Přeskočit na obsah

Ceny obědů pro jinou ZŠ

 • Autor: Kamča

  Ceny obědů pro jinou ZŠ
  Prosím o radu. Naše ŠJ stravuje děti a zaměstnance z jiné ZŠ. Nejsem si jistá, zda účtuji ceny správně. Naše děti platí 19,-Kč. To samé účtuji i dětem z jiné organizace. Neměla by být cena pro jiné strávníky i s náklady? V tom případě bych účtovala 19,- potraviny, 10 mzdové náklady, 5 provozní režie. V tom případě by děti platili 19,-hotově a ostatní náklady by doplácela organizace.
  Děkuji za radu.

  • Autor: JanaV.

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Strávníky-žáky z jiné ZŠ máte určitě ve statistickém výkazu a tak na ně dostanete i mzdové prostředky. Věcnou režii nám dává obec- ta je zřizovatelem i té druhé školy. Ve zřizovací listině máme v hlavní činnosti uvedeno stravování obou škol.

   • Autor: kamča

    Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
    Ano, ve výkazech jsou děti z jiné školy vedeny. Takže mzdové náklady se tedy počítat nebudou. (akorát zaměstnancům jiné školy je účtuji).Ale co režie ? Zřizovatel není shodný s naším zřizovatelem, dováží se do jiné obce. Mám tedy režii (za děti i zaměstnance) účtovat obci, ve které se daná škola nachází?

  • Autor: mach

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Režii za žáky i zaměstnance vám musí platit obec
   pod kterou škola spadá.

   • Autor: kamča

    Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
    Dekuji moc,moc. Přeji všem pěkný den.

  • Autor: Marie

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Strávníci – žáci jiného právního subjektu si náklady na potraviny hradí sami, réžie za žáky se fakturuje té škole, kterou žáci navštěvuji a mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu /máte je vedeny ve výkaze/, zaměstnanci školy jiného právního subjektu – fakturuji celou částku škole za určitý počet odebraných obědů vždy po ukončení měsíce /jako cizímu strávníkovi/. Vše máme podchyceno ve smlouvě, kterou máme uzavřenou s jiným právním subjektem ohledně dodávky obědů.

  • Autor: kamča

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Byl by někdo tak ochotný a poslal mi vzor smlouvy o poskytnutí stravování jiné škole? Děkuji

   • Autor: JanaV.

    Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
    Jen mě zaráží ta věcná režie 5 Kč. My máme 12 Kč. Ta vaše je nějak moc nízká. Máte tam všechno?
    Když budete mít tak málo tak Vám i málo budou dávat(platit).A pak si nemůžete nic koupit.

  • Autor: kamča

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Dle posledních propočtů to vychází na 5,-Kč ( energie,voda,čisť.prostředky….) Pak ještě počítáme mzdové náklady a ty jsou 10,-/porce.

  • Autor: Ivulé

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Souhlasím! 5,- Kč je málo !!!!!!!!
   U nás věcná 9,- a na mzdy 13,- Kč. Nežijeme v socialismu.

  • Autor: iEma

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Dobrý den.Vaříme pro 2 obce.Obce mají sepsanou mezi sebou smlouvu.Když platí naše dítě 19,-Kč to samé platí i dítě z druhé obce.Na konci měsíce fakturou doúčtuju dle počtu dětí z druhé obce – režijní náklady ./počet odebraných obědů x režijní náklady./ Pro učitelé vystavím měsíčně fa na počet odebraných obědů x režijní náklady+zisková přirážka,fa na poč.obědů x mzdové náklady a počet obědů x doplatek FKSP.Myslím si,že máte špatně spočítané náklady mzdové i režijní – je to strašně málo.Hezký den.Ema

   • Autor: Radka

    Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
    Pro učitele cizí školy vystavím jednu fakturu a ředitel si ji rozpočítá podle smlouvy, kde jsou rozepsané náklady na potraviny, mzdové a režijní náklady.

  • Autor: Dostálová Jarmila

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Opravdu cena režie 5,-Kč podle mně není možná. My máme režii 11,50. Určitě nepočítate do toho vše např.odpisy,pracovní oblečení,opravy. Pokud máte tak nízkou režii, tak si do kuchyně nemůžete nic koupit. Přepočítejte si to.Přeji hezký den

   • Autor: Alena II.

    Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
    Všechno je pravda, ale pracovní oblečení se do toho nezapočítává, na to máte nárok ze zákona. (Alespoň takto nám to bylo řečeno na školení).

  • Autor: kleopatra

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Právo je jedna věc. Ale i za toto oblečení musíte zaplatit, vzniká vám tudiž náklad, který by měl mého názoru být zahrnut do ceny obědu.

   • Autor: Alena II.

    Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
    Pracovní oblečení se platí z ONIV, takže to není náklad jídelny.Vůbec se nechci dohadovat,ale takto nám to bylo řečeno kdysi na školení ,ohledně výpočtu režií.

    • Autor: Zachová Marie

     Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
     Podívejte se na to jinak. Chcete prodat oběd někomu cizímu a tak spočítáte náklady na jeden oběd. Do nákladů zahrnete samozřejmě i nákup pracovních prostředků. I když se platí z ONIV. Ten, kdo vám dává peníze ONIV, vám dává pouze pro určitou skupinu. A proč by ten někdo měl přispívat – dotovat jinou skupinu (cizí strávníky, zaměstnance jiné školy). Náklady na jeden oběd si rozporcujete na náklady podle druhu a dětem z jiné školy položku pracovních oděvů odečtete, ale ostatním ji tam dát musíte. A položku odečtete pokud ji nepřekročíte. Pokud ji překročíte, tak tam dáte pouze překročení. 5,- Kč režie je nesmysl. U nás je náklad na pracovní oblečení na jeden oběd 1,- Kč. 5,- Kč dá přibližně dohromady pouze voda, teplo, energie.

  • Autor: ludmi

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Kdo vaříte pro internáítní ZŠ, sdělte mi, prosím, v jaké cenové relaci se pohybují doplňková jídla u vás.Díky.

  • Autor: jilkda

   Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
   Jsme škola, kam se obědy dováží. Máme jen výdejnu stravy. Zdá se mi nespravedlivé, aby pracovníci naší školy platili obědy dražší než ve škole, kde se oběd vaří. Platíme cenu potravin + mzdy(dnes už 27 Kč). Škola doplácí FKSP a obec hradí režijní náklady. Jak je to , prosím, někde u vás.
   Děkuji

   • Autor: magdalena

    Re: Ceny obědů pro jinou ZŠ
    U nás je to tak. Co je na tom nespravedlivé? Možná tak to, že my jako kuchařky vaříme pro ty naše učitele zadarmo.

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se