Přeskočit na obsah

chování žáků

 • Autor: janek

  chování žáků
  Lze pro nevhodné chování vyloučit žáka ze stravování? Jak jste řešili případy nevhodného chování žáka? Domluva nepomáhá, sníženou známku z chování nepovažuji za dostatečné řešení, domluva s rodiči je nemožná.

  • Autor: Alena II.

   Re: chování žáků
   Musíte to mít ošetřené ve vnitřním řádu školy nebo školní jídelny, kde budete mít uvedeno, za jakých podmínek se u vás bude žák stravovat.V případě neplacení stravného nebo nevhodného chování není nikde psáto, že jste povinni žáka odstravovat.
   Dobré je to mít uvedeno i na přihlášce ke stravování,
   kde vám to rodiče stvrdí svým podpisem, že berou tuto skutečnost na vědomí.

   • Autor: Lukáš

    Re: chování žáků
    No, vidím drobný problém v tom, že nezletilý žák má na stravování ze zákona nárok. Nejsem si jistý, zda provozní řád ŠJ je dostatečně silný k tomu, aby tento nárok přebil.

  • Autor: Míša N.

   Re: chování žáků
   Souhlasím s Lukášem.

  • Autor: Riša

   Re: chování žáků
   To Alena II :V případě neplacení stravného nebo nevhodného chování není nikde psáto, že jste povinni žáka odstravovat.
   bohužel tomu vůbec nerozumím paní Aleno…

   • Autor: Alena II.

    Re: chování žáků
    To Riša: ze zákona má žák nárok na dotované školní stravování, pokud se zúčastňuje školního vyučování, ale nikde není psáno, že pokud včas neplatí obědy ,nebo se nevhodně chová, že je povinností školní jídelny mu stravování poskytnout. Přihláška ke stravování je vlastně jakousi smlouvou, kterou uzavírá školní jídelna s rodičem strávníka, a na které je uvedeno, za jakých podmínek bude školní jídelna stravování poskytovat.
    Jeden z bodů je, že “ pokud nebude včas uhrazeno stravné, není školní jídelna povinna stravování poskytovat.“.Zároveň může být jako jeden z bodů “ nevhodné chování žáka“. Je pravda, že u menšího školáka bychom asi narazili, ale s těmi většinou problémy nebývají. U nás se ale stravují studenti obchodní akademie, kde tuto podmínku máme přímo uvedenou ve „Smlouvě o stravování“, kterou každoročně s výše uvedenou školou uzavíráme. Již jsme k tomu byli nuceni dvakrát přistoupit – a zcela bez problému.

  • Autor: slávka

   Re: chování žáků
   Dát si to do Vnitřního řádu školní jídelny.Zákon č.561/2004 Sb.§31 ost.2a3

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se