Přeskočit na obsah

3. kongres ASPOS – aktuální informace

V současné době vrcholí přípravy na 3. kongres Asociace společného stravování. Jeho organizátoři připravují bohatý dvoudenní program a rádi by vás s ním seznámili. Přečtěte si, co bude obsahem jednání, i to, jak se můžete na kongres přihlásit.

Autor: ASPOS

4.6.2007 byl na tomto portálu publikován článek s úvodními informacemi o kongresu ASPOS. V tuto chvíli již přípravy kongresu vrcholí a my se hlásíme s podrobnějšími informacemi.

Kongres se bude konat ve dnech 19. až 20.9.2007.

Z vyhodnocení diskusí k předešlému článku vyplynuli dva nejžádanější kandidáti, o které byl přibližně stejný zájem – Poděbrady a Telč. Přednost nakonec dostaly Poděbrady pro svou vhodnější polohu a dopravní dostupnost.

Program
Přednášky si pro Vás připravují:

 • JUDr. Krýsa, vedoucí právního oddělení Ministerstva zdravotnictví delegoval Ing. Marii Jechovou, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU na KHS Středočeského kraje
  Osnova přednášky:
  – plánované novinky a aktuality pro hromadné stravování (ať na národní či evropské úrovni)
  – hygienické kontroly (vzdělávání pracovníků kontrolních orgánů, případné vnitroresortní regule upravující jejich činnost, možnosti odvolání či stížností)
  – je připraven velký prostor pro diskusi, výklady sporných a nejasných pasáží z relevantní legislativy, ujednocování výkladů mezi jednotlivými kraji
 • Bc. Jana Bradová z Plzeňského inspektorátu ČŠI a paní Jitka Koutová z Pražského inspektorátu ČŠI
  Osnova přednášky:
  – kontrolní činnost – osvětlení problematických a nejasných míst
 • Mgr. Markéta Vondráčková, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství
  Osnova přednášky:
  – výklad znění připravované vyhlášky, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, porovnání s předchozím pracovním řádem vydaným MŠMT, související pasáže Zákoníku práce
 • Ing. Zdeněk Čížek, vedoucí ekonomického oddělení KÚ Plzeňského kraje
  Osnova přednášky:
  – systém toku financí (MŠMT – kraj – zřizovatel – škola), rozpočtové trendy (priority jak na úrovni ministerstva, tak kraje – jaké jsou změny v letošním rozpočtu, indicie, jak by se věc mohla vyvíjet do budoucna)
  – způsob vytváření normativů
  – možnosti získání dotace EU do škol a školních jídelen, které v rámci projektů může kraj přidělovat, konkrétní příklady
 • Ing. Jan Prosa, firma Tipex
  Osnova přednášky:
  – nové trendy v projektování provozů školních jídelen
  – jak si vybrat vhodného projektanta
  – zajímavá a praktická řešení 
 • Ing. Vladimír Bureš, firma Veřejná informační služba
  Osnova přednášky:
  – kontrolní systém správného hospodaření s potravinami a stravným (podrobný výklad a osvětlení širších souvislostí)

Změna programu vyhrazena.

Přihlášky
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetového formuláře.
Informace vyplněné do formuláře budou sloužit jako příkaz k úhradě, proto, prosím, věnujte maximální pozornost následujícím řádkům.

Kolonky ve formuláři označené hvězdičkou je nutné bezchybně vyplnit, neboť slouží jako fakturační údaje pro generovaný příkaz k úhradě.
Zatrhávací část formuláře se skládá ze dvou částí:

1. účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí:
– při platbě převodem 1100 Kč (900 Kč pro členy ASPOS s uhrazeným členským příspěvkem)
– při platbě na místě 1300 Kč (1100 Kč pro členy ASPOS s uhrazeným členským příspěvkem)
Zaškrtávejte pouze jednu z variant dle skutečnosti. Členové ASPOS si platnost svého zlatého účtu mohou ověřit na portálu www.aspos.cz v sekci Osobní účet a podsekci Osobní nastavení. Doklady o platbách předáme na místě během prezence.  Storno poplatek z účastnického poplatku činí 100,- Kč.

2. strava
Strava je volitelnou položkou. Zahrnuje oběd a večeři v kongresovém centru.

3. divadelní představení
Ve středu večer budou moci účastníci osvěžit unavenou mysl představením divadelního souboru Rádobydivadlo.


Věříme, že se nám podařilo sestavit program, který se věnuje aktuálním problémům, se kterými se školní stravování potýká. I samotní přednášející představují garanci přínosných přednášek.

Těšíme se na Vaši účast názory a příspěvky. Pokusme se školní stravování postavit opět do popředí veřejného zájmu.

Výkonný výbor ASPOS

Autor: ASPOS

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Evča 1

  kongres
  Velice ráda bych se zůčastnila, ale nejsem „pedagog“, tak pro mě nejsou peníze. A zaplatit si to sama ze své výplaty – a zrovna po prázdninách – to si nemohu dovolit. Kdyby záleželo na nás, myslím, že by bylo již plno.