Přeskočit na obsah

Pozvánka na VII. kongres Asociace společného stravování

Bojíte se asertivně komunikovat? Hrozí vám výpověď? Snížili vám plat? Tepou vás za porušení rozpočtové kázně? Uvažujete o přípravě dietní stravy? Týká se vás to, máte někdy tyto pocity a zkušenosti? Lze se nějak bránit? Přijďte na kongres! POZOR – změna místa konání kongresu!

Autor: Lucie Janotová

Společnost ASPOS a Jídelny.cz vás zvou na tradiční setkání pracovníků nejen školního stravování. Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na sedmý ročník tradičního celorepublikového kongresu Asociace společného stravování.

POZOR – změna místa konání kongresu!

Kongres se z Technologické haly přesouvá do zasedací místnosti č. 115. Místnost se nachází v 1. patře ředitelství školy. Použijte hlavní vchod do školy.
Adresa zůstává stejná: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

Všeobecné informace:
– termín konání: 25. – 26. října 2011

Přihláška na kongres ASPOS

Program kongresu

25. 10. 2011 (úterý)
10:45 – 11:30   Prezence
11:00 – 11:30   Oběd pro zájemce (na základě objednávky předem)
11:30 – 11:40   Zahájení kongresu
11:40 – 12:25   Pohanka ve mlýně a v kuchyni
12:25 – 13:25   Asertivita při vedení lidí
13:25 – 14:25   Pracovněprávní vztahy a zákoník práce
14:25 – 14:45   Přestávka
14:45 – 15:45   Školní jídelna a hospodaření v roce 2011
15:45 – 16:45   Problematika výživy u potravinových alergií a intoleranci – první část
16:45 – 17:00   Přestávka
17:00 – 18:00   Problematika výživy u potravinových alergií a intoleranci – první část

26. 10. 2011 (středa)
08:30 – 08:35   Zahájení
08:35 – 08:50   Přehled činnosti ASPOS v roce 2010/2011 
08:50 – 09:10   Praktické zkušenosti ze školní jídelny
09:10 – 09:40   Zpráva o stavu jednání s ČŠI o kontrolách porušení rozpočtové kázně
09:40 – 10:00   Přestávka
10:00 – 11:30   Moderní trendy ve školním stravování
11:30 – 11:40   Závěr kongresu
11:40 – 12:10   Oběd pro zájemce (na základě objednávky předem)

Změna programu vyhrazena.

Podrobnosti o programu

Pohanka ve mlýně a v kuchyni
Majitel pohankového mlýna vás seznámí s nejrůznějšími zajímavostmi o pohance – její zpracování, vlastnosti, význam pro zdravou výživu (např. pro osoby s bezlepkovou dietou), použití v kuchyni.
Přednášející: Zdeněk Šmajstrle

Asertivita při vedení lidí
Používání asertivních dovedností umožní manažerovi školní jídelny lépe jednat a vyjednávat např. s nadřízenými a dealery, urovnávat konflikty s učiteli, se strávníky a jejich rodiči, mírnit hněv a rozčilení, upoutat pozornost na poradách, sdělovat nepříjemná rozhodnutí, realizovat kontroverzní opatření, setrvat na svém stanovisku, vysvětlit žádoucí postupy, vytvářet tým aj. Máte předpoklady pro zvládání asertivních dovedností? Přednáška vám přiblíží, jak pracovat na svém sebevědomí, prozkoumáte dětskou, rodičovskou a dospělou stránku svého Já a na praktických příkladech se seznámíte s jednotlivými technikami asertivní komunikace. Nové poznatky a dovednosti zkusíte aplikovat na konkrétní příklady ze své manažerské praxe.
Přednášející: PhDr. Božena Jiřincová

Pracovněprávní vztahy a zákoník práce
Přednáška se bude zabývat problematikou pracovněprávních vztahů tak, jak je upravena zákoníkem práce, přičemž bude zohledněn kontext výkonu práce ve školních jídelnách. Pozornost bude věnována jednotlivým druhům pracovněprávních vztahů, jejich právní úpravě a zásadám, ze kterých tato právní úprava vychází. Zvláštní důraz bude kladen na pracovní poměr a jeho vznik, změny a zánik, dále na rozdíly mezi pracovním poměrem na dobu určitou a dobu neurčitou. Probrány budou i další otázky, jako například otázka dovolených, pracovní doby a doby odpočinku, zaměstnávání o prázdninách apod.
Přednášející: Mgr. Michaela Hájková

Školní jídelna a hospodaření v roce 2011
Z obsahu přednášky:

 • upozornění na rozdělení závazného ukazatele PLATY zvlášť pro pedagogy a ostatní zaměstnance a shrnutí možností odměňování zaměstnanců ŠJ v roce 2011,
 • normativní rozpis rozpočtu a rozdíly u jednotlivých krajských úřadů,
 • možnosti zdrojů pro náhrady platu při nemoci zaměstnance ze strany zaměstnavatele, poskytování ochranných pracovních pomůcek, cestovní náhrady, …,
 • stanovení platové třídy pro vedoucího zaměstnance v ŠJ,
 • závodní stravování, právní úprava a zdroje financování.

Přednášející: Mgr. Pavel Zeman

Problematika výživy u potravinových alergií a intolerancí
Uvažujete o přípravě dietní stravy ve vaší školní jídelně? Víte, jaké problémy mají děti, které tuto stravu potřebují? Osvojili byste si rádi nové technologické postupy a lépe se orientovali ve výběru vhodných potravin?
Z obsahu přednášky:

 • odlišnosti mezi potravinovou alergií a intolerancí,
 • postupy ve výživových opatřeních u dětí s potravinovou alergií,
 • závažná potravinová intolerance – celiakie,
 • příprava bezlepkové diety.

Přednášející: Mgr. Ilona Müllerová

Zpráva o stavu jednání s ČŠI o kontrolách porušení rozpočtové kázně
Významná část ŠJ s doplňkovou činností z mnoha praktických důvodů vyplácí mzdy za doplňkovou činnost v nižší míře než za činnost hlavní. Tento jev označuje ČŠI při svých kontrolách za porušení rozpočtové kázně. V přednášce zazní nejen aktuální informace o stavu jednání ASPOS s ČŠI k této věci, ale především praktické rady, jak problému předcházet anebo alespoň jak jeho dopady zmírnit a jak se vyhnout osobním rizikům. Popíšeme i další běžnou cestu, jak může ve školní jídelně k porušení rozpočtové kázně dojít a jak tomu předcházet
Přednášející: Ing. Vladimír Bureš

Moderní trendy ve školním stravování
Z obsahu přednášky:

 • zdravá výživa jako předpoklad harmonického vývoje dítěte i dobré kondice a prevence civilizačních nemocí v dospělosti,
 • školní stravování = plnohodnotná výživa i výchova ke zdravým stravovacím návykům,
 • změny ve skladbě potravin, úpravách pokrmů, stravovacích návycích v posledních letech a jejich důsledky pro zdraví,
 • výběr potravin = nutriční hodnota, spotřební koš,
 • moderní technologie = zachování nutriční hodnoty a předcházení vzniku antinutričních látek,
 • srovnání špatná x moderní úprava pokrmů, změny nutriční hodnoty,
 • fyziologicky vhodné stravovací návyky = prevence obezity a poruch příjmu potravy.

Přednášející: Mgr. Oliveriusová

Přihlášky

Přihlásit se, je možné na celý kongres nebo pouze na úterý 25. 10. 2011

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře.

Kolonky ve formuláři označené hvězdičkou je nutné bezchybně vyplnit, neboť slouží jako údaje pro dodavatelskou fakturu.

Účast na kongresu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku. Účastnický poplatek je splatný nejpozději 10 dnů před zahájením kongresu převodem na účet 35-1702910257/0100 u Komerční banky.

Účastnický poplatek:
– při platbě převodem 1200,- Kč (1000,- Kč pro členy Asociace společného stravování
s uhrazeným členským příspěvkem)
– při platbě na místě 1400,- Kč (1200,- Kč pro členy Asociace společného stravování
s uhrazeným členským příspěvkem)

V případě účasti pouze v úterý 25. 10. 2011 činí účastnický poplatek:
– při platbě převodem 900,- Kč (800,- Kč pro členy Asociace společného stravování
s uhrazeným členským příspěvkem)
– při platbě na místě 1000,- Kč (900,- Kč pro členy Asociace společného stravování
s uhrazeným členským příspěvkem) 

Pokud se nebudete moci zúčastnit, můžete vyslat náhradníka.

Storno poplatky:
Bezplatné storno přihlášky přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kongresu. Po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 100,- Kč. Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka účastnický poplatek nevracíme. Přihlášku lze zrušit pouze elektronickou poštou na e-mail: info@jidelny.cz.

Stravování (ve školní jídelně SŠ):
Je možné si objednat oběd v hodnotě 56,- Kč/1 porce
– oběd 25. 10. 2011: Polévka kapustová, smažený řízek, brambory s máslem, džus, salát
– oběd 26. 10. 2011: Polévka zeleninová, pečené kuřecí stehno, rýže, kompot, džus

Ubytování:
Ubytování je individuální. Seznam možných ubytovacích zařízení:
• Vysokoškolské koleje UP (www.skm.upol.cz; tel.: +420 777 000 202; e-mail: smolcova@skam.upol.cz)
• Penzion u Anděla (www.uandela.cz)
• Penzion GARNET (www.pensionolomouc.cz)
• Penzion U JAKUBA (www.pensionujakuba.com)
• Pension Angelus (www.pensionangelus.cz)
• Pension Křivá (www.pension-kriva.cz)
• Penzion MORAVIA (www.pension-moravia.com)
• Penzion u Sempry (usempry.hotel.cz)
• Penzion CARUSO (tel.: +420 585 435 721; e-mail: jarmilapinosova@seznam.cz)
• Ubytovna Hodolany (www.ubytovna-olomouc.info)
• Ubytovna EVA (www.ubytovani-olomouc.com)
• Best Hotel Garni (www.besthotelgarni.cz)
• Hotel SIGMA (www.clarioncongresshotelolomouc.cz/cs)
• Hotel Gól (www.hotel.gol.cz)
• Hotel HOTELOVÝ DŮM (www.sno.cz/index.php?cursore=hotel)
• Hotel U DÓMU (www.hoteludomu.cz)
• Hotel FLORA (www.hotelflora.cz)
• Hotel SENIMO (hotel.senimo.cz)
• Hotel V RÁJI (www.hotelvraji.cz)

O dalších podrobnostech nebo případných změnách budete neprodleně informováni na stránkách www.aspos.czwww.jidelny.cz.

Jsme přesvědčeni, že program kongresu je příslibem nejen získání aktuálních informací a inspirujících poznatků, ale i příležitostí pro neformální setkání a navázání nových kontaktů a budeme velmi potěšeni, přijmete-li naše srdečné pozvání na VII. kongres.

Těšíme se na setkání s vámi
Ing. Lucie Janotová, předseda ASPOS a výkonný výbor ASPOS

Partneři Asociace společného stravování
Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň
Veřejná informační služba, spol. s r.o., Plzeň

Autor: Lucie Janotová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: majka 1

  Díky za Moravu
  Srdečně děkujeme za přesunutí této akce na Moravu. Myslím že je to výhodný strategický bod pro všechny, dobrá dostupnost ze všech stran. Bohužel se nemůžeme zúčastnit, jinak bychom určitě přijeli Vaše pozvání.

 • Autor: Hartová Jana

  ASPOS
  Chtěla bych poděkovat určitě za všechny zúčastněné p.ing.Burešovi a p. ing.Janotové za úžasná témata na Konfěrenci za jejich milý přístup a odbornou radu a vysvětlení dotazů.Jen je obrovská škoda,že nás nebylo víc.