Přeskočit na obsah

odvoz stravy

 • Autor: janabat

  odvoz stravy
  Prosím o radu, vaříme obědy v MŠ (my máme i výdejnu) pro dvě cizí MŠ, ve kterých je jen výdejna, jídlo se odváží. Za oběd platí jen náklady na potraviny. Chci se zeptat, měly by se „cizí“ děti v MŠ kam se odváží, podílet i na nákladech na elektřinu, plyn a vodu, které nám v souvislosti s vařením pro ně vznikají? Pokud ano, jakým způsobem se to řeší. Děkuji moc za radu.

  • Autor: Sartuna

   Dobrý den,
   také jsme ZŠ a MŠ a máme ještě 1 MŠ,která si pro jídlo jezdí. Rodiče mi platí za potraviny, já si děti dávám do výkazu k 31.10. a provozní náklady platí zřizovatel té MŠ (je jiný náš zřizovatel). koukně na školský zákon č.561/2004 sb.,

   §122, odst.2,3,4
   (2)Dětem v mateřských školách se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §117 odst. 1 písm. b) a c)
   (3) Hmotné zabezpečení podle odstavce 2 zajišťuje pro své děti, žáky a studenty právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení; právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí může hmotné zabezpečení zajišťovat ve spolupráci se zřizovatelem. Hmotné zabezpečení podle odstavce 2 lze poskytovat za úplatu.
   (4) Školní stravování se zajišťuje přednostně v zařízeních školního stravování podle tohoto zákona. Právnické osoby, které vykonávají činnost škol nebo školských zařízení,

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se