Přeskočit na obsah

výdej

 • Autor: Renata14

  výdej
  Dobrý den, chtěla bych vědět, kde najdu přesné definování časového výdeje. Vydáváme první jídlo v 10,30 a p.ředitelka chce, abychom čekali na děti, které budou přiijíždět z plavání ve 14,30 hod. Než ji řeknu, že tak dlouho čekat nemůžeme, potřebovala bych to mít podložené vyhláškou nebo nařízením. Moc děkuji za ochotu mi pomoci. Renata

  • Autor: Alena II.

   Re: výdej
   Vyhláška 602/2004 Sb , která nahradila vyhl. 137/2004Sb, již taxativně nevymezuje, jak dlouho máte uchovávat pokrmy, ale pouze říká, že je máte po celou dobu výdeje uchovávat při teplotě, která neklesne pod +60 C. ( § 25).

   • Autor: Lukáš

    Re: výdej
    Ehm, jste si jistá? Vyhláška 602/2004 je nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory. 🙂

   • Autor: Lukáš

    Re: výdej
    Asi je míněna vyhláška 602/2006, která doslova uvádí:

    § 25

    Podmínky uvádění pokrmů do oběhu

    Pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena osobou provozující stravovací službu v  rámci postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat. Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 stupňů C. Teplým pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v  teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy.

    • Autor: Alena II.

     Re: výdej
     Chybička se vloudila, pochopitelně má pravdu Lukáš, je to vyhl.602/2006 Sb, tímto se omlouvám a děkuji Lukášovi za upozornění,nicméně chtěla jsem paní Renatě jen říct, že to v žádné vyhlášce již nenajde. Dříve to byly 3 hodiny od dohotovení pokrmu, ale to už neplatí. A navíc: nám by bylo hladových dětí, které se vrátí z plavání líto, my bychom na ně určitě počkali.

     • Autor: hygienička

      Re: výdej
      Více méně Vám odpověděl Lukáš….
      Pokrmy nevydané ve lhůtě, ……..k t e r á b y l a
      u r č e n a  o s o b o u  p r o v o z u j í c í
      st r a v o v a c í s l u ž b u ……………… v rámci postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat. Pěkný den.

  • Autor: stravenka

   Re: výdej
   Dobrý den, pokud mi můžete někdo poradit, tak bych potřebovala vědět, jak je to s vydáváním obědů do jídlonosičů. Je někde stanoveno, že si zaměstnanec nesmí každý den vyzvedávat obědy do jídlonosiče? Myslím tím řadového zaměstnance školy, který neobědvá na jídelně, ale chodí si každý den na obědy domů. Pokud něco takového ekzistuje, potřebovala bych přesné znění takového předpisu. Děkuji za pomoc.
   Bobina

   • Autor: MHNA

    Re: výdej
    Bohužel,domnívím se, že toto není nikde v zákoně ošetřeno a – co není zakázáno, je vlastně povoleno. Buďme rádi, že nemají takovéto požadavky i rodiče pro děti. Nedělaly bychom nic jiného, než vydávaly do jídlonosičů. Dost na tom, že si rodič smí odebrat jídlo v první den nemoci. Můžete se bránit jedině hygienickým předpisem a pravidly pro výdej, pokud nesplňujete podmínky. Jinak těžko. Pravidla o vynášení obědů by jste měla mít stanovena ve vnitřním řádu školy/ jídelny/, záleží co Vám podepíše vedení školy.

   • Autor: Alena II.

    Re: výdej
    Zkuste použít odkaz na vyhlášku č. 107/2005Sb
    o školním stravování, § 2 odst.7. Hodně záleží ale na vedení školy a na tom, jak to máte uvedeno ve vnitřním řádu školy a školní jídelny.
    My máme toto znění uvedeno ve vnitřním řádu a kastroly u nás pro dospělé strávníky neexistují.

   • Autor: rufa

    Re: výdej
    Ve vyhlášce 84/2005 je v odst. 4 ….vydává se
    hlavní jídlo během s t a n o v e n é směny ….
    Toto jsme zaměstnancům vysvětlili, že je míněno
    během prac.doby. Také toto jsme dali do provozního
    řádu. Stále se jim to nelíbilo. Ale přesto vytvrváváme a do jídlonosičů nedáváme. U nás je
    to tak, že oni – ti vytrvalí – dostanou oběd na talíř
    a sami si u stolu přendají do jídlonosiče – kelímku
    od ramy apod. Některé sil jdou 2x přidat. Děs.

    • Autor: Jaga

     Re: výdej
     Lidičky, proč se tomu stále bráníte? Vy nejste rádi za každého strávníka? Je přeci úplně jedno, jestli na talíř nebo do kastrůlku! (myslím u dospělých)Důležitá je přeci cena , tedy aby strávník zaplatil to, co si skutečně odnáší. Tzn., že si strávník zvolí, zda bude chodit do jídelny nebo trvale do nádob. Pokud dáte do kastrůlku větší porci než na talíř, potom si to strávník (a rád) musí zaplatit. Jiná věda v tom není. A zabezpečení hygieny při výdeji přes ulici přeci není také žádný problém!

  • Autor: vedoucí

   Re: výdej
   Souhlasím s Jagou, máme velkou jídelnu, do jídlonosičů nandaváme 60 obědů a jsme rádi za každého strávníka, každý strávník jsou přece pro nás finance, které jídelna potřebuje. Jestli si učitel odnese oběd v kastrůlku, nebo ho sní v jídelně, je jeho problém. Dodržení hygienických předpisů není problém, udělejte si na „kastrůlkáře“ jiný čas na výdej a jiné místo kde se obědy vadávají a  je to také řešení.

  • Autor: PUŠA.

   Re: výdej
   INFORMUJTE SE NA ,, O.H.S. V OKRESE NEBO V KRAJI ´´ KDYŽ NEVÍM TAK SE ZEPTÁM U ODBORNÍKŮ!!!!!!!!!! ,, musíte dodržovat to co je – v KRBU´´. 4 HOD JE NA VÝDEJ A NAJNÍŽE S TEPLOTOU HOTOVÉHO ( VAŘENÉHO JÍDLA ) MŮŽETE JÍT NA +65°C, SALÁTY 8-12 °C´´, BUCHTY, LÍVANCE A POD. CCA 20 – 25°C POKOJOVÁ TEPLOTA

   • Autor: Daša

    Re: výdej
    Také máme denně přes 60 jídlonosičů a dalších 80 obědů do termosů pro podniky. KRBo dodržujeme, pokud si strávníci (nebo podniky) sami odváží (odnáší) obědy, tak mi ručíme za teplotu pouze při plnění jídlonosičů či váren. V jaké teplotě si oběd donesou a kdy ho snědí, za to už mi neručíme. K termosům dáváme lístek, kde je napsáno co se plnilo a v jaké teplotě, kdy byl pokrm plněn a do kdy by měl být spotřebován. Saláty zhotovujeme těsně před plněním z vychlazených surovin – nechladíme, plníme ihned čerstvé.
    Jiné by to bylo, pokud by jsme dováželi obědy přímo srávníkům sami – pak bychom ručili za teplotu až do doby převzetí strávníkem, případně při vydání na talíř.

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se