Přeskočit na obsah
alphabet

Abeceda výživy
Autoři

Je absolventkou oboru Nutriční terapeut a Nutriční specialista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia se jako tazatelka aktivně zapojila do studie PANCAKE, zaměřené na sledování spotřeby potravin u dětí.  Ve své diplomové práci Sůl není nad zlato! se zabývala vlivem soli a nadměrného solení na lidské zdraví. Ihned po absolvování studia v roce 2012 získala pozici nutriční terapeutky v léčebně dospělých ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, s. p. Své vědomosti využívá i jako lektorka v oblasti výživy v projektu MŠMT, zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků 1. stupně základních škol.

Je absolventkou oboru Nutriční terapeut a Nutriční specialista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia se jako tazatelka aktivně zapojila do studie PANCAKE, zaměřené na sledování spotřeby potravin u dětí. 
V současné době si rozšiřuje vzdělání studiem doktorského programu na Ústavu preventivního lékařství Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se věnuje problematice konzumace ovoce a zeleniny u dospělých osob. V rámci studia se na Lékařské fakultě podílí na výuce předmětů o výživě, o výživě s nadšením píše články a přednáší na konferencích. Společně s Mgr. Blankou Rulfovou je lektorkou pro výživu v projektu MŠMT, zaměřeného na správný životní styl dětí 1. stupně základních škol. 

Je absolventkou oboru Nutriční terapeut a Nutriční specialista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia se jako tazatelka aktivně zapojila do studie PANCAKE, zaměřené na sledování spotřeby potravin u dětí. 
Během svého studia se věnovala především problematice výživy u onkologicky nemocných pacientů. Této tématice se věnuje i nadále v doktorském studiu, kde se zabývá nutriční péčí u pacientů s non-Hodgkinovým lymfomem. Má zkušenosti s vedením nutriční poradny pro snižování nadváhy a obezity. V současnosti se pohybuje v oblasti doplňků stravy, o nichž edukuje lékaře a lékárníky.