Přeskočit na obsah

Kontrola skladby jídelníčku

 • Autor: Lukáš

  Kontrola skladby jídelníčku
  Milé kolegyně, milí kolegové, poradí mi někdo právní předpis upravující kontrolu skladby jídelníčku? Měl jsem za to, že toto může kontrolovat jen ČŠI, ovšem hygiena při kontrolách do jídelníčku rovněž nahlíží a píše o tom do zápisu.

  • Autor: Andy1

   Ano, i u nás kontroluje hygiena. Kontroluje i plnění spotřebního koše. Nevím, zda to má kontrolovat hygiena, ale u nás to tak je.

   • Autor: Lukáš

    Aniž bych se chtěl hygieniků dotknout (dělají záslužnou a důležitou práci), nemyslím si, že mají patřičné vzdělání pro posouzení skladby jídelníčku a plnění spotřebního koše.

  • Autor: sládek-b@nn@

   Jen výtah z článku:,,Co se týká kontroly nad školními jídelnami v otázkách plnění výživových norem, je několik možností. Školní jídelnu může kontrolovat zřizovatel (obec, kraj), příslušná hygienická stanice (minimálně 1x ta rok), Česká školní inspekce a metodička pro školní stravování z krajského úřadu.,,…asi takhle,snad jsem vvám pomohl..přeji hezký zbytek dne.

  • Autor: Aleš jiný

   Domníváte se správně, „hygieně“ kontrola spotřebního koše nepřísluší, pouze ČŠI (a i tam je oprávnění dost vágní). „Hygiena“ má obecně oprávnění provádět pouze zdravotní dozor.

   • Autor: hygienička

    Obávám se,že vás zklamu,
    dle §24 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.,
    e) zajistit, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny.
    Hygiena může tedy kontrolovat.

    • Autor: Aleš jiný

     Bohužel, není tomu tak. To je nepřípustný extenzivní výklad zákona (dost častý nešvar našich kontrolních orgánů). § 24 obecně ukládá povinnosti provozovateli stravovací služby, a přes obecnou zmínku o výživových požadavcích žádné normy nestanovuje. Prováděcí předpis zmiňuje pouze ve vztahu k mikrobiologickým a chemickým požadavkům na pokrmy. Nedefinuje také žádná žádná oprávnění hygieny v tomto směru. Ta jsou definována až v dalších ustanoveních a z nich rozhodně nevyplývá právo kontrolovat plnění povinností daných vyhláškou o školním stravování. Vyhláška o školním stravování je v gesci MŠT a není prováděcím předpisem zákona o ochraně veřejného zdraví, ale prováděcím předpisem školského zákona ! A tam je jednoznačným kontrolním orgánem ČŠI.
     Nutno připomenout, že orgány státního dozoru mají oprávnění kontrolovat a případně sankcionovat pouze věci výslovně jim svěřené.

     • Autor: Tereza

      Četla jsem si výměnu různýchb názorů a přivedlo mě to k otázce – jak tedy lze splnit požadavek zákona o ochraně veřejného zdraví na to, aby pokrmy „měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny“. Je to povinnost stanovená zákonem, někdo by měl její plnění kontrolovat, nebo ne?

     • Autor: Aleš jiný

      Máte pravdu. Nicméně jedna věc je obecné ustanovení zákona, dá se říci zde až vysloveně deklaratorní, jiná přesně určené parametry a přesně dané pravomoci je kontrolovat. To zde není.
      Nicméně tématem je konkrétně školní stravování a tam obojí je dáno školským zákonem a vyhláškou. Tedy tam kontrola je.
      Ani si dost dobře nedovedu představit jak by třeba vůbec bylo možné např. po restauracích vyžadovat „plnění výživových požadavků podle skupin spotřebitelů“ a kontrolovat to….
      Ještě uvedu, že i podle vyjádření hlavního hygienika (dnes již bývalého) Dr. Víta, hygiena skutečně nemá oporu v zákoně pro kontrolu spotřebního koše a ta přísluší výhradně ČSI. tedy je to oficiální stanovisko orgánu nadřízeného KHS.

     • Autor: Tereza

      Děkuji za odpověď!

     • Autor: hygienička

      Nemyslete si pane Aleši, jsem rozladěná, že někdo za mne udělá právní výklad a bude mi po tolika letech tvrdit, že mám kontrolovat spotřeb.koš a pestrost. Skončí to tak (dle mého názoru), že MŠMT a Mz se domluví na spolupráci a „vlk se nažere a koza zůstane celá“ : -(

    • Autor: Pavel Ludvík

     Když jsem se na toto ptal na jedné KHS, odpověděli přibližně tak, jak pan Aleš.

  • Autor: Lukáš

   Díky všem za jejich odpovědi. 🙂

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se