Přeskočit na obsah
Letní hygienický seminář a další témata pro školní stravování

Letní hygienický seminář a další témata pro školní stravování

Letní hygienický seminář a další témata pro školní stravování

O akci

Na poslední přípravný týden jsme se rozhodli pro vás připravit seminář, který se zaměří na oblast správné výrobní a hygienické praxe, zodpoví otázky ohledně nejčastějších kontrol ve školní jídelně a shrne témata jako jsou diety ve školním stravování a spotřební koš.

Pojďme si jednotlivě představit všechna témata:

Správná výrobní a hygienická praxe

Jak správně postupovat při zpracování potravin od příjmu surovin až po výdej pokrmů, aby na konci byl vždy zdravotně nezávadný pokrm? Projdeme si body výrobního procesu a rizika, která je třeba ovládat.

Věnovat se budeme především:

• Příjmu surovin – datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti

• Skladování potravin – doporučení pro používání skladových prostor

• Přípravě surovin – výdej surovin do výroby, rozmrazování, použití vajec

• Přípravě pokrmů – tepelné opracování, regenerace, zpracování potravin za studena, zchlazování, zmrazování a zmrazování bez šokeru

• Uvádění pokrmů do oběhu – výdej, rozvoz, přeprava

• Výdeji pokrmů – teplé pokrmy a studené pokrmy

• Nejčastější hygienické nedostatky ve stravovacích provozech.

Nejdůležitější kontroly ve školní jídelně

• Co konkrétně dozorové orgány kontrolují?

• Jak se na kontrolu připravit, tak, aby měla hladký průběh.

• Jak s kontrolou jednat.

Diskuze na téma diety a spotřební koš

• Diety – souhrn toho, co platí a zodpovězení otázek

• Spotřební koš – souhrn toho, co platí a zodpovězení otázek


Lektoři:

Mgr. Alena Strosserová, referent odboru školství městské části Praha 3 

Mgr. Jiří Plzák, Jídelny.cz

Seminář proběhne 28. srpna 2024 v Příbrami

Cena: 1200 Kč vč. DPH

Součástí kurzu je osvědčení o absolvování kurzu včetně absolvování hygienického minima.

Časový harmonogram akce

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 10:30 Správná výrobní a hygienická praxe

10.30 – 11.00 Kontroly

11:00 – 11.30 Pauza s občerstvením od našich partnerů

11.30 – 12.00 Diety a Spotřební koš – souhrn platných pravidel

12.00 – 12.30 Diskuse k problematice školního stravování

12.30              Závěr letního semináře a předání osvědčení