Přeskočit na obsah

Maturitní komise

 • Autor: Lenka

  Maturitní komise
  Zajímalo by mě, jak účtovat členy maturitní komise.
  Jako cizí strávníky nebo jako zaměstnance? Dostal se mi do ruky text, kde je uvedeno: …. Cituji – „Podle sdělení MPSV (Judr.Jakubka) vzniká jmenovám člena maturitní komise na přechodnou dobu pracovně právní vztah a z tohoto titulu je možné platit cestovní náhrady a výlohy s tím spojené jako vlastním zaměstnancům. Podle odst. 1 § 184 Zákona č. 561/2004 náleží členům komisí náhrada jízdních výdajů v prokázané výši, náhrada prokázaných údajů za ubytování a stravné. Poskytovatelem těchto náhrad je právnická osoba, která vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají.“
  Mají potom nárok i na příspěvek z FKSP (jako zaměstnanci)? Z jakých prostředků bude stravné zaplaceno? Každá škola to účtuje jinak, dokonce náš zaměstnanec, který byl jako předseda na jiné škole, platil celou cenu oběda – jako cizí strávník.
  Jak na to? Děkuji.

  • Autor: Janina

   Re: Maturitní komise
   Nám samostatné jídelně platí obědy učitelé v plné výši,jen si připlácejí z FKSP.Celé maturitní komisi zaplatila oběd třída z jakéhosi fondu třídy a škola stanovený příspěvek z FKSP.Jestli je to správně nevím,ale vzhledem k samostatnosti, my dostaneme celou částku oběda a kdo a jak platí je nám v podstatě jedno.

  • Autor: Janina

   Re: Maturitní komise
   Nám samostatné jídelně platí obědy učitelé v plné výši,jen si připlácejí z FKSP.Celé maturitní komisi zaplatila oběd třída z jakéhosi fondu třídy a škola stanovený příspěvek z FKSP.Jestli je to správně nevím,ale vzhledem k samostatnosti, my dostaneme celou částku oběda a kdo a jak platí je nám v podstatě jedno.

  • Autor: Janina

   Re: Maturitní komise
   Nám samostatné jídelně platí obědy učitelé v plné výši,jen si připlácejí z FKSP.Celé maturitní komisi zaplatila oběd třída z jakéhosi fondu třídy a škola stanovený příspěvek z FKSP.Jestli je to správně nevím,ale vzhledem k samostatnosti, my dostaneme celou částku oběda a kdo a jak platí je nám v podstatě jedno.

  • Autor: Jarka

   Re: Maturitní komise
   Podle nového školského zákona, platí organizace kde probíhají maturity předsedům komisí cestovné, stravné a případně nocležné. Takže oni si plně zaplatí cenu stravného v naší jídelně- jako učitelé z jiné školy- a dostanou úhradu dle hodin vykázaných na cestovním příkaze za stravné + další. Domnívám se, že jsme to pochopili takto správně.

  • Autor: Jarka

   Re: Maturitní komise
   Podle nového školského zákona, platí organizace kde probíhají maturity předsedům komisí cestovné, stravné a případně nocležné. Takže oni si plně zaplatí cenu stravného v naší jídelně- jako učitelé z jiné školy- a dostanou úhradu dle hodin vykázaných na cestovním příkaze za stravné + další. Domnívám se, že jsme to pochopili takto správně.

  • Autor: Jarka

   Re: Maturitní komise
   Podle nového školského zákona, platí organizace kde probíhají maturity předsedům komisí cestovné, stravné a případně nocležné. Takže oni si plně zaplatí cenu stravného v naší jídelně- jako učitelé z jiné školy- a dostanou úhradu dle hodin vykázaných na cestovním příkaze za stravné + další. Domnívám se, že jsme to pochopili takto správně.

  • Autor: pave

   Re: Maturitní komise
   Každý zaměstnanec, kterému je vystaven cestovní příkaz a splní podmínky pro čerpání stravného, musí tuto částku nárokovat v cestovním příkaze a na jiném zařízení pak uhradit celou částku za stravu včetně nákladů.

  • Autor: pave

   Re: Maturitní komise
   Každý zaměstnanec, kterému je vystaven cestovní příkaz a splní podmínky pro čerpání stravného, musí tuto částku nárokovat v cestovním příkaze a na jiném zařízení pak uhradit celou částku za stravu včetně nákladů.

  • Autor: pave

   Re: Maturitní komise
   Každý zaměstnanec, kterému je vystaven cestovní příkaz a splní podmínky pro čerpání stravného, musí tuto částku nárokovat v cestovním příkaze a na jiném zařízení pak uhradit celou částku za stravu včetně nákladů.

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se