Přeskočit na obsah

Matrika šj

 • Autor: awelina

  Matrika šj
  Prosím,kdo mi poradí,co vše má obsahovat matrika školní jídelny.Nějak se v těch paragrafef nemohu zorientovat.
  Příjmení ,jméno,adresa,datum narození ,škola a třída studenta a ještě něco?Musí tam být i telefonický kontakt?

  • Autor: Maruš

   Sdělení MŠMT k vedení školní matriky osob.
   ve školní matrice se vedou vždy tyto údaje
   a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dotčené osobě přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dotčená osoba na území České republiky.
   Telefonický kontakt tam mám raději také.

  • Autor: Alena II.

   To, co píše Maruš se týká školní matriky. Pokud vede matriku školní jídelna, domnívám se, že nemusí obsahovat rodné číslo žáka nebo studenta. Od toho je škola.
   Já osobně mám všechny údaje opsané z přihlášky ke stravování, která obsahuje: jméno a příjmení žáka/studenta, třídu, datum narození, adresu bydliště a telefonický nebo e-mailový kontakt na rodiče( ten není povinný, ale je dobré ho mít, pokud nastane nějaký problém, např. opožděné platby stravného).

  • Autor: Linda

   Prosím o informaci zda ŠJ při MŠ musí mít svou vlastní matriku nebo může mít společnou s mateřskou školou.
   Rodič dítěte na přihlášce do MŠ podpisem stvrzuje, že dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ – vždy se stravuje.
   To znamená, že všechny děti přijaté do MŠ se stravují.

  • Autor: Radkaa

   Matriku pro MŠ vede pouze ředitelka MŠ.

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se