Přeskočit na obsah

pracovní povinnosti,ochranné p

 • Autor: awelina

  pracovní povinnosti,ochranné p
  Prosím o radu.V poslední době odmítají kuchařky používat ochranné pracovní prostředky-pokrývky hlavy,rukavice…Poradí mi někdo,jak je nenásilně motivovat,(přimět) tyto používat?Mám od nich vše podepsáno,jsou proškoleny,ale denně s tím bojuji.

  • Autor: mumina

   Re: pracovní povinnosti,ochranné p
   Dobrý den, pokud to máte zapsáno v provozním řádě, tak si to nechte od nich podepsat s dodatkem, že pokud přijde hygiena ponesou veškerou odpovědnost ony. Dalo by se to také řešit finančně, ale myslím, že z té almužny není už moc co vzít.

   • Autor: hygienička

    Re: pracovní povinnosti,ochranné p
    Dobrý den,
    pracovnice by za porušení osobní hygieny nesly následky samy – uložení blokové pokuty, za ostatní porušení pak statutární zástupce.

   • Autor: srdcem

    Dobrý den zajímalo by mě, za jakých podmínek smí přijít kontrola z hygieny? Máme jednu kuchařku, a když přišla paní z hygieny, byla ve skladě. Pani nám vlezla až do lednice i skladu, až by se přezula, převlékla či ukázala průkaz. Je někde nějaký předpis pro pracovnice hygienické stanice?

    My musíme doržovat hygienu, např. čepice, a ani nemusí nic?

    • Autor: Andy1

     Bez průkazu ji nesmíte do kuchyně pustit, pozor i za to se dávají pokuty.

  • Autor: ...Marie

   Re: pracovní povinnosti,ochranné p
   §50

   Pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu platí tyto zásady osobní hygieny:

   a) pečování o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního prostředku,

   b) nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů. Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle potřeby v průběhu směny. Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky.

   Jaké nenásilné motivování? Jste vedoucí a vyhláška snad mluví jasně, ne?

  • Autor: Pepinda

   Re: pracovní povinnosti,ochranné p
   Moje kuchařky mě také nebraly vážně až do doby, kdy jim to vytkl osobně ředitel školy.Pak to najednou šlo.Já jsem sice vypadala jako blbka, která si neumí zjednat pořádek, ale důležité je to, že se teď hlídají navzájem.

  • Autor: kolka

   Re: pracovní povinnosti,ochranné p
   Souhlasím s Marií, to že berou málo peněz je neopravňuje porušovat zákony.1/výtka,2/písemné napomenutí a 3/ fin.trest.takže nemotivovat, ale jednat.

   • Autor: kola

    Re: pracovní povinnosti,ochranné p
    Prosím nepleťte si zákony a vyhlášky!když už chcete být chytrá………

    • Autor: ...marie

     Re: pracovní povinnosti,ochranné p
     zase se chytáte za slovíčka, vyhláška je přece změnou zákona, ne? Ale než slova, podstatný je snad problém s porušováním platných předpisů!!! Někdy mi připadá, že v těchto diskusích se již neřeší podstata dotazů, ale jen to, co kdo napsal špatně a to není dobré.

  • Autor: Valentýna

   Re: pracovní povinnosti,ochranné p
   Awelino, „nenásilně“ bych je zkrátka nevpustila bez pokrývky hlavy do kuchyně a poslala domů za A…
   Kdo si myslíte, že to déle vydrží.
   Velmi ráda bych vycházela se svým kolektivem a vše řešila demokraticky, bohužel někdy narazíte na lidskou blbost a s demokracií a dobrým slovem nevystačíte a musíte být za „šéfku“. Konec konců od toho tam jste.

  • Autor: lucie

   Re: pracovní povinnosti,ochranné p
   ono je to těžké když tam máte paní která vaří dvacet let a všechny nové věci(konvektomat) okamžitě haní,ted přenechala své místo nové mladé kuchařce a sama zůstala jako pomocná a je tu další problém,veškeré novoty,nové recepty těžko přijímá,nosila si zeleninu na čištění do kuchyně místo do hrubé přípravny tak jsem jí to napsala přímo do náplně práce kde se to má dělat,podepsala to,zodpovídá za to a najednou to jde,

  • Autor: Jindřich

   Re: pracovní povinnosti,ochranné p
   Pokud kuchařky odmítají nosit osobní ochrané pomůcky dle vykonávané práce ( protiskluzovou obuv, pokrývku hlavy, …..) jak je stanoveno mimo vyhlášek, zákonů, … i  ve vnitřních předpisech a směrnicích, šahají i na Vaši životní úroveň Neboť jako vedoucí zodpovídáte za vše co se v kuchyni děje. Případné sankce, které vyplynou z kontrol hygienou, zřizovatelem, KÚ, ředitelem…. se velmi lehce mohou dotknou i vaší výplatní pásky. Nevidím žádný nenásilný postup. Pro nastolení pořádku je třeba využít prostředky dle zákoníku práce, vnitřních předpisů,…. Takové řešení není příjemné, ale jinak na to doplatit můžete i Vy. Nenechte si šahat na životní úroveň svojí rodiny.

  • Autor: rikina

   DOBRY DEN U NAS JE TO VŠE V POHODĚ ALE U VÝDEJE POKRÝVKU HLAVY NEMAME ,JE TO V POŘADKU NEBO NE.DĚKUJI ZA RADU.

   • Autor: ...Marie

    §50 b) ….. a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů.
    Z toho plyne, že při výrobě ano, při výdeji to není nutné, ale záleží na hygieničce. U nás se to požaduje.

  • Autor: bezpečák

   Dobrý den, přenést plně odpovědnost na zaměstnance podepsáním prohlášení, že v případě nepoužívání ochranných pomůcek nesou odpovědnost, nelze!
   Mohou dostat blokovou pokutu od OIP, ale musí se prokázat, že byl tento přestupek již řešen a že se jedná o činnost, která není zaměstnavatelem tolerována!
   Pokud se toto neprokáže, hrozí pokuta zaměstnavateli a v případě úrazu nebo nemoci z povolání nese plnou odpovědnost!
   Takže nekompromisně dodržte tuto trojici: 1.domluva-2.upozorňovací dopis-3.konec pracovního poměru (hrubé porušení pracovní kázně). Nic jiného nelze!
   Upozorňuji vás, že jedno toto řešení pomůže více jak trvalé domluvy.

   • Autor: Aleš jiný

    Dobrý den, to co uvádíte není zcela v souladu se skutečností. Pokrývka hlavy při expedici jídel by se týkala oblasti BOZP tehdy, pokud by byla nutná z hlediska prevence rizik k ochraně zdraví pracovníka.
    Pak by pokrývka hlavy byla ochranným pracovním prostředkem a  její používání by spadalo i pod kontrolní činnost OIP.
    Ovšem běžně se jedná o pracovní oděv nutný z hygienického hlediska. Těžko si také představit, že by lehká pokrývka hlavy nějakým způsobem eliminovala riziko poškození zdraví zaměstnance.
    Tedy nespadá do kategorie OPP, ale běžných pracovních oděvů a OIP nemá s tím co do činění. Faktem je, že rozlišit tyto dvě kategorie v praxi mnohdy činí problémy.
    Ovšem v každém případě zajistit povinnost nosit pokrývku hlavy lze velice jednoduše zakotvením do pracovního řádu s následnými sankcemi v případ nedodržování. Je s podivem, že v tomto někde může být vůbec problém.

   • Autor: Tomáš Neugebauer

    OIP není oprávněno udělovat blokové pokuty!

    • Autor: Aleš jiný

     V mém příspěvku není o blokových pokutách udělovaných OIP ani slovo.
     Nicméně toto oprávnění v omezené míře inspektor přesto má, nikoliv samozřejmě vůči zaměstnanci, správně se to ovšem nazývá pořádková pokuta.

  • Autor: bankrotáři

   Mám stejný problém jako awelina.Bohužel ještě k tomu nemám podporu ředitele.On chce samozřejmě pořádek ale bez hádek atd…To ale není možné,mám cholerické a neukázněné kuchařky.Vyhodit je nemůžu,bez souhlasu pa podpory pana ředitele.

  • Autor: xxx1

   Nosit – nenosit,kdy – proč,já bych spíše dala otázku,co je přikrývka hlavy? Někde mají jen kus třeba krajky,někde lodičku a někde síťky nebo mraky ani jedna věc vám nezaručí,že vám nespadne vlas z pláště …..a tyto „příkrývky“ jsou podle mě na nic. Tak že,každý si vyhlášku vyloží podle sebe a na hlavu si dá třeba jen tu mašličku…..! Má něco na hlavě má,zabrání to aby vlas nespadl nezabrání……!

  • Autor: Petr k

   Dobrý den, pracuji v oboru už řadu let a chodit po kuchyni bez čepice, či síťky by mě snad ani nenapadlo. A kolegyně zrovna tak. Takhle to totiž začíná. Když to jde bez čepice, tak ta zástěra taky ještě pár dní vydrží. A nač si vlastně mýt ruce a tak dále. Jak povolíte v jednom, už to pomalu jede samo. K horšímu. To je můj postřeh a vám v jídelnách přeji mnoho úspěchů. Petr

  • Autor: bankrotáři

   Zaručí vám daná přikrývka,že vlas nespadne do pokrmu…..
   Toto už hygiena neřeší,je povinností těchto pracovníků aby mimo jiné nosily přikrývku hlavy,a pokud ji nemáte dostane vedoucí kuchyně pokutu a zároveň daný pracovník a špatný zápis do hodnocení kontrolního dne.
   Bohužel musím říci( ostatní ved.kuchyně mají často tento názor),že pracovnice kuchyní ve školství mají špatnou pracovní morálku vůbec,chovají se,jako by žily v 70.letech min.století,socialismu.Některé zde pracují již mnoho let.Potřebovaly by navštívit i jiná pracoviště,aby si dané práce trochu vážily(u pásové výroby …).Ano platy nejsou vysoké,ale kde přijmou do prac.poměru ženu kolem 50 i více let,s mnoha nemocemi…a májí zde také jiné výhody….Lepší pracovní kázeň především!!

   • Autor: Alena II.

    Právě proto by si měly vážit toho, že jsou zaměstnané, protože jinde, pokud by nedodržovaly pracovní kázeň a hygienické předpisy, tak už by se s nimi dávno rozloučili.
    Vím o čem mluvím, s jednou takovou pracovnicí jsme se už rozloučili. Zřejmě máte smůlu na vedení školy, které vás nedokáže podpořit.
    V době nezaměstnanosti by se určitě našla velmi rychle náhrada.

    • Autor: janka

     Chtěla jsem se zeptat, jak je to u vás s ošatným. Dostáváte všichni stejnou částku, nebo to máte rozdělené podle úvazků?

     • Autor: Valentýna

      Ošatným nazýváte příspěvek na co?
      Nám pracovní oblečení škola nakoupí, ale už se o praní a žehlení nestará.
      To je v naší režii. Bránit se nelze, nezájem zaměstnavatele.

   • Autor: Marah

    Ano ,předpisy,hygiena,atd.musí TY kuchařky dodržovat !!!! Ale co p.vedoucí,která chodí po kuchyni bez ochraných pomůcek,s nalakovanými nehty,v lodičkách, atd.‘?Co školník,ředitel,účetní?Leckdy se pohybují po provozu,bez vědomí vedoucí!!!!!!Lepsí pracovní morálku kuchařkám,ale co vy paní vedoucí,jak to máte s pracovní morálkou,když můžete v pravé poledne vypisovat o pracovní kázni kuchařek,které se podle Vás chovají jako v socialismu.Chce se mi napsat JAKÝ PÁN-TAKOVÝ……….)))zdravím,kuchařka pracující ve školství 30let(bez prac.neschopnosti )

  • Autor: bankrotáři

   Chválím,určitě jste ideální kuchařka,takovou bych poztřebovala,30 let bez nechopnosti,a určitě nosíte pracovní oděv dle předpisů a neděláte ved.ŠJ problémy.O takovou kuchařku ,jako jste vy, moc stojím…ANO!
   ——————————————-
   Vedoucí šk.jídlelny má přímo v pracovní nálni i tuto činnost.Zvyšování vzdělání na internetu,novinách,studium v časopisech na téma vaření,hygiena,BOZP,vedení kolektivu…
   ——————————
   Vámi popisovaná vedoucí(nalak.nehty…)dle požadavků a informací hygieny, porušuje prac.kázeň.

  • Autor: bankrotáři

   AlenaII,prosím Vás jak jste toho dosáhla(výměna pracovníka,který má smlouvu na dobu neurčitou),co jste musela udělat,než k tomuto došlo,tak aby to bylo dle platných předpisů.Děkuji.

   • Autor: Alena II.

    Jednalo se o pracovnici, která nejen nedodžovala to co má, ale rozeštvávala mi i kolektiv kuchyně. Nejprve měla finanční postih( jednalo se o snížení osobního ohodnocení, které již bohužel na mnoha školách včetně té naší není), potom jsme museli snižovat stavy pracovnic v rámci úbytku dětí, takže s touto pracovnicí byl ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost. Mělo to však ten účinek, že ostatní si začaly uvědomovat, že není nic natrvalo a že všichni jsou nahraditelní. Je to již několik let, mám to štěstí, že zde máme dobrý kolektiv, na který je spolehnutí
    a máme i dobrou spolupráci s vedením školy.
    Z Vašich příspěvků je mi jasné, že to nemáte lehké a že to bude ještě hodně práce, než si ve zřejmě „zaběhnuté“ jídelně uděláte pořádek.
    Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.

  • Autor: tara

   Pokud je mi známo, kdo nepracuje přímo s potravinami tzn. přímo se potravin nedotýká při zpracování nemusí mít ochranný oděv a může mít nalakované nehty. Když k nám přijde do kuchyně ředitel nebo hygiena, tak nemají plášť a hygienička má nalakované nehty, ale nesmí být u zpracování potravin. U vedoucí, která má nalakované nehty a lodičky, bych viděla asi problém spíše v provokování kuchařek, které jsou na takové věci / co nemůžu já, proč může druhý a stejně si jen sedí v kanceláři / háklivé a nedodržení bezpečnosti práce viz. lodičky. Ale je to jen zase o přístupu lidí a v diskuzích cítím příliš nevraživosti. Příjemný den

  • Autor: gabuška

   Dobrý den mám dotaz myslím si že dle hygien.zásad by kuchařka neměla ve školní jídelně vytírat když je na to k dispozici jiná síla,a to pomocná či uklízečka,asi by nebylo dobré aby při návštěvě hyg.kuchař (ka) vytírali podlahu a pomocná síla míchala např.polévku.byla jsem toho svědkem,je na to někde něco psané pro důkaz .

  • Autor: tara

   Kuchařky můžou vytírat podlahu, ale musí dodržet pravidlo křížení činností a nošení ochranných pomůcek či oděvů při nich. Ale asi vím na co narážíte. Mám taky jednu pomocnou, která než by vzala hadr raději si hledá práci jinde. Vedoucí kuchařka než by se s ní dohadovala a opětovně jí něco říkala ohledně ú klidu, tak to udělá sama. Ach jó.

   • Autor: gabuška

    no jo no takže je to všude stejné ,ale děkuji za odpověd,je to jako u dr.taky tam má větší slovo sestřička hold v kuchyni asi bude vládnout pomocná síla a vyuč.kuchař s praxí má smůlu.

  • Autor: jannina

   Dobrý večer, omlouvám se za svoji otázku, která do tohoto tématu sice nepatří, ale nevím kam ji jinam zařadit.
   Prosím , poraďte jaký program na sklad a stravné máte a který je podle vás nejlepší. Pracuji už asi 14 let s programy VIS (jsem spokojená), ale nyní máme mít rekonstrukci kuchyně a přechod na 2 jídla, tedy i čipy, objed.terminály. Paní ředitelka oslovila i jinou firmu, v pondělí máme mít schůzku. Tak bych potřebovala znát vaše názory… Moc děkuji.

   • Autor: opportunity

    Založila jsem k tomu téma ve fóru Nové předpisy ke stravování. Jsem nováček a navíc máme nový program a dost s ním válčím, tak přeji hodně štěstí ve výběru.

  • Autor: jidelna.zacler

   Můžete mi někdo pomoci – za jakých peněz se kupují OOP pro kuchařky ? Nemohu toto najít v žádném Zákoně ani Vyhlášce. Ředitel i naše účetní si myslí, že se kupují z FKSP, což já si nemyslím, ale nevím, jak jim to mám dokázat . Děkuji za Vaše typy a rady

   • Autor: majka 1

    Z FKSP lze nakupovat jen OOPP s logem organizace, mělo by to být ale v kolektivní smlouvě dopředu určeno včetně finančního limitu. Určujeme si to při tvorbě rozpočtu FKSP.

  • Autor: janač

   Z Fksp se rozhodně nenakupují. Z ostatních oniv
   (rozpočet – KÚ), nebo z prostředků zřizovatele (ÚSC).

  • Autor: tara

   Potřebovala bych,kdyby mi někdo napsal jaký používá prostředek na mytí konvektomatů, my D6 Gril pur, ale hrozně je dráždivý i přes jednorázový respirátor.

   • Autor: Alena II.

    Zkuste RIVONIT, my ho používáme od té doby co máme konvektomat a zcela bez problému.

  • Autor: tara

   Děkuji vyzkoušíme.

  • Autor: miluna

   Dobrý den, jaká je správná pokrývka hlavy? Bylo u nás už pár kontrol ,ale žádná neměla problém s našimi lodičkami, nedávná kontrola byla jiného názoru prý musíme mít síťky.Jak to tedy je?Děkuji za Vaše rady.Miluna

   • Autor: Valentýna

    Lodička ani čelenka nejsou při výrobě dostatečné. Aby v jídle nebyly vlasy zaručíte jedině síťkami na hlavách ve výrobě.

   • Autor: Andy1

    S lodičkou naše hygienička neměla problém, jen ženské s delšími vlasy je musí mít stažené a pokud to lze, tak zastrkané pod lodičkou. To samé vlasy vpředu, zastrkat pod lodičku a připevnit pérky a není problém.

  • Autor: jimi

   V letošním roce musíme pracovní oděvy zajistit u firmy, která poskytuje náhradní plnění. Našla jsem Bonno, prosím můžete mi napsat zkušenosti s touto firmou. Děkuji.

   • Autor: hellla

    Dobrý den,
    Bonno Vám již náhradní plnění neposkytne,musíte o něj zažádat na začátku roku,zkuste oděvy Šimek.

   • Autor: janica

    Mám s nima jen ty nejlepší zkušenosti i co se týká nápojů i co se týká oblečení. Oblečení kvalitní, hezky ušité, boty dobré. A myslím, že se s nima domluvíte ohledně náhradního plnění kdykoliv v roce. Stejně si pro holky do kanceláře beru potvrzení z Bonna až na konci roku.Možná jsem natrefila na dobrého obchoďáka, ale jen chválím.

    • Autor: majka 1

     Brali jsme letos OOPP na začátku roku (únor-březen), na faktuře je uvedeno, že zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, ale náhradní plnění přesto NEPOSKYTLI, že jsme si jej prý nežádali. Přitom ve výběrovém řízení bylo kritérium poskytnutí náhradního plnění. Teď na konci roku nabízejí plnění u objednávek nad 5000,- Kč. Pro příště již budu žádat smlouvu o poskytnutí plnění včetně čestného prohlášení před uskutečněním dodávky.Pěkně to popisuje MUDr.Vlastimil Bureš v článku Jídelny a zaměstnávání zdravotně postižených osob. Určitě stojí za přečtení!

     • Autor: majka 1

      ještě se musím zastat našeho obchodního zástupce pana Sládka – ten za postup firmy nemůže, je milý a velmi vstřícný ke všem našim požadavkům. Kdyby byli všichni takoví! 🙂

  • Autor: Marie52

   Dobrý den,
   minulý týden nás navštívila, po domluvě se mnou, majitelka obchodu s pracovními oděvy. Nabídla nám možnost zakoupení pracovních oděvů pro kuchařky a kuchaře. Nabídka byla solidní, výběr široký i možnost individuálního ušití na míru. Tady je mi vše jasné. Nabízela nám pracovní oděvy ale poměrně dost pestrobarevné a tvrdila, že ty se tak nezamažou. Asi neví nic o kontaminaci. Že kuchařské prádlo nemusí být jenom bílé. Líbilo se nám barevné prádlo a naše ženské se do něj samozřejmě hned zakoukaly a každá do jiné barvy. Zajímal by mě názor ostatních vedoucích, zda barevné oblečení povolují přímo při výrobě, nebo např. jen při výdeji, nebo při úklidu. Děkuji a přeji hezký den.

   • Autor: Květa H

    Nikde žádným předpisem není dáno, že musíte mít bílé pracovní oblečení.

   • Autor: Romena

    Dobrý den, v naší jídelně děvčata nosí na vaření bílé oblečení (aby se dalo vyprat na 90) a na dobu výdeje se převlékají všechny do barevných triček a bílých zástěrek a lodiček. Každý týden mají jinou barvu. Působí to velice vesele a příjemně. Zakoupila jsem jim jednobarevná trika v pastelových barvách. Na dobu zimních měsíců nosí světle modré teplé mikiny nebo oranžové tenké mikiny.Přeji všem hezký „barev ný“ den.

  • Autor: Pekařka

   Tady by mohl být problém spíše v tom, že bílé se dá vyprat bez problémů na 90°C, kdežto u barevného bych byla opatrná. V lepším případě by mohlo být časem také bílé… :-). My si pereme sami, máme pračku i žehličky a pracovní oděvy máme bílé, jen s ozdobným barevným lemováním a to samozřejmě časem a praním také bledne. Jinak je nejpodstatnější, aby se prádlo dalo udržovat v čistotě. A argument, že barevné se tolik nešpiní, je zcestný – špiní se stejně, jen to není vidět a to je právě ten problém. Hezký den všem.

   • Autor: ved.

    Souhlasím s pekařkou, jde jen o to aby se pracovní oděv mohl dobře vyprat.

  • Autor: Monča

   Dobrý den, stejný dotaz jsem položila naší paní hygieničce při poslední kontrole a bylo mi sděleno, že není nutné mít pracovní oděv bílý, ale že barva musí být světlá. Cituji: zákaz černé, hnědé nebo tmavě modré. To důležité je, aby byl oděv čistý.

   • Autor: Aleš jiný

    Dovolím si připomenout, že paní hygienička nemá absolutně žádné právo nakazovat barvu pracovních oděvů a překračuje svá oprávnění. Žádný předpis neukládá povinnost světlé barvy, tedy ji ani hygienička vyžadovat nemůže ! Klidně můžete koupit šefkuchaři rondon černý či červený. :-). Ve velkých restauracích je běžně k vidění.

    • Autor: Tereza

     No, je pravda, že bíla barva oděvu není nutná (pokud to není v provozním řádu).
     Ale je nutné pracovní oděv prát tak často jak to vyžaduje jeho znečištění. To – díky/kvůli barvě – může být podceňováno – jak již zmínily kolegyně výše. U bílého snáze vidíte nutnost výměny a teplota praní je také důležitá. Co se týká hygieniků, podle mě vždy mohou vyjádřit svůj názor na základě podmínek a situace, kterou během kontroly nalezly v provozu.

     • Autor: Aleš jiný

      Paní Terezo. Vyjádřil jsem se pouze k oprávnění hygieniků nakazovat barvu pracovního oděvu.
      Nikoliv k tomu, co se lépe pere, která barva je vhodnější, či co je v provozním řádu (tam určená barva být jistě může), nebo k tomu zda hygienik může říci svůj názor…
      Takže vlastně polemizujete pouze sama se sebou.

  • Autor: jarka123

   Prosím poraďte kde najdu přesné znění předpisu na používání ochranných pomůcek hlavně pokrývky hlavy,díky

   • Autor: majka 1

    Vyhláška 137/2004 §50 b

    Pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu platí tyto zásady osobní hygieny:

    b) nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů. Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle potřeby v průběhu směny. Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky,

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se