Přeskočit na obsah

Povinnost se stravovat

 • Autor: vlasta

  Povinnost se stravovat
  Podle jakého právního předpisu jsou pracovnice ŠJ povinny odebírat stravu ze ŠJ ?

  • Autor: Hana

   Re: Povinnost se stravovat
   Podle vyhlášky Ministerstva financí 430/2001 Sb.,§ 3 odst 9.

  • Autor: Hana

   Re: Povinnost se stravovat
   Podle vyhlášky Ministerstva financí 430/2001 Sb.,§ 3 odst 9.

  • Autor: Hana

   Re: Povinnost se stravovat
   Podle vyhlášky Ministerstva financí 430/2001 Sb.,§ 3 odst 9.

  • Autor: Ilona

   Re: Povinnost se stravovat
   Zatím platí pro příspěvkové organizace zřizované obcí nebo krajem nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování, povinnost se stravovat řeší § 9. Vyhláška č. 430 platí pouze pro státní příspěvkové organizace.

  • Autor: Ilona

   Re: Povinnost se stravovat
   Zatím platí pro příspěvkové organizace zřizované obcí nebo krajem nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování, povinnost se stravovat řeší § 9. Vyhláška č. 430 platí pouze pro státní příspěvkové organizace.

  • Autor: Ilona

   Re: Povinnost se stravovat
   Zatím platí pro příspěvkové organizace zřizované obcí nebo krajem nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování, povinnost se stravovat řeší § 9. Vyhláška č. 430 platí pouze pro státní příspěvkové organizace.

  • Autor: Renda

   Re: Povinnost se stravovat
   Zeptala jsem se na MFCR, kdy vyjde vyhláška o závodním stravování.
   Odpověď z Ministerstva financí: Vyhláška k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení.
   Vzhledem k tomu,že musí projít celým legislativním procesem, předpokládá se, že vyhl. vyjde v březnu 2005.
   Do té je třeba se řídit Nařízením vlády č. 137/ 1989 Sb., o závodním stravování.

   V právních výkladech 3/2004 www.msmt.cz: Při posuzování možností financování stravování zaměstnanců škol zřiz. státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí lze rovněž i za nové právní úpravy využít ustanovení těchto platných právních předpisů: a)…..
   b) u PO zříz. ….obcí,…- Nařízení vlády č. 137/1989 Sb.,……

   • Autor: Marie

    Re: Povinnost se stravovat
    Rendo asi špatně hledám, ale v právních výkladech 3/2004 ani 4/2004 jsem o stravování zaměstnanců nic nenašla.

  • Autor: Renda

   Re: Povinnost se stravovat
   Zeptala jsem se na MFCR, kdy vyjde vyhláška o závodním stravování.
   Odpověď z Ministerstva financí: Vyhláška k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení.
   Vzhledem k tomu,že musí projít celým legislativním procesem, předpokládá se, že vyhl. vyjde v březnu 2005.
   Do té je třeba se řídit Nařízením vlády č. 137/ 1989 Sb., o závodním stravování.

   V právních výkladech 3/2004 www.msmt.cz: Při posuzování možností financování stravování zaměstnanců škol zřiz. státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí lze rovněž i za nové právní úpravy využít ustanovení těchto platných právních předpisů: a)…..
   b) u PO zříz. ….obcí,…- Nařízení vlády č. 137/1989 Sb.,……

   • Autor: Marie

    Re: Povinnost se stravovat
    Rendo asi špatně hledám, ale v právních výkladech 3/2004 ani 4/2004 jsem o stravování zaměstnanců nic nenašla.

  • Autor: Renda

   Re: Povinnost se stravovat
   Zeptala jsem se na MFCR, kdy vyjde vyhláška o závodním stravování.
   Odpověď z Ministerstva financí: Vyhláška k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení.
   Vzhledem k tomu,že musí projít celým legislativním procesem, předpokládá se, že vyhl. vyjde v březnu 2005.
   Do té je třeba se řídit Nařízením vlády č. 137/ 1989 Sb., o závodním stravování.

   V právních výkladech 3/2004 www.msmt.cz: Při posuzování možností financování stravování zaměstnanců škol zřiz. státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí lze rovněž i za nové právní úpravy využít ustanovení těchto platných právních předpisů: a)…..
   b) u PO zříz. ….obcí,…- Nařízení vlády č. 137/1989 Sb.,……

   • Autor: Marie

    Re: Povinnost se stravovat
    Rendo asi špatně hledám, ale v právních výkladech 3/2004 ani 4/2004 jsem o stravování zaměstnanců nic nenašla.

  • Autor: Barča

   Re: Povinnost se stravovat

  • Autor: Barča

   Re: Povinnost se stravovat

  • Autor: Barča

   Re: Povinnost se stravovat

  • Autor: Barča

   Re: Povinnost se stravovat
   Pokus po druhé:

   Všem svým kolegyním přeji krásné poledne. Zajímá mě, jak je to v současné době, podle nového zákona a vyhlášky, s povinností se stravovat, a zda se toto vztahuje i na pracovnici ve školní výdejně. Poradí mi někdo?

   Ještě má poznámka k platovým podmínkám ve školství.
   Jsem stejného vzdělání jako převážná část pedagogů školy, ale rozdíl mezi mnou a mými rovnicemi už dosahuje takřka 40% platu. A rozhodně bych neřekla, že má práce je méně náročná…
   A co říkáte na nový dárek pro naše pedagogy ve formě 12 dnů na samostudium. Samozdřejmě placené a bez podložení. I když, při pobíhání po hypermarketech se člověk také vzdělá…
   Zdravím. B.

   • Autor: věříšová

    Re: Povinnost se stravovat
    v předchozích odpovědích najdete, na základě čeho je povinen pracovních podílející se přímo na přípravě stravy uhradit cenu jednoho oběda. V připravené vyhlášce o závodním stravování bude toto ustanovení také. Co se týká pracovnice výdeje.: zqajistíte, že se při výdeji sama nenají?

   • Autor: Hanka

    Re: Povinnost se stravovat
    Barčo, také si myslím , že ved.š.j.se středním vzděláním by se měla rovnat minimálně platu učitelce v m.š. , u nás se to snažíme řešit přes
    ODBORY , chceme být zařazeny dle stejné tabulky
    jako pedagogové. Myslím tím všechny nepedagogic.
    pracovníky. Myslím si, že v porovnání s učitelkami je naše práce více odpovědná. No né ? Tak také
    bojujte, ale jinak to asi nepůjde než přes ty odbory.
    Máte je na zařízení ? tak je zřiďte , čím nás bude víc tak to bude lepší a budeme mít větší úspěch, za to to snad stojí ne ? Barčo prosím odpověz. Hanka

  • Autor: Barča

   Re: Povinnost se stravovat
   Pokus po druhé:

   Všem svým kolegyním přeji krásné poledne. Zajímá mě, jak je to v současné době, podle nového zákona a vyhlášky, s povinností se stravovat, a zda se toto vztahuje i na pracovnici ve školní výdejně. Poradí mi někdo?

   Ještě má poznámka k platovým podmínkám ve školství.
   Jsem stejného vzdělání jako převážná část pedagogů školy, ale rozdíl mezi mnou a mými rovnicemi už dosahuje takřka 40% platu. A rozhodně bych neřekla, že má práce je méně náročná…
   A co říkáte na nový dárek pro naše pedagogy ve formě 12 dnů na samostudium. Samozdřejmě placené a bez podložení. I když, při pobíhání po hypermarketech se člověk také vzdělá…
   Zdravím. B.

   • Autor: věříšová

    Re: Povinnost se stravovat
    v předchozích odpovědích najdete, na základě čeho je povinen pracovních podílející se přímo na přípravě stravy uhradit cenu jednoho oběda. V připravené vyhlášce o závodním stravování bude toto ustanovení také. Co se týká pracovnice výdeje.: zqajistíte, že se při výdeji sama nenají?

   • Autor: Hanka

    Re: Povinnost se stravovat
    Barčo, také si myslím , že ved.š.j.se středním vzděláním by se měla rovnat minimálně platu učitelce v m.š. , u nás se to snažíme řešit přes
    ODBORY , chceme být zařazeny dle stejné tabulky
    jako pedagogové. Myslím tím všechny nepedagogic.
    pracovníky. Myslím si, že v porovnání s učitelkami je naše práce více odpovědná. No né ? Tak také
    bojujte, ale jinak to asi nepůjde než přes ty odbory.
    Máte je na zařízení ? tak je zřiďte , čím nás bude víc tak to bude lepší a budeme mít větší úspěch, za to to snad stojí ne ? Barčo prosím odpověz. Hanka

  • Autor: Barča

   Re: Povinnost se stravovat
   Pokus po druhé:

   Všem svým kolegyním přeji krásné poledne. Zajímá mě, jak je to v současné době, podle nového zákona a vyhlášky, s povinností se stravovat, a zda se toto vztahuje i na pracovnici ve školní výdejně. Poradí mi někdo?

   Ještě má poznámka k platovým podmínkám ve školství.
   Jsem stejného vzdělání jako převážná část pedagogů školy, ale rozdíl mezi mnou a mými rovnicemi už dosahuje takřka 40% platu. A rozhodně bych neřekla, že má práce je méně náročná…
   A co říkáte na nový dárek pro naše pedagogy ve formě 12 dnů na samostudium. Samozdřejmě placené a bez podložení. I když, při pobíhání po hypermarketech se člověk také vzdělá…
   Zdravím. B.

   • Autor: věříšová

    Re: Povinnost se stravovat
    v předchozích odpovědích najdete, na základě čeho je povinen pracovních podílející se přímo na přípravě stravy uhradit cenu jednoho oběda. V připravené vyhlášce o závodním stravování bude toto ustanovení také. Co se týká pracovnice výdeje.: zqajistíte, že se při výdeji sama nenají?

   • Autor: Hanka

    Re: Povinnost se stravovat
    Barčo, také si myslím , že ved.š.j.se středním vzděláním by se měla rovnat minimálně platu učitelce v m.š. , u nás se to snažíme řešit přes
    ODBORY , chceme být zařazeny dle stejné tabulky
    jako pedagogové. Myslím tím všechny nepedagogic.
    pracovníky. Myslím si, že v porovnání s učitelkami je naše práce více odpovědná. No né ? Tak také
    bojujte, ale jinak to asi nepůjde než přes ty odbory.
    Máte je na zařízení ? tak je zřiďte , čím nás bude víc tak to bude lepší a budeme mít větší úspěch, za to to snad stojí ne ? Barčo prosím odpověz. Hanka

  • Autor: Jitka

   Re: Povinnost se stravovat
   Můžete napsat v jaké vyhlášce o samostudiu – 12 hodin je psáno? a kde to naleznu? Dík.

   • Autor: Mirís

    Re: Povinnost se stravovat
    12 hodin na samostudium ped.prac.p je dáno v§24 odst.7 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  • Autor: Jitka

   Re: Povinnost se stravovat
   Můžete napsat v jaké vyhlášce o samostudiu – 12 hodin je psáno? a kde to naleznu? Dík.

   • Autor: Mirís

    Re: Povinnost se stravovat
    12 hodin na samostudium ped.prac.p je dáno v§24 odst.7 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  • Autor: Jitka

   Re: Povinnost se stravovat
   Můžete napsat v jaké vyhlášce o samostudiu – 12 hodin je psáno? a kde to naleznu? Dík.

   • Autor: Mirís

    Re: Povinnost se stravovat
    12 hodin na samostudium ped.prac.p je dáno v§24 odst.7 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  • Autor: evelína a

   dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli se jako učitelka mš musím také ve školce stravovat.má toto nařízení nějakou oporu v zákoně? děkuji za odpověď

   • Autor: ved.3

    V žádném případě nemusíte.

    • Autor: Radkaa

     Nemusíte, ale také byste si neměla vybírat jenom drahé obědy. Pokud se nechcete stravovat vůbec, nemusíte, nebo tak nějak přiměřeně.

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se