Přeskočit na obsah

úhrada stravného

 • Autor: tara

  úhrada stravného
  Jsem povinna dětem vydávat obědy ač nemají delší dobu zaplaceno? Ve vyhlášce 107 to přímo není, když to budu mít uvedeno / Pokud nebude zaplaceno není nárok/ ve vnitřním řádu jednám protiprávně? děkuji

  • Autor: Marťule

   Na každé přihlášce ke stravování mám uvedeno, že se rodiče podpisem zavazují včas a řádně platit stravné, takže to mám i ve vnitřním řádu. I když beru sama případ od případu. Když třeba přijde maminka, že nedošla výplata a zaplatí o 14 dní později, tak počkám. Jde o to se domluvit, kde se stala chyba. Ale my jsme malá škola, takže komunikace je na jiné úrovni než na škole se 1500 žáky.

  • Autor: anin

   Prosím Vás Taro,jak můžete dávat obědy někomu,kdo nemá zaplaceno?Co řeknete až Vám příjde kontrola a bude se ptát,kde jste vzala peníze na uvaření,když nemají zaplaceno.V žádném případě to nedělám pouze jedna vyjímka existuje ,přihlásím jeden oběd bez zaplacení den dopředu a ráno si musí dotyčný zaplatit jinak odhlašuji a víc mě nezajímá.V obchodě Vám taky nikdo nedá na dluh!

  • Autor: Monik

   Mohu vám doporučit (z dlouholeté zkušenosti) toto:
   1. Nezaplacené obědy nevydávejte.
   2. V provozním řádu si to uveďte a nechte si to podepsat od rodičů.
   3. Pokud podlehnete plačícím rodičům, že nemají peníze, tak si rovnou připravte svou peněženku, protože jim budete dělat sponzora.
   4. Zkuste si zajít do nejbližší restaurace a požádat o oběd zdarma.
   Hezký den a pevné nervy

  • Autor: tara

   Vaše rady bych velice ráda použila, ale prý děti mají právo se stravovat /což ve vyhlášce 107 je – není popsáno za jakých podmínek/ a tudíž nezaplacení zákonným zástupcem není důvod proč dítěti oběd nedat. Nejsem právník, ve vyhlášce ani jinde jsem nenašla, jak to z nich vymáhat asi exekucí ? a soudem ? , a určitě vím, že svým vnitřním řádem nebo přihláškou nemohu jednat nad zákon. Opravdu nevím co s tím, kdyby někdo měl s tímto zkušenost budu vděčná za radu.

   • Autor: zuza

    Dobrý den, také jsem to několikrát řešila. Rodičům jsem sdělila, že pokud nezaplatí, obrátím se na sociálku, na což slyšeli a potom už problém nebyl. Přeji pěkný den.

   • Autor: Monik

    Vyhláška o školním stravování zcela jasně uvádí, za jakých podmínek :
    v § 2, odst. 3 „Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a  p o d m í n k y jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu“,
    dále ods. 4 „Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních normativů na nákup potravin podle § 5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a  z p ů s o b h r a z e n í ú p l a t y za školní stravování“.
    Taro, děti mají nárok se stravovat, ale také povinnost (rodiče) za potraviny platit. Tím, že nezaplacený oběd nevydáte se vyhnete případným nedoplatkům a dalším starostem. Pokud si nejste jistá, tak se obraťte na svého ředitele nebo zřizovatele.
    Pěkné odpoledne

  • Autor: Janapo

   Podle školského zákona 561/2004 Sb. může být dítě vyloučeno z MŠ, pokud opakovaně neuhradí stravné ve stanoveném termínu. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn. Mám to uvedené i v provozním řádu – ale stejně každý rok řešíme 1 – 2 neplatiče, ze kterých peníze nedostanem. Dobře vědí, že je k soudu nikdo nedá, protože by náklady byly větší než dlužná částka 🙁 Teď jsem dlužníkům poslala upomínku a výslovně jsem jim napsala, že se jejich děti stravují na úkor ostatních a jsem zvědavá na reakci.

   • Autor: jana2

    Soud je opravdu drahý, ale exkuční firma si vezme jisté procento z dluhu. Tím sice pohledávku nedostanete, ale třeba se někdo alesoň poučí. Proč pořád uhýbat těm, co si nejsou spchopni plnit svoje povinnosti.

  • Autor: Alena II.

   Velmi se nám osvědčily zálohy na stravování. Strávníci se začínají stravovat až po zaplacení zálohy (ta je vždy vyšší, než normální stravné, aby pokryla případné nedoplatky, než nám dorazí běžné stravné na účet.) Pokud někdo nezaplatí, strhnu si to ze zálohy. Strávník se může stravovat, dokud mu záloha stačí, potom ruším obědy a má je odhlášené do té doby, než si doplatí. V červnu již strávníci neplatí, vyúčtuji si to ze zálohy a případné přeplatky vracím zpět .

  • Autor: rohlik

   Také jsem řešila neplatiče,nejdříve jsem platbu vymáhala na rodičích a později jsem se dohodla se sociálkou,která mi peníze zasílala sama. A rodiče o to méně dostali na dávkách. Přeji hezký den

  • Autor: jana H

   Také jsem řešila nezaplacení obědů od rodiče a sociální pracovnice mi sdělila,že to už dávno ze zákona nemůžou dělat ,mohou pouze rodiče si přednolat a domluvit jim nic víc tak jsem to musela zaplatit za ně !

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se