Přeskočit na obsah

PORADNA portálu Jídelny.cz

 • Autor: Olga

  PORADNA portálu Jídelny.cz
  Vážený pane šéfredaktore, můžete mi říct, kdo Vám dal tuto nesmyslnou odpověď na otázku dnes otištěnou v bloku „poradna“? Podle mého názoru byste si měli řádně ověřit informace, které zde předáváte dále, neboť to, co je zde uvedeno jako odpověď, je nehorázný nesmysl, kterého se leckdo může chytit! Tato otázka ohledně závodního stravování je velmi citlivá a je nutné velice zvažovat jakékoliv odpovědi na případné dotazy v této oblasti. Pokud chcete, můžeme celou záležitost společně prokonzultovat….

  • Autor: Anonymní

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   .

  • Autor: Anonymní

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   .

  • Autor: Anonymní

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   .

  • Autor: Olga

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Vážený pane šéfredaktore, včera k večeru jsem Vás upozornila na to, že máte v rubrice „poradna“ na portálu Jídelny.cz pěkné nesmysly. Očekávala jsem, že až ráno přijdu do práce, ten nehorázný nesmysl tam odsud zmizí (minimálně do doby,než si v celé záležitosti uděláte jasno). Ale vidím,že je Vám to úplně fuk. O.K., ale uvědomte si, že na jedné straně děláte jako firma VIS velkolepé projekty „zachraňme školní stravování“ a na straně druhé jídelnám otištěním tohoto nesmyslu, kterého se kdejaký ředitel chytne jak….., spíše ubližujete. S pozdravem Olga…

  • Autor: Olga

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Vážený pane šéfredaktore, včera k večeru jsem Vás upozornila na to, že máte v rubrice „poradna“ na portálu Jídelny.cz pěkné nesmysly. Očekávala jsem, že až ráno přijdu do práce, ten nehorázný nesmysl tam odsud zmizí (minimálně do doby,než si v celé záležitosti uděláte jasno). Ale vidím,že je Vám to úplně fuk. O.K., ale uvědomte si, že na jedné straně děláte jako firma VIS velkolepé projekty „zachraňme školní stravování“ a na straně druhé jídelnám otištěním tohoto nesmyslu, kterého se kdejaký ředitel chytne jak….., spíše ubližujete. S pozdravem Olga…

  • Autor: Olga

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Vážený pane šéfredaktore, včera k večeru jsem Vás upozornila na to, že máte v rubrice „poradna“ na portálu Jídelny.cz pěkné nesmysly. Očekávala jsem, že až ráno přijdu do práce, ten nehorázný nesmysl tam odsud zmizí (minimálně do doby,než si v celé záležitosti uděláte jasno). Ale vidím,že je Vám to úplně fuk. O.K., ale uvědomte si, že na jedné straně děláte jako firma VIS velkolepé projekty „zachraňme školní stravování“ a na straně druhé jídelnám otištěním tohoto nesmyslu, kterého se kdejaký ředitel chytne jak….., spíše ubližujete. S pozdravem Olga…

  • Autor: Pavel Ludvík

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Vážená paní,
   tuto odpověď nám písemně poskytla paní Ing. Věříšová, kterou i po odchodu z MŠMT stále většina lidí z oblasti skolního stravování považuje za autoritu. Pokusím se ji co nejrychleji sehnat a odpověď s ní prokonzultovat. (Ne)spokojenost čtenářů mi není lhostejná, ale nemohu sledovat všechny příspěvky každý den. Víte, kolik jich bývá? Přivítám, když mi příště pošlete upozornění na můj mail. Bude to mnohem rychlejší. Děkuji.

   • Autor: Pavel Ludvík

    Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
    Ing. Věříšová považuje uvedenou odpověď k dotazu ID 43 za správnou. Stejné stanovisko zaznělo nedávno i na poradě ekonomů na MŠMT. Protože je ale odpověď delší, ptala se, co konkrétně Vás v její odpovědi tak pobouřilo. To se ovšem z vašeho příspěvku nedá zjistit, bylo by dobré to upřesnit.
    Odpověď vyjadřuje obecné stanovisko MŠMT. Ing. Věříšová ale uvedla, že jednotlivé kraje si tuto problematiku mohou různě vykládat, což je případ i kraje plzeňského, který údajně postupuje zcela jinak než kraje ostatní. Pak vám ovšem kraj také musí říci, jak máte prakticky postupovat dál.

   • Autor: Olga

    Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
    Bylo to rychlé jak nejrychleji to mohlo být-upozornění jsem Vám zasílala ihned po přečtení „poradny“včera odpoledne a dnes dopoledne na Váš mail, který je uvedený níže v „tým Jídelny cz“, zde jsem jen překopírovala text těchto mailů. Maily Vám došly, neboť jste mi na ten druhý právě odpověděl v mojí e-mailové poště jako „RE“.

    Co se paní ing. Věříšové týče – nemám nic , absolutně nic!, proti její osobě. Paní ing. si velice vážím, neboť vím, velice dobře!!! vím, že pro školní stravování v ČR udělala velmi mnoho, známe se roky a je to opravdu velká-velká! škoda, že už na MŠMT není, protože to,co se teď děje, by se nedělo!

    A nyní k tomu (bez ohledu na to, že teď už vím, že odpověď poskytla paní ing. Věříšová) vysvětlení co mě tak jak píšete „pobouřilo“ – ano, přesně ta věta, že „to“ závodní stravování učitelů i praconvíků jídelny-prostě všech zaměstnanců školy-máme „v tom“ – protože „v tom“ nic nemáme. Máme skutečně o těch 13%, o kterých se vždy mluvilo, že máme „v tom“ na učitele, tak o těch 13% jsou pro letošní rok normativy nižší. A pokud takto postupoval jen náš kraj, tak se osobně domnívám, že náš kraj postupoval naprosto správně-neboť z příslušných zákonů vyplývá, že na platy má jít jen na výkon – na jednotku výkonu – a to je jen a jen žák-strávník!!!! Vše ostatní je potom v ONIV-tedy i náklady vyplývající z pracovně právního vztahu, což jsou mimo jiné i náklady na závodní stravování. Takže se mělo postupovat – z platů mínus , do ONIV plus a ONIV přehodnotit tak, aby tam byl dostatek finančních prostředků na kalkulované náklady – všechny – na závodní stravování (protože každá škola má provozní náklady jiné). Ale pokud si to každý kraj dělá jak chce a ani na MŠMT nemají jasno, tak už vážně nevím…. Ale z reakcí nejen tady na portálu, ale i na různých setkáních s ostatními kolegyněmi z jídelen z celé ČR jednoznačně vyplývá, že jídelnám se počty pracovníků snížily a na pokrytí nákladů na závodní stravování nikdo nedá….. takže nejen, že se ženský na

    • Autor: Anonymní

     Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
     ….že se ženský na jídelnách propouští, ale ty,které zůstaly jsou nuceny makat zadarmo!!!! A to je to , co mě vytáčí k nepříčetnosti!! Ano, pokud kraj jídelně nezměnil proti loňsku počty zaměstnanců, tak není o čem hovořit.

     A teď malý příklad

     Rozpočet 2004: ve výkazu V17-01, který se odevzdával 10/2003-zapsaných dětí
     600, všech zaměstnanců školy 75. Krajem stanovený normativ 60 žáků na jednoho přepočteného pracovníka jídelny. (z 600 dětí je třinác procent 78 dospělých, zapsáno je 75, takže je to v normě-neřeším). Normativ je 60, mám zapsáno 600 žáků, dostávám 10 přepočtených zaměstnanců.

     A je tu rok 2005: ve výkazu V17-01 mám stále zapsáno 600 žáků a 75 dospělých. Nevidím důvod cokoliv řešit, vyplácím mzdy od ledna, všichni makají…. a potom přichází novely zákonů, nové vyhlášky a rozpočet z kraje- je březen……

     Kraj dostal kompetence přepočítat „výkony“ – tedy dětské strávníky zapsané ve výkazu V17-01 koeficientem-na tzv. „čisté výkony“-protože všech 600 strávníků se nestravuje stále, je nemocnost a tak, takže já jsem měla koeficient 0,86…. Takže výchozí počet strávníků není 600, ale 600 x 0.86=516 …. Takže výchozí počet zapsaných strávníků je 516. Normativ stanovený krajem pro rok 2005 není 60(jako v roce 2004), ale 68(je tam změna-už „v tom“ nejsou zaměstnanci). No a závěr jsou rychlé počty: 516:68=7.59

     Takže pro rok 2004 jsem měla stanoveno 10 zaměstnanců, pro rok 2005 mám stanoveno 7.59 —— a to se počty zapsaných dětí a zaměstnanců nezměnily. …… Vidíte to? To je dvě a půl síly dolů. O.K.-beru to, že teď je vše stanoveno na výkony-ne na zapsané-ale potom v přidělovaných nárokových i nenárokových složkách v části rozpočtu „na platy“ by měly být zohledněny právě ty obědy, které nám díky nemocnosti, výletům, školám v přírodě, lyžákům, všem možným prázdninám atd. prostě chybí!!!! Když dítě není ve škole-proč se to krátí jen jídelně? Vždyť ta učitelka ho taky neučí, uklízečka ve škole za něho neuklízí, ale ve škole se beru zapsaní.

     • Autor: Anonymní

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … ale ve škole se berou zapsaní…..my v jídelnách máme asi propouštět a najímat lidi podle toho jak která škola jede na výlet a jak jsou prázdniny….

     • Autor: Anonymní

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … ale to je diskuse zase o jiném tématu. A nyní se vrátím k PORADNĚ- kolegyně v dotazu píše:
      Jsme ZŠ s vlastní školní jídelnou, ve které se stravuje 75 zaměstnanců. V rozpočtu jsme dostali peníze pouze na stravované žáky. Kdo nám zaplatí stravované učitele,…. VIDÍTE co píše-dostali jen na žáky – takže stejně jako můj příklad…. a Vaše odpověď na PORADNĚ-která mě vytočila(a nejen mě):
      Ve Vašem případě by se nemělo nic měnit proti minulé praxi. ….. Zvlášť na stravování zaměstnanců mzdové prostředky nedostanete. Budete je muset pokrýt v rámci mzdových prostředků celé školy včetně jídelny……… Pokud takto přímo na tento dotaz odpověděla ing. Věříšová, tak patrně přehlédla to, že pisatelka dotazu hned v první větě píše, že už opravdu dostali normativ snížený jen na děti… Potom by svoji odpověď nezačínala „ve Vašem případě by se nemělo nic měnit“ …. Ať už to bylo jak bylo, jestli tak ing.Věříšová odpověděla, nebo jestli byl z její odpovědi udělán „výcuc“ nebo jestli to nebyla odpověď úplně na něco jiného….každopádně tato odpověď k tomuto dotazu prostě nepatří (jestliže pisatelka jasně píše, že normativ mají jen na děti). Zdravím. Olga

     • Autor: Olga

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      A úplně poslední na závěr-ne k tomu,co jsem teď napsala,ale obecně ke všem příspěvkům,které jsem tady kdy napsala….! Nejde vůbec o mě, o moji organizaci…..nemusela bych ztrácet čas a tady nikterak reagovat, ale ………. možná díky tomu, že jsem taková jaká jsem a do všeho šťourám, ve všem se šťourám-v zákonech a tak , a chci se vždy dopídit pravdy a podstaty věci ,možná díky tomu, že jsem v dobách porevolučních za nás všechny v jídelnách boxovala v občanském fóru a následně v odborech, možná právě proto nemůžu přenést přes srdce a nemůžu zůstat v klidu, když se mluví a tady píše o tom, že někde děláte zadarmo(protože si myslím že éra akcí „Z“ tedy zadarmo, už dávno skončila) a že se s pracovnicemi jídelen jedná tak jak se jedná-makej, drž hubu a krok-nelíbí se ti to? tak jdi!…. a že prostě donekonečna není možné, aby stále někdo dělal z pracovnic školních jídelen blbce! …..

    • Autor: Pavel Ludvík

     Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
     Odpověď paní Věříšové jsme zveřejnili tak, jak nám ji poskytla. Tzn. žádný výcuc.
     Tak dlouhé úvahy, jaké zde píšete, se v tomto prostoru velmi těžko čtou, i Vám jako autorce se to těžko píše. Máte-li zájem něco řešit, sepište své myšlenky a návrhy v uspořádané formě. Bude-li to jen v trochu solidním stavu, redakce Vám to ráda zveřejní na úvodní straně, kde si to přečte mnohem více čtenářů než zde. Možná také najdete další vedoucí, které s Vámi budou souhlasit a můžete tento námět společně zaslat na MŠMT. Nebo to dejte jako námět ASPOSu, který za vás začíná na těchto místech bojovat.

     • Autor: Olga

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … víte co? Přeji Vaší práci, vážený portále Jídelny.cz, hodně zdaru!….

     • Autor: www

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      Nejsem určitě sama, komu se čtou příspěvky paní Olgy velmi dobře a dost těžce nesu, když jí délku příspěvků někdo vytýká. Myslím, že kdybychom se včas a z kompetentních míst dozvídali potřebné informace, tak by nebyly naše dlouhé diskuse nutné. Olgo díky za Váš čas, věnovaný do diskuse a nenechte se otrávit. Nebo snad tento portál je zřízen za jiným účelem, když vadí naše otevřené diskuse? Zdravím

  • Autor: Pavel Ludvík

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Vážená paní,
   tuto odpověď nám písemně poskytla paní Ing. Věříšová, kterou i po odchodu z MŠMT stále většina lidí z oblasti skolního stravování považuje za autoritu. Pokusím se ji co nejrychleji sehnat a odpověď s ní prokonzultovat. (Ne)spokojenost čtenářů mi není lhostejná, ale nemohu sledovat všechny příspěvky každý den. Víte, kolik jich bývá? Přivítám, když mi příště pošlete upozornění na můj mail. Bude to mnohem rychlejší. Děkuji.

   • Autor: Pavel Ludvík

    Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
    Ing. Věříšová považuje uvedenou odpověď k dotazu ID 43 za správnou. Stejné stanovisko zaznělo nedávno i na poradě ekonomů na MŠMT. Protože je ale odpověď delší, ptala se, co konkrétně Vás v její odpovědi tak pobouřilo. To se ovšem z vašeho příspěvku nedá zjistit, bylo by dobré to upřesnit.
    Odpověď vyjadřuje obecné stanovisko MŠMT. Ing. Věříšová ale uvedla, že jednotlivé kraje si tuto problematiku mohou různě vykládat, což je případ i kraje plzeňského, který údajně postupuje zcela jinak než kraje ostatní. Pak vám ovšem kraj také musí říci, jak máte prakticky postupovat dál.

   • Autor: Olga

    Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
    Bylo to rychlé jak nejrychleji to mohlo být-upozornění jsem Vám zasílala ihned po přečtení „poradny“včera odpoledne a dnes dopoledne na Váš mail, který je uvedený níže v „tým Jídelny cz“, zde jsem jen překopírovala text těchto mailů. Maily Vám došly, neboť jste mi na ten druhý právě odpověděl v mojí e-mailové poště jako „RE“.

    Co se paní ing. Věříšové týče – nemám nic , absolutně nic!, proti její osobě. Paní ing. si velice vážím, neboť vím, velice dobře!!! vím, že pro školní stravování v ČR udělala velmi mnoho, známe se roky a je to opravdu velká-velká! škoda, že už na MŠMT není, protože to,co se teď děje, by se nedělo!

    A nyní k tomu (bez ohledu na to, že teď už vím, že odpověď poskytla paní ing. Věříšová) vysvětlení co mě tak jak píšete „pobouřilo“ – ano, přesně ta věta, že „to“ závodní stravování učitelů i praconvíků jídelny-prostě všech zaměstnanců školy-máme „v tom“ – protože „v tom“ nic nemáme. Máme skutečně o těch 13%, o kterých se vždy mluvilo, že máme „v tom“ na učitele, tak o těch 13% jsou pro letošní rok normativy nižší. A pokud takto postupoval jen náš kraj, tak se osobně domnívám, že náš kraj postupoval naprosto správně-neboť z příslušných zákonů vyplývá, že na platy má jít jen na výkon – na jednotku výkonu – a to je jen a jen žák-strávník!!!! Vše ostatní je potom v ONIV-tedy i náklady vyplývající z pracovně právního vztahu, což jsou mimo jiné i náklady na závodní stravování. Takže se mělo postupovat – z platů mínus , do ONIV plus a ONIV přehodnotit tak, aby tam byl dostatek finančních prostředků na kalkulované náklady – všechny – na závodní stravování (protože každá škola má provozní náklady jiné). Ale pokud si to každý kraj dělá jak chce a ani na MŠMT nemají jasno, tak už vážně nevím…. Ale z reakcí nejen tady na portálu, ale i na různých setkáních s ostatními kolegyněmi z jídelen z celé ČR jednoznačně vyplývá, že jídelnám se počty pracovníků snížily a na pokrytí nákladů na závodní stravování nikdo nedá….. takže nejen, že se ženský na

    • Autor: Anonymní

     Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
     ….že se ženský na jídelnách propouští, ale ty,které zůstaly jsou nuceny makat zadarmo!!!! A to je to , co mě vytáčí k nepříčetnosti!! Ano, pokud kraj jídelně nezměnil proti loňsku počty zaměstnanců, tak není o čem hovořit.

     A teď malý příklad

     Rozpočet 2004: ve výkazu V17-01, který se odevzdával 10/2003-zapsaných dětí
     600, všech zaměstnanců školy 75. Krajem stanovený normativ 60 žáků na jednoho přepočteného pracovníka jídelny. (z 600 dětí je třinác procent 78 dospělých, zapsáno je 75, takže je to v normě-neřeším). Normativ je 60, mám zapsáno 600 žáků, dostávám 10 přepočtených zaměstnanců.

     A je tu rok 2005: ve výkazu V17-01 mám stále zapsáno 600 žáků a 75 dospělých. Nevidím důvod cokoliv řešit, vyplácím mzdy od ledna, všichni makají…. a potom přichází novely zákonů, nové vyhlášky a rozpočet z kraje- je březen……

     Kraj dostal kompetence přepočítat „výkony“ – tedy dětské strávníky zapsané ve výkazu V17-01 koeficientem-na tzv. „čisté výkony“-protože všech 600 strávníků se nestravuje stále, je nemocnost a tak, takže já jsem měla koeficient 0,86…. Takže výchozí počet strávníků není 600, ale 600 x 0.86=516 …. Takže výchozí počet zapsaných strávníků je 516. Normativ stanovený krajem pro rok 2005 není 60(jako v roce 2004), ale 68(je tam změna-už „v tom“ nejsou zaměstnanci). No a závěr jsou rychlé počty: 516:68=7.59

     Takže pro rok 2004 jsem měla stanoveno 10 zaměstnanců, pro rok 2005 mám stanoveno 7.59 —— a to se počty zapsaných dětí a zaměstnanců nezměnily. …… Vidíte to? To je dvě a půl síly dolů. O.K.-beru to, že teď je vše stanoveno na výkony-ne na zapsané-ale potom v přidělovaných nárokových i nenárokových složkách v části rozpočtu „na platy“ by měly být zohledněny právě ty obědy, které nám díky nemocnosti, výletům, školám v přírodě, lyžákům, všem možným prázdninám atd. prostě chybí!!!! Když dítě není ve škole-proč se to krátí jen jídelně? Vždyť ta učitelka ho taky neučí, uklízečka ve škole za něho neuklízí, ale ve škole se beru zapsaní.

     • Autor: Anonymní

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … ale ve škole se berou zapsaní…..my v jídelnách máme asi propouštět a najímat lidi podle toho jak která škola jede na výlet a jak jsou prázdniny….

     • Autor: Anonymní

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … ale to je diskuse zase o jiném tématu. A nyní se vrátím k PORADNĚ- kolegyně v dotazu píše:
      Jsme ZŠ s vlastní školní jídelnou, ve které se stravuje 75 zaměstnanců. V rozpočtu jsme dostali peníze pouze na stravované žáky. Kdo nám zaplatí stravované učitele,…. VIDÍTE co píše-dostali jen na žáky – takže stejně jako můj příklad…. a Vaše odpověď na PORADNĚ-která mě vytočila(a nejen mě):
      Ve Vašem případě by se nemělo nic měnit proti minulé praxi. ….. Zvlášť na stravování zaměstnanců mzdové prostředky nedostanete. Budete je muset pokrýt v rámci mzdových prostředků celé školy včetně jídelny……… Pokud takto přímo na tento dotaz odpověděla ing. Věříšová, tak patrně přehlédla to, že pisatelka dotazu hned v první větě píše, že už opravdu dostali normativ snížený jen na děti… Potom by svoji odpověď nezačínala „ve Vašem případě by se nemělo nic měnit“ …. Ať už to bylo jak bylo, jestli tak ing.Věříšová odpověděla, nebo jestli byl z její odpovědi udělán „výcuc“ nebo jestli to nebyla odpověď úplně na něco jiného….každopádně tato odpověď k tomuto dotazu prostě nepatří (jestliže pisatelka jasně píše, že normativ mají jen na děti). Zdravím. Olga

     • Autor: Olga

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      A úplně poslední na závěr-ne k tomu,co jsem teď napsala,ale obecně ke všem příspěvkům,které jsem tady kdy napsala….! Nejde vůbec o mě, o moji organizaci…..nemusela bych ztrácet čas a tady nikterak reagovat, ale ………. možná díky tomu, že jsem taková jaká jsem a do všeho šťourám, ve všem se šťourám-v zákonech a tak , a chci se vždy dopídit pravdy a podstaty věci ,možná díky tomu, že jsem v dobách porevolučních za nás všechny v jídelnách boxovala v občanském fóru a následně v odborech, možná právě proto nemůžu přenést přes srdce a nemůžu zůstat v klidu, když se mluví a tady píše o tom, že někde děláte zadarmo(protože si myslím že éra akcí „Z“ tedy zadarmo, už dávno skončila) a že se s pracovnicemi jídelen jedná tak jak se jedná-makej, drž hubu a krok-nelíbí se ti to? tak jdi!…. a že prostě donekonečna není možné, aby stále někdo dělal z pracovnic školních jídelen blbce! …..

    • Autor: Pavel Ludvík

     Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
     Odpověď paní Věříšové jsme zveřejnili tak, jak nám ji poskytla. Tzn. žádný výcuc.
     Tak dlouhé úvahy, jaké zde píšete, se v tomto prostoru velmi těžko čtou, i Vám jako autorce se to těžko píše. Máte-li zájem něco řešit, sepište své myšlenky a návrhy v uspořádané formě. Bude-li to jen v trochu solidním stavu, redakce Vám to ráda zveřejní na úvodní straně, kde si to přečte mnohem více čtenářů než zde. Možná také najdete další vedoucí, které s Vámi budou souhlasit a můžete tento námět společně zaslat na MŠMT. Nebo to dejte jako námět ASPOSu, který za vás začíná na těchto místech bojovat.

     • Autor: Olga

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … víte co? Přeji Vaší práci, vážený portále Jídelny.cz, hodně zdaru!….

     • Autor: www

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      Nejsem určitě sama, komu se čtou příspěvky paní Olgy velmi dobře a dost těžce nesu, když jí délku příspěvků někdo vytýká. Myslím, že kdybychom se včas a z kompetentních míst dozvídali potřebné informace, tak by nebyly naše dlouhé diskuse nutné. Olgo díky za Váš čas, věnovaný do diskuse a nenechte se otrávit. Nebo snad tento portál je zřízen za jiným účelem, když vadí naše otevřené diskuse? Zdravím

  • Autor: Pavel Ludvík

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Vážená paní,
   tuto odpověď nám písemně poskytla paní Ing. Věříšová, kterou i po odchodu z MŠMT stále většina lidí z oblasti skolního stravování považuje za autoritu. Pokusím se ji co nejrychleji sehnat a odpověď s ní prokonzultovat. (Ne)spokojenost čtenářů mi není lhostejná, ale nemohu sledovat všechny příspěvky každý den. Víte, kolik jich bývá? Přivítám, když mi příště pošlete upozornění na můj mail. Bude to mnohem rychlejší. Děkuji.

   • Autor: Pavel Ludvík

    Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
    Ing. Věříšová považuje uvedenou odpověď k dotazu ID 43 za správnou. Stejné stanovisko zaznělo nedávno i na poradě ekonomů na MŠMT. Protože je ale odpověď delší, ptala se, co konkrétně Vás v její odpovědi tak pobouřilo. To se ovšem z vašeho příspěvku nedá zjistit, bylo by dobré to upřesnit.
    Odpověď vyjadřuje obecné stanovisko MŠMT. Ing. Věříšová ale uvedla, že jednotlivé kraje si tuto problematiku mohou různě vykládat, což je případ i kraje plzeňského, který údajně postupuje zcela jinak než kraje ostatní. Pak vám ovšem kraj také musí říci, jak máte prakticky postupovat dál.

   • Autor: Olga

    Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
    Bylo to rychlé jak nejrychleji to mohlo být-upozornění jsem Vám zasílala ihned po přečtení „poradny“včera odpoledne a dnes dopoledne na Váš mail, který je uvedený níže v „tým Jídelny cz“, zde jsem jen překopírovala text těchto mailů. Maily Vám došly, neboť jste mi na ten druhý právě odpověděl v mojí e-mailové poště jako „RE“.

    Co se paní ing. Věříšové týče – nemám nic , absolutně nic!, proti její osobě. Paní ing. si velice vážím, neboť vím, velice dobře!!! vím, že pro školní stravování v ČR udělala velmi mnoho, známe se roky a je to opravdu velká-velká! škoda, že už na MŠMT není, protože to,co se teď děje, by se nedělo!

    A nyní k tomu (bez ohledu na to, že teď už vím, že odpověď poskytla paní ing. Věříšová) vysvětlení co mě tak jak píšete „pobouřilo“ – ano, přesně ta věta, že „to“ závodní stravování učitelů i praconvíků jídelny-prostě všech zaměstnanců školy-máme „v tom“ – protože „v tom“ nic nemáme. Máme skutečně o těch 13%, o kterých se vždy mluvilo, že máme „v tom“ na učitele, tak o těch 13% jsou pro letošní rok normativy nižší. A pokud takto postupoval jen náš kraj, tak se osobně domnívám, že náš kraj postupoval naprosto správně-neboť z příslušných zákonů vyplývá, že na platy má jít jen na výkon – na jednotku výkonu – a to je jen a jen žák-strávník!!!! Vše ostatní je potom v ONIV-tedy i náklady vyplývající z pracovně právního vztahu, což jsou mimo jiné i náklady na závodní stravování. Takže se mělo postupovat – z platů mínus , do ONIV plus a ONIV přehodnotit tak, aby tam byl dostatek finančních prostředků na kalkulované náklady – všechny – na závodní stravování (protože každá škola má provozní náklady jiné). Ale pokud si to každý kraj dělá jak chce a ani na MŠMT nemají jasno, tak už vážně nevím…. Ale z reakcí nejen tady na portálu, ale i na různých setkáních s ostatními kolegyněmi z jídelen z celé ČR jednoznačně vyplývá, že jídelnám se počty pracovníků snížily a na pokrytí nákladů na závodní stravování nikdo nedá….. takže nejen, že se ženský na

    • Autor: Anonymní

     Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
     ….že se ženský na jídelnách propouští, ale ty,které zůstaly jsou nuceny makat zadarmo!!!! A to je to , co mě vytáčí k nepříčetnosti!! Ano, pokud kraj jídelně nezměnil proti loňsku počty zaměstnanců, tak není o čem hovořit.

     A teď malý příklad

     Rozpočet 2004: ve výkazu V17-01, který se odevzdával 10/2003-zapsaných dětí
     600, všech zaměstnanců školy 75. Krajem stanovený normativ 60 žáků na jednoho přepočteného pracovníka jídelny. (z 600 dětí je třinác procent 78 dospělých, zapsáno je 75, takže je to v normě-neřeším). Normativ je 60, mám zapsáno 600 žáků, dostávám 10 přepočtených zaměstnanců.

     A je tu rok 2005: ve výkazu V17-01 mám stále zapsáno 600 žáků a 75 dospělých. Nevidím důvod cokoliv řešit, vyplácím mzdy od ledna, všichni makají…. a potom přichází novely zákonů, nové vyhlášky a rozpočet z kraje- je březen……

     Kraj dostal kompetence přepočítat „výkony“ – tedy dětské strávníky zapsané ve výkazu V17-01 koeficientem-na tzv. „čisté výkony“-protože všech 600 strávníků se nestravuje stále, je nemocnost a tak, takže já jsem měla koeficient 0,86…. Takže výchozí počet strávníků není 600, ale 600 x 0.86=516 …. Takže výchozí počet zapsaných strávníků je 516. Normativ stanovený krajem pro rok 2005 není 60(jako v roce 2004), ale 68(je tam změna-už „v tom“ nejsou zaměstnanci). No a závěr jsou rychlé počty: 516:68=7.59

     Takže pro rok 2004 jsem měla stanoveno 10 zaměstnanců, pro rok 2005 mám stanoveno 7.59 —— a to se počty zapsaných dětí a zaměstnanců nezměnily. …… Vidíte to? To je dvě a půl síly dolů. O.K.-beru to, že teď je vše stanoveno na výkony-ne na zapsané-ale potom v přidělovaných nárokových i nenárokových složkách v části rozpočtu „na platy“ by měly být zohledněny právě ty obědy, které nám díky nemocnosti, výletům, školám v přírodě, lyžákům, všem možným prázdninám atd. prostě chybí!!!! Když dítě není ve škole-proč se to krátí jen jídelně? Vždyť ta učitelka ho taky neučí, uklízečka ve škole za něho neuklízí, ale ve škole se beru zapsaní.

     • Autor: Anonymní

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … ale ve škole se berou zapsaní…..my v jídelnách máme asi propouštět a najímat lidi podle toho jak která škola jede na výlet a jak jsou prázdniny….

     • Autor: Anonymní

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … ale to je diskuse zase o jiném tématu. A nyní se vrátím k PORADNĚ- kolegyně v dotazu píše:
      Jsme ZŠ s vlastní školní jídelnou, ve které se stravuje 75 zaměstnanců. V rozpočtu jsme dostali peníze pouze na stravované žáky. Kdo nám zaplatí stravované učitele,…. VIDÍTE co píše-dostali jen na žáky – takže stejně jako můj příklad…. a Vaše odpověď na PORADNĚ-která mě vytočila(a nejen mě):
      Ve Vašem případě by se nemělo nic měnit proti minulé praxi. ….. Zvlášť na stravování zaměstnanců mzdové prostředky nedostanete. Budete je muset pokrýt v rámci mzdových prostředků celé školy včetně jídelny……… Pokud takto přímo na tento dotaz odpověděla ing. Věříšová, tak patrně přehlédla to, že pisatelka dotazu hned v první větě píše, že už opravdu dostali normativ snížený jen na děti… Potom by svoji odpověď nezačínala „ve Vašem případě by se nemělo nic měnit“ …. Ať už to bylo jak bylo, jestli tak ing.Věříšová odpověděla, nebo jestli byl z její odpovědi udělán „výcuc“ nebo jestli to nebyla odpověď úplně na něco jiného….každopádně tato odpověď k tomuto dotazu prostě nepatří (jestliže pisatelka jasně píše, že normativ mají jen na děti). Zdravím. Olga

     • Autor: Olga

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      A úplně poslední na závěr-ne k tomu,co jsem teď napsala,ale obecně ke všem příspěvkům,které jsem tady kdy napsala….! Nejde vůbec o mě, o moji organizaci…..nemusela bych ztrácet čas a tady nikterak reagovat, ale ………. možná díky tomu, že jsem taková jaká jsem a do všeho šťourám, ve všem se šťourám-v zákonech a tak , a chci se vždy dopídit pravdy a podstaty věci ,možná díky tomu, že jsem v dobách porevolučních za nás všechny v jídelnách boxovala v občanském fóru a následně v odborech, možná právě proto nemůžu přenést přes srdce a nemůžu zůstat v klidu, když se mluví a tady píše o tom, že někde děláte zadarmo(protože si myslím že éra akcí „Z“ tedy zadarmo, už dávno skončila) a že se s pracovnicemi jídelen jedná tak jak se jedná-makej, drž hubu a krok-nelíbí se ti to? tak jdi!…. a že prostě donekonečna není možné, aby stále někdo dělal z pracovnic školních jídelen blbce! …..

    • Autor: Pavel Ludvík

     Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
     Odpověď paní Věříšové jsme zveřejnili tak, jak nám ji poskytla. Tzn. žádný výcuc.
     Tak dlouhé úvahy, jaké zde píšete, se v tomto prostoru velmi těžko čtou, i Vám jako autorce se to těžko píše. Máte-li zájem něco řešit, sepište své myšlenky a návrhy v uspořádané formě. Bude-li to jen v trochu solidním stavu, redakce Vám to ráda zveřejní na úvodní straně, kde si to přečte mnohem více čtenářů než zde. Možná také najdete další vedoucí, které s Vámi budou souhlasit a můžete tento námět společně zaslat na MŠMT. Nebo to dejte jako námět ASPOSu, který za vás začíná na těchto místech bojovat.

     • Autor: Olga

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      … víte co? Přeji Vaší práci, vážený portále Jídelny.cz, hodně zdaru!….

     • Autor: www

      Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
      Nejsem určitě sama, komu se čtou příspěvky paní Olgy velmi dobře a dost těžce nesu, když jí délku příspěvků někdo vytýká. Myslím, že kdybychom se včas a z kompetentních míst dozvídali potřebné informace, tak by nebyly naše dlouhé diskuse nutné. Olgo díky za Váš čas, věnovaný do diskuse a nenechte se otrávit. Nebo snad tento portál je zřízen za jiným účelem, když vadí naše otevřené diskuse? Zdravím

  • Autor: tereza

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Paní Olgo, nenechte se otrávit a pište dál,nás vaše názory určitě zajímají HLAVNĚ MÁTE PRAVDU.!!!

  • Autor: tereza

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Paní Olgo, nenechte se otrávit a pište dál,nás vaše názory určitě zajímají HLAVNĚ MÁTE PRAVDU.!!!

  • Autor: tereza

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Paní Olgo, nenechte se otrávit a pište dál,nás vaše názory určitě zajímají HLAVNĚ MÁTE PRAVDU.!!!

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Ve školství peníze nikdy nebyly, nejsou a nebudou.
   Veškerý boj s větrnými mlýny jsem už vzdala.Tuto práci prostě nelze dělat pro peníze….to už bychom nepracovali. Peníze jsou prostě a jednoduše jen na žáky a tečka….to dostat musíme…a to ostatní je jen libovůle všech možných a nemožných institucí…
   Pravdy je těžké se dobrat.Rozčilovat se? Ne. Udělala jsem, co jsem mohla a nazbytek jsme malí páni.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Ve školství peníze nikdy nebyly, nejsou a nebudou.
   Veškerý boj s větrnými mlýny jsem už vzdala.Tuto práci prostě nelze dělat pro peníze….to už bychom nepracovali. Peníze jsou prostě a jednoduše jen na žáky a tečka….to dostat musíme…a to ostatní je jen libovůle všech možných a nemožných institucí…
   Pravdy je těžké se dobrat.Rozčilovat se? Ne. Udělala jsem, co jsem mohla a nazbytek jsme malí páni.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Ve školství peníze nikdy nebyly, nejsou a nebudou.
   Veškerý boj s větrnými mlýny jsem už vzdala.Tuto práci prostě nelze dělat pro peníze….to už bychom nepracovali. Peníze jsou prostě a jednoduše jen na žáky a tečka….to dostat musíme…a to ostatní je jen libovůle všech možných a nemožných institucí…
   Pravdy je těžké se dobrat.Rozčilovat se? Ne. Udělala jsem, co jsem mohla a nazbytek jsme malí páni.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Dodatek: Sílu, která chybí nahrazuji já a ta přebujelá administrativa prostě počká…..prvořadé pro mne je, aby se najedly děti a proto tu vlastně jsem… To ostatní počká….A když to jinak nepůjde omezí se další a další ……co se dětí a jeich stravování netýká…

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Dodatek: Sílu, která chybí nahrazuji já a ta přebujelá administrativa prostě počká…..prvořadé pro mne je, aby se najedly děti a proto tu vlastně jsem… To ostatní počká….A když to jinak nepůjde omezí se další a další ……co se dětí a jeich stravování netýká…

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Dodatek: Sílu, která chybí nahrazuji já a ta přebujelá administrativa prostě počká…..prvořadé pro mne je, aby se najedly děti a proto tu vlastně jsem… To ostatní počká….A když to jinak nepůjde omezí se další a další ……co se dětí a jeich stravování netýká…

  • Autor: VB

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Paní Sandro, ráda si večer přečítám příspěvky kolegů a kolegyň v těchto rubrikách, mnohdy se poučím, za to dík, mnohdy se mi příspěvky zdají na můj vkus příliž ufňukané, vím však, že my všechny jsme na tom stejně, práci pro děti děláme rády a s tím nejlepším vědomím a svědomím nasytit a  vést ke správným stravovacím zvyklostem.
   Ovšem u Vašeho příspěvku jsem měla na tváři pobavený úsměv- ještě jsem se nesetkala s někým, kdo za svou odvedenou práci neočekává odměnu, všichni které znám a troufám si říct i ti které neznám chodí do zaměstnání, nebo podnikají proto, aby měly plat/peníze/, nejvíce motivační by byl plat odpovádající výkonu….Vyplula mi na mysl věta pohádkového kačera Skrblíka – Peníze nejsou všechno, ale bez peněz není nic.

  • Autor: VB

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Paní Sandro, ráda si večer přečítám příspěvky kolegů a kolegyň v těchto rubrikách, mnohdy se poučím, za to dík, mnohdy se mi příspěvky zdají na můj vkus příliž ufňukané, vím však, že my všechny jsme na tom stejně, práci pro děti děláme rády a s tím nejlepším vědomím a svědomím nasytit a  vést ke správným stravovacím zvyklostem.
   Ovšem u Vašeho příspěvku jsem měla na tváři pobavený úsměv- ještě jsem se nesetkala s někým, kdo za svou odvedenou práci neočekává odměnu, všichni které znám a troufám si říct i ti které neznám chodí do zaměstnání, nebo podnikají proto, aby měly plat/peníze/, nejvíce motivační by byl plat odpovádající výkonu….Vyplula mi na mysl věta pohádkového kačera Skrblíka – Peníze nejsou všechno, ale bez peněz není nic.

  • Autor: VB

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Paní Sandro, ráda si večer přečítám příspěvky kolegů a kolegyň v těchto rubrikách, mnohdy se poučím, za to dík, mnohdy se mi příspěvky zdají na můj vkus příliž ufňukané, vím však, že my všechny jsme na tom stejně, práci pro děti děláme rády a s tím nejlepším vědomím a svědomím nasytit a  vést ke správným stravovacím zvyklostem.
   Ovšem u Vašeho příspěvku jsem měla na tváři pobavený úsměv- ještě jsem se nesetkala s někým, kdo za svou odvedenou práci neočekává odměnu, všichni které znám a troufám si říct i ti které neznám chodí do zaměstnání, nebo podnikají proto, aby měly plat/peníze/, nejvíce motivační by byl plat odpovádající výkonu….Vyplula mi na mysl věta pohádkového kačera Skrblíka – Peníze nejsou všechno, ale bez peněz není nic.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Žiji v kraji, kde si práce, byt i takto podcenované a nedoceněné vážíme, já i kuchařky. Nevím možná je to někde jiné,…Mám 4 kamarádky, vedoucí jídelen, které mají se mnou naprosto shodné názory, zkušenosti. Jedna z nich dokonce říká, že být rády, že jídelny vůbec jsou, že nastane doba, kdy tomu tak už nebude…jsou i takové hlasy.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Žiji v kraji, kde si práce, byt i takto podcenované a nedoceněné vážíme, já i kuchařky. Nevím možná je to někde jiné,…Mám 4 kamarádky, vedoucí jídelen, které mají se mnou naprosto shodné názory, zkušenosti. Jedna z nich dokonce říká, že být rády, že jídelny vůbec jsou, že nastane doba, kdy tomu tak už nebude…jsou i takové hlasy.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Žiji v kraji, kde si práce, byt i takto podcenované a nedoceněné vážíme, já i kuchařky. Nevím možná je to někde jiné,…Mám 4 kamarádky, vedoucí jídelen, které mají se mnou naprosto shodné názory, zkušenosti. Jedna z nich dokonce říká, že být rády, že jídelny vůbec jsou, že nastane doba, kdy tomu tak už nebude…jsou i takové hlasy.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Chci ještě dodat, že rozpočet školy je mi znám, co nám patří dostaneme, pan ředitel je vždy při nás
   a naše problémy zná,…. S rozpočtem at se souhlasí nebo ne, at se bráníte, že to je málo nebo ne, at telonujete, sbíráte informace, vyptávate se
   nikdo nepřidá a nepřidá….Víc už udělat nešlo.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Chci ještě dodat, že rozpočet školy je mi znám, co nám patří dostaneme, pan ředitel je vždy při nás
   a naše problémy zná,…. S rozpočtem at se souhlasí nebo ne, at se bráníte, že to je málo nebo ne, at telonujete, sbíráte informace, vyptávate se
   nikdo nepřidá a nepřidá….Víc už udělat nešlo.

  • Autor: sandra

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Chci ještě dodat, že rozpočet školy je mi znám, co nám patří dostaneme, pan ředitel je vždy při nás
   a naše problémy zná,…. S rozpočtem at se souhlasí nebo ne, at se bráníte, že to je málo nebo ne, at telonujete, sbíráte informace, vyptávate se
   nikdo nepřidá a nepřidá….Víc už udělat nešlo.

  • Autor: Marie

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Reaguji na odpověď v poradně ze dne 23. 6. 2005, jak se může stravovat studentka vysoké školy, která je na praxi v ZŠ. Vyhláška 84/05 § 3 odst. 3 hovoří o …“zaměstnanci a žáci středních škol a studenti“ .., opravdu se to vztahuje i na  studenty vysokých škol?

  • Autor: Marie

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Reaguji na odpověď v poradně ze dne 23. 6. 2005, jak se může stravovat studentka vysoké školy, která je na praxi v ZŠ. Vyhláška 84/05 § 3 odst. 3 hovoří o …“zaměstnanci a žáci středních škol a studenti“ .., opravdu se to vztahuje i na  studenty vysokých škol?

  • Autor: Marie

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Reaguji na odpověď v poradně ze dne 23. 6. 2005, jak se může stravovat studentka vysoké školy, která je na praxi v ZŠ. Vyhláška 84/05 § 3 odst. 3 hovoří o …“zaměstnanci a žáci středních škol a studenti“ .., opravdu se to vztahuje i na  studenty vysokých škol?

  • Autor: Alena

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Pokud jsou studenti ve škole na praxi, hradí pouze cenu potravin jako zaměstnanci a mohou ji mít dokonce sníženou o příspěvek z FKSP, pokud je to v kolektivní smlouv – viz §3, odst. 3.

  • Autor: Alena

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Pokud jsou studenti ve škole na praxi, hradí pouze cenu potravin jako zaměstnanci a mohou ji mít dokonce sníženou o příspěvek z FKSP, pokud je to v kolektivní smlouv – viz §3, odst. 3.

  • Autor: Alena

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Pokud jsou studenti ve škole na praxi, hradí pouze cenu potravin jako zaměstnanci a mohou ji mít dokonce sníženou o příspěvek z FKSP, pokud je to v kolektivní smlouv – viz §3, odst. 3.

  • Autor: Alena

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Ještě přidávám, že v tomto odstavci není specifikováno o jaké studenty se jedná, takže to mohou být jak středoškoláci tak i vysokoškoláci.

  • Autor: Alena

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Ještě přidávám, že v tomto odstavci není specifikováno o jaké studenty se jedná, takže to mohou být jak středoškoláci tak i vysokoškoláci.

  • Autor: Alena

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Ještě přidávám, že v tomto odstavci není specifikováno o jaké studenty se jedná, takže to mohou být jak středoškoláci tak i vysokoškoláci.

  • Autor: Dáša

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Dívky, já se s dovolením vrátím k začátku těchto příspěvků. Neodvádějte je jinam. Panu šéfredaktorovi chci tímto říct, že velmi souhlasím s Olgou a její dlouhý příspěvek se mi četl velmi dobře, protože totéž se mi honí v hlavě. Pana šéfredaktora se to holt netýká, tak nechápe, o čem je řeč. PANE ŠÉFREDAKTORE: SOUHLASÍM S OLGOU, NE S VáMI A ANI S MINISTERSTVEM nebo kýmkoliv, kdo tvrdí, že obrat kuchařky, jejichž mzda je velmi podobná minimální mzdě, je v pořádku a podle předpisů.Tak jsou blbé ty předpisy.

  • Autor: Dáša

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Dívky, já se s dovolením vrátím k začátku těchto příspěvků. Neodvádějte je jinam. Panu šéfredaktorovi chci tímto říct, že velmi souhlasím s Olgou a její dlouhý příspěvek se mi četl velmi dobře, protože totéž se mi honí v hlavě. Pana šéfredaktora se to holt netýká, tak nechápe, o čem je řeč. PANE ŠÉFREDAKTORE: SOUHLASÍM S OLGOU, NE S VáMI A ANI S MINISTERSTVEM nebo kýmkoliv, kdo tvrdí, že obrat kuchařky, jejichž mzda je velmi podobná minimální mzdě, je v pořádku a podle předpisů.Tak jsou blbé ty předpisy.

  • Autor: Dáša

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   Dívky, já se s dovolením vrátím k začátku těchto příspěvků. Neodvádějte je jinam. Panu šéfredaktorovi chci tímto říct, že velmi souhlasím s Olgou a její dlouhý příspěvek se mi četl velmi dobře, protože totéž se mi honí v hlavě. Pana šéfredaktora se to holt netýká, tak nechápe, o čem je řeč. PANE ŠÉFREDAKTORE: SOUHLASÍM S OLGOU, NE S VáMI A ANI S MINISTERSTVEM nebo kýmkoliv, kdo tvrdí, že obrat kuchařky, jejichž mzda je velmi podobná minimální mzdě, je v pořádku a podle předpisů.Tak jsou blbé ty předpisy.

  • Autor: ziss

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   reakce na odpověď v PORADNĚ z 15.8.2005
   Rozumím odpovědi správně? Pracovník jídelny, který bude evidován jako zaměstnanec z jiných zdrojů, si zajistí nákup potravi, vede sklad těchto potravin, vede evidenci cizích strávníků, nanormuje si výdejku, uvaří pro cizí strávníky, umyje nádobí po vaření pro cizí strávníky, zajišťuje úhrady za obědy a vede jejich evidenci a na konci měsíce provede uzávěrku? Když to nebude provádět tento pracovník, kdo tedy a za jakou úhradu?

  • Autor: ziss

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   reakce na odpověď v PORADNĚ z 15.8.2005
   Rozumím odpovědi správně? Pracovník jídelny, který bude evidován jako zaměstnanec z jiných zdrojů, si zajistí nákup potravi, vede sklad těchto potravin, vede evidenci cizích strávníků, nanormuje si výdejku, uvaří pro cizí strávníky, umyje nádobí po vaření pro cizí strávníky, zajišťuje úhrady za obědy a vede jejich evidenci a na konci měsíce provede uzávěrku? Když to nebude provádět tento pracovník, kdo tedy a za jakou úhradu?

  • Autor: ziss

   Re: PORADNA portálu Jídelny.cz
   reakce na odpověď v PORADNĚ z 15.8.2005
   Rozumím odpovědi správně? Pracovník jídelny, který bude evidován jako zaměstnanec z jiných zdrojů, si zajistí nákup potravi, vede sklad těchto potravin, vede evidenci cizích strávníků, nanormuje si výdejku, uvaří pro cizí strávníky, umyje nádobí po vaření pro cizí strávníky, zajišťuje úhrady za obědy a vede jejich evidenci a na konci měsíce provede uzávěrku? Když to nebude provádět tento pracovník, kdo tedy a za jakou úhradu?

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se