Přeskočit na obsah

Zdraví máme ve svých rukou

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna. Se zdravím úzce souvisí i správná výživa, a proto si můžete také na školách a v jídelnách Světový den zdraví připomenout. Vždyť na různých internetových stránkách je spousta materiálů, které se dají při této příležitosti využít.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna jako připomínka založení Světové zdravotnické organizace (zkratka WHO), která vznikla v roce 1948 jako agentura OSN s cílem „dosažení všemi lidmi nejvyšší možné úrovně zdraví“. Ústava WHO definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne pouze jako absenci nemoci nebo vady. Hlavní úkol organizace je likvidovat nemoci, především infekční nemoci, mimo jiné malárii a AIDS.

1000 měst, 1000 životů
Každý rok je vybráno jedno hlavní téma. Světový den zdraví 2010 se pod heslem „1000 měst, 1000 životů“  odkaz zaměří na vztah urbanizace a zdraví. Jak se lze dočíst na stránkách české pobočky WHO, téma bylo vybráno s ohledem na dopad urbanizace jak na naše kolektivní zdraví celosvětově, tak i na zdraví každého jednotlivce. V oficiálních dokumentech se uvádí, že populační růst bude v následujících 30 letech probíhat zejména ve městech. S tím se může prohloubit mnoho zdravotních problémů, například zásobení pitnou vodou, znečištění životního prostředí, násilí a úrazy, snížení bezpečnosti potravin, nedostatek fyzické aktivity, kouření, nezdravá strava a další. Kampaně, které budou začátkem dubna probíhat na celém světě, mají dva směry: 1000 měst: jde o zpřístupnění veřejných prostor iniciativám vedoucím k lepšímu přístupu ke zdraví nebo k čistšímu prostředí. 1000 životů: zájemci mohou natočit a odeslat 1000 příběhů o odbornících i obyčejných lidech, kteří se zasloužili o zásadní kladný vliv na zdraví v jejich městech a obcích.

Den zdraví na školách
Také my na školách a v jídelnách si můžeme Světový den zdraví připomenout. Na internetu jsem zjistila, že se tak na mnohých místech už nějaký čas děje. Např. velmi se mi líbí článek, který je uveřejněný na internetových stránkách školy Jiráskova v Benešově. Loni v dubnu tam téma ochrany zdraví prostupovalo do všech předmětů: v matematice žáci počítali mimo jiné promile alkoholu v krvi, v zeměpise například mapovali lázně v Čechách a na Slovensku a v rámci hudební výchovy se věnovali hlasové hygieně. Cílem učitelů, kteří se do projektu zapojili, bylo ukázat dětem „správnou cestu ke zdraví, která je založena na správné životosprávě, pohybové aktivitě duševní pohodě a bez všech návykových látek a závislosti na nich“.

Akce v jídelnáchSamozřejmě, že se zdravím souvisí i správná výživa, a proto se zapojme i my v kuchyních:

  • připravme pro děti kvíz o zdravé stravě
  • uspořádejme ochutnávku netradičních zeleninových salátů
  • zájemcům spočítejme BMI
  • vyhlasme soutěž o zajímavý recept z luštěnin
  • vyrobme si společně na stole výživovou pyramidu z nakoupených potravin
  • nebo alespoň na nástěnce připomeňte zásady zdravého stravování třeba s využitím materiálů, o kterých jsem se zmínila v jednom starším článku

Zdraví máme ve svých rukou
Na závěr mám pro vás jedno latinské přísloví: “Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.“ A další pravda říká, že zdraví máme ve svých rukou. Ale je na nás, abychom to ty malé naučili!

Zdenka Macháčková je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se