Přeskočit na obsah

kontrola zřizovatele

 • Autor: Mirka

  kontrola zřizovatele
  Jelikož je zřizovatelem naší školy městský úřad, proběhla u nás ve ŠJ kontrola. Kontrola měla pověření od starosty města. Proběhlo namátkové přepočtení skladových zásob a následné zkontrolování se stavem v počítači. To všechno beru jako samozřejmost a  správnou věc. Ale zaráží mě, že mi chtějí mluvit i do používání polotovarů, vývarů. Kontrolovali i Ečka na citronce. Podotýkám, že nikdo z komise nepracoval nikdy v profesi jakkoliv podobné stravování. Stejná kontrola proběhla i u mé kolegyně v MŠ. Jakou pravomoc a z jaké funkce nám mohou diktovat z čeho máme vařit. Máte někdo podobnou zkušenost? Dík Mirka

  • Autor: František Adámek

   Re: kontrola zřizovatele
   Šlo by to leda pokud by něco takového nebylo zakotveno přímo ve zřizovací listině (a já se zatím s takovou listinou nesetkal, ani si nejsem jistý, jestli by takto byla právně v pořádku). Kontrola zřizovatele nemá právo jídelně diktovat, četnost používání polotovarů. Také jsem se setkal s termínem „pestrost stravy“ – nic takového naše legislativa nezná.

   Pokud se podíváme do zákona o státní kontrole (č. 552/1991 Sb.) na § 15, zjistíme

   Protokol
   § 15
   (1) O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s  uvedením nedostatků a  označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.

   Myslím si, že už tady by kontrola narazila.

   Případně je v tomto zákoně ještě § 17

   § 17
   Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší.

   O námitkách rozhoduje vedoucí kontrolního orgánu.

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se