Přeskočit na obsah

Pravidla diskuze

  1. Provozovatelem portálu https://jidelny.cz je společnost VIS Plzeň, s.r.o. se sídlem Farského 638/14, 326 00 Plzeň
  2. Provozovatel považuje diskusní fóra portálu za soukromý prostor, v němž může samostatně a nezávisle rozhodovat, které příspěvky v něm zveřejní a které ne, příp. které dodatečně odstraní.
  3. Provozovatel může diskutujícím pozastavit nebo zakázat diskusi, příp. omezit počet jejich příspěvků.
  4. Příspěvky musí být v souladu s právním řádem ČR, s dobrými mravy a se základními pravidly mezilidských vztahů.
  5. Příspěvky musí mít přímý vztah k zaměření portálu a k danému diskusnímu tématu.
  6. Příspěvky nesmí podporovat nekalou soutěž a/nebo nést znaky reklamy.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění.
Přejít do diskuzního fóra