Přeskočit na obsah

RemmersCrete – bezpečné podlahy na prvním místě

Dnes to vezmeme pěkně od podlahy. Jaké vlastnosti by měla mít ideální podlaha ve stravovacím provozu? Měla by být výborně čistitelná, maximálně odolná a také co nejvíce bezpečná pro pracovníky. Existuje vůbec taková?

Autor: Martin Mrštný

Zatížení podlah v potravinářském provozu patří k těm nejtěžším. Na podlahu působí velké množství negativních faktorů a často také jejich kombinace v jeden okamžik – horká voda s čisticími prostředky, pojezd kovovým kolem s velkou hmotností, mechanický ráz pádem těžkých nerezových hrnců, pekáčů apod.

Polyuretanbetonová podlaha RemmersCrete je tvořena speciálními plnivy, pojivem je polyuretanová pryskyřice, což dává podlaze výjimečnou odolnost. Polyuretan je houževnatá hmota, která v kombinaci se speciálním plnivem snese vysoký mechanický ráz bez poškození, má velkou tepelnou odolnost, odolá agresivním chemickým látkám a to i za vysokých teplot. A právě odolnost podlahy proti uvedeným kombinacím zatížení je základním předpokladem pro bezpečnost provozu ve smyslu pohybu zaměstnanců (podlahy protiskluzné, bez výtluků) a také ve smyslu vhodnosti použití pro potravinářský provoz z hlediska požadavků platné legislativy.

Mechanická odolnost

Houževnatost a odolnost je prověřená dlouhodobým používáním v provozech, kde se objevuje vysoký mechanický ráz. Při pádu břemene na podlahu nedojde u této podlahy k prasknutí. Může se objevit povrchové „odseknutí“ v případě, že skutečně těžké břemeno spadne na podlahu ostrou hranou, ale povrch zůstane stále uzavřený a odolnost podlahy setrvá stejná v celém průřezu. Podlaha bez problémů odolá také pojezdu těžkého vozíku i s kovovým kolem.

Chemická odolnost

Na podlahu v potravinářství působí chemické látky z různých zdrojů. Jedná se například o potravinové suroviny a jejich součásti (tuk, krev, sůl,….), nebo různé čisticí prostředky na čištění např. smažících pánví, konvektomatů či podlah. V případě potřísnění podlahy nedojde k žádnému poškození a barevné změně povrchu podlahy, a to ani za vysokých teplot. Při vyšší koncentraci těchto látek může dojít k barevné změně, nedojde však k poškození povrchu podlahy. Podlaha bude nadále funkční se stejnou deklarovanou odolností i s protiskluznými vlastnostmi.

Teplotní odolnost

Podlaha RemmersCrete snese náhlou změnu teploty i dlouhodobou teplotní zátěž až do +130 °C. Při změně teploty dojde na povrchu podlahy k roztažení, ale chladná vnitřní hmota podlahy se stále nerozpíná a právě tato změna protažení způsobuje u jiných typů podlah popraskání povrchu a následné zatečení chemie do podkladních betonů a jejich poškození. U RemmersCrete tomu tak není. Tato houževnatá podlahovina překlene rozdílné roztažení na povrchu hmoty bez prasklin a poškození od -40 °C až do +130 °C.

Protiskluznost

Velmi důležitou vlastností podlahy v potravinářském průmyslu je její protiskluznost. Podlaha znečištěná živočišným a rostlinným tukem se stává pro obsluhu nebezpečným kluzištěm. Vysoká a spolehlivá protiskluznost je důležitá také v místě smažících pánví a varných kotlů. Bezpečnost a „pevné stání“ kuchařů na podlaze je důležitým a nedílným požadavkem státních kontrolních úřadů.

Podlahové systémy RemmersCrete splňují ty nejnáročnější požadavky pro podlahy v potravinářském průmyslu. Jsou výborně čistitelné a to i s vysokým protiskluzným reliéfem povrchu. Splňují veškeré legislativní požadavky kontrolních orgánů pro podlahy v potravinářských provozech. Z hlediska bezpečnosti je možné i barevné označení zón aj. Podlahový systém RemmersCrete je také atestován pro přímý styk s potravinou.

Porovnání podlah tvořených dlažbou nebo systémem RemmersCrete

  • Podlahy RemmersCrete jsou bez spár, čistitelnost jejich povrchu je vynikající
  • Podlahy RemmersCrete jsou protiskluzné celou životnost
  • Systém RemmersCrete je vysoce chemicky a mechanicky odolný – problematickým místem u dlažby je tmel ve spáře
  • RemmersCrete je odolný mechanickému rázu, pádu břemene – dlažba je tvrdá a křehká, při nárazu praskne a je nutno ji vyměnit a to je především časový problém odstávky kuchyně
  • RemmersCrete lze použít pro rychlou opravu

Martin Mrštný – podlahové systémy RemmersCrete

Pohled hygienické praxe

Z pohledu správné hygienické praxe je aplikace litých polyuretanových podlah ideální. Jak bylo uvedeno výše, nejsou v podlaze spáry, které představují špatně čistitelná místa. Nevznikají tedy zdroje znečištění, ani porušení podlah. V praxi se setkávám často s tím, že především v místech vysokého zatížení vodou a působením různých teplot dochází k porušení integrity a postupnému poškození podlahy (např. místa okolo odvodňující podlahových prvků – „rošty“). Zde dochází k pomnožení mikroorganismů a při různém pohybu a zátěži se pak mikroorganizmy uvolňují do okolního prostředí. Toto si možná ne všichni uvědomují, ale může se jednat o časovanou bombu. Při aplikaci litých polyuretanových podlah se lze tomuto problému vyhnout.

Výhodu litých polyuretanových podlah vidím i ve způsobu čištění. Sanitaci všeobecně ale nelze paušalizovat a vždy je třeba nastavit správný sanitační režim. Velmi vhodný proces je kombinace pěnivých přípravků s použitím odolných profesionálních pomůcek k sanitaci.

Výhodou je také rychlost aplikace a možnost rychlých oprav např. při vzniklých problémech s popraskanou dlažbou. I zde opět mohu doporučit využití těchto materiálů. Polyuretanovou podlahu klidně můžete vložit mezi dlažbu a opravit tak problematická místa. Řešení je elegantní, rychlé a není tak nákladné, protože je zřejmé, že ne všichni mohou zastavit provoz na delší čas. Opravu lze vyřešit např. v průběhu víkendu. Byl jsem u několika oprav a rekonstrukcí, kdy se opravila celá podlaha varny za pár dní (např. 5 – 7 dní).

Z mého pohledu hygienika a člověka, který pracuje denně se sanitačními programy, mohu využití polyuretanových podlah ve stravovacím provozu jen doporučit. A to jak při řešení různých oprav, rekonstrukcí, tak i při výstavbě nových kuchyní. Tuto informaci je třeba brát v potaz, neboť provozovny potýkající se s neustálými opravami a konfrontacemi s hygieniky, mohou tuto záležitost velice rychle vyřešit.

Mgr. Jan Strejček – hygienický konzultant

Autor: Martin Mrštný

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se