Přeskočit na obsah

změna provozovatele

 • Autor: sarka

  změna provozovatele
  Přebrala jsem provozovnu ze dne na den a zajímalo by mě,jestli to musím oznámit na higieně.Děkuji

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Podle § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

   (4) Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, je povinna nejpozději v  den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti,
   její předmět a rozsah a  umístění provozoven, jakož i den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v  oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a  právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště. Tato povinnost se nevztahuje na osobu, která hodlá
   provozovat stravovací službu v  jiných zařízeních stravovacích služeb, s výjimkou stálých a sezonních stánků.19a)
   19a) Vyhláška č. 107/2001 Sb., o  hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
   20) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   21) Zákon č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Podle § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

   (4) Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, je povinna nejpozději v  den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti,
   její předmět a rozsah a  umístění provozoven, jakož i den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v  oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a  právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště. Tato povinnost se nevztahuje na osobu, která hodlá
   provozovat stravovací službu v  jiných zařízeních stravovacích služeb, s výjimkou stálých a sezonních stánků.19a)
   19a) Vyhláška č. 107/2001 Sb., o  hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
   20) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   21) Zákon č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Podle § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:

   (4) Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, je povinna nejpozději v  den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti,
   její předmět a rozsah a  umístění provozoven, jakož i den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v  oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a  právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště. Tato povinnost se nevztahuje na osobu, která hodlá
   provozovat stravovací službu v  jiných zařízeních stravovacích služeb, s výjimkou stálých a sezonních stánků.19a)
   19a) Vyhláška č. 107/2001 Sb., o  hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
   20) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   21) Zákon č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Myslím si, že toto hlášení jsme posílaly před několika lety. Jestli se jedná o jídelnu MŠ nebo ZŠ, tak to není potřeba.

   • Autor: Anonymní

    Re: změna provozovatele
    Ano, ale pokud je změna provozovatele, tak platí to, co jsem citovala ze zákona..

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Myslím si, že toto hlášení jsme posílaly před několika lety. Jestli se jedná o jídelnu MŠ nebo ZŠ, tak to není potřeba.

   • Autor: Anonymní

    Re: změna provozovatele
    Ano, ale pokud je změna provozovatele, tak platí to, co jsem citovala ze zákona..

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Myslím si, že toto hlášení jsme posílaly před několika lety. Jestli se jedná o jídelnu MŠ nebo ZŠ, tak to není potřeba.

   • Autor: Anonymní

    Re: změna provozovatele
    Ano, ale pokud je změna provozovatele, tak platí to, co jsem citovala ze zákona..

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Já jsem to pochopila tak, že je změna vedoucí ŠJ ve škole nebo ve školce. Tam ředitelství zůstává a žádná změna se neděje. Pokud někdo zřídí provozovnu novou, tak ano.

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Já jsem to pochopila tak, že je změna vedoucí ŠJ ve škole nebo ve školce. Tam ředitelství zůstává a žádná změna se neděje. Pokud někdo zřídí provozovnu novou, tak ano.

  • Autor: Anonymní

   Re: změna provozovatele
   Já jsem to pochopila tak, že je změna vedoucí ŠJ ve škole nebo ve školce. Tam ředitelství zůstává a žádná změna se neděje. Pokud někdo zřídí provozovnu novou, tak ano.

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se