Přeskočit na obsah
normatives

Krajské normativy

Krajské normativy jsou nástrojem pro financování regionálního školství. Krajské úřady jejich prostřednictvím uplatňují své kompetence v této oblasti. Podle vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech stanovují rozhodné ukazatele – mimo jiné průměrný počet jednotek výkonu na 1 nepedagogického pracovníka a průměrnou měsíční výši platu nepedagogického pracovníka. Z těchto údajů lze pak vypočítat počet pracovníků a objem prostředků na platy pro konkrétní školské zařízení.

Návod na použití