Přeskočit na obsah

Chcete změnu? Nedejte se!

Postavení pracovníků ŠJ se stále zhoršuje – zkracují se úvazky, snižuje se osobní hodnocení, přibývá nesmyslná administrativa. A vedoucí jídelny nemá nikde zastání. Opravdu nikde? Výkonný výbor Asociace společného stravování (ASPOS) Vám předkládá plán, jak dosáhnout změn.

Autor: ASPOS

Postavení pracovníků školní jídelny se stále zhoršuje – zkracují se úvazky, snižuje osobní hodnocení, přibývá nesmyslná administrativa, pracovnice jídelny jsou vydány na milost a nemilost řediteli školy. A vedoucí jídelny nemá nikde zastání. Opravdu nikde?

V diskusi na portálu Jídelny.cz právě probíhají dvě bouřlivé diskuse na téma „Platové zařazení vedoucí ŠJ“ a „Fňukat nebo jednat“. Z obou diskusí je vidět, že situace je již opravdu neúnosná. Řada vedoucích volá po změně, v obou diskusích je zmiňována Asociace společného stravování ASPOS, která by mohla pomoci. A ASPOS zde je a svoji pomoc již chystá – výkonný výbor právě přebudovává ASPOS v moderní profesní organizaci s jasným cílem – účinně hájit zájmy svých členů spolu s dosažením ekonomické nezávislosti.

V čem připravované změny spočívají?

1. Dále bude sledovat zákony a vyhlášky, ale již v době jejich návrhů s cílem do jejich tvorby aktivně zasahovat

2. Bezplatné individuální konzultace a odpovědi na dotazy přenese do diskuse portálu Jídelny.cz a sám se zaměří na boj za společné zájmy svých členů (úspora nákladů).

3. Výrazně posílí jednání s ministerstvy a poslanci.

4. Aktivně bude spolupracovat s portálem Jídelny.cz a zajistí neduplicitní zveřejňování informací (úspora nákladů, lepší orientace pro návštěvníky portálů).

5. Kongres ASPOS uspořádá s úspornějším rozpočtem pro více účastníků (akce musí generovat zisk – dodatečné prostředky, které budou moci přispět k financování zejména činnosti dle bodu 1 a 3).

A teď ta hlavní změna:

Potřebujeme nové členy. Hodně členů. Chceme zásadním způsobem změnit vztah ASPOSu ke členské základně. Člen ASPOSu nebude jen platící sponzor, který nemůže další činnost ASPOSu přímo ovlivňit. Členský příspěvek ve výši 100 Kč bude moci každý jednotlivý člen nasměrovat do některé oblasti, kterou si sám zvolí – svým členským poplatkem tedy podpoří jednu konkrétní aktivitu, jeden konkrétní zájem. Nebude to tedy již výbor, který rozhoduje o činnosti ASPOSu, ale každý jeho člen. Stejně jako v minulosti si bude moci člen uhradit poplatek na několik let dopředu – v takovém případě bude moci každou stokorunou přispět k řešení jiného vybraného tématu. A pokud se na řešení tématu bude kterýkoliv člen ASPOSu sám podílet ve významném rozsahu, pak z takto vybraných peněz získá i on odměnu za svoji vykonanou práci v zájmu všech ostatních.

Ale pozor!

Nyní bude záležet již pouze na Vás, zda se například pro boj za reálné úvazky nebo za vyšší platy vybere 5000, 50000 nebo 500000 Kč. Každá částka něčemu pomůže, ale za 5000 Kč lze zorganizovat jen velmi malou dopisovou a mailovou kampaň s využitím dobrovolné a neplacené spolupráce s jednotlivými členy, za 50000 Kč je možno již realizovat několik konzultací s právníky a několik osobních jednání na ministerstvech, za 500000 Kč lze provést velmi promyšlenou kampaň k naplnění stanoveného cíle včetně vypracování studií, statistik, návrhů změn vyhlášek, lobování v parlamentu, vyvolání soustředěného tlaku na ministerstva a kraje, a nebude-li to stačit – třeba i zorganizování demonstrace s podporou členů ASPOSu. Vstup do ASPOSu a toto ekonomické hlasování každého člena rozhodne o tom, zda se na vybrané téma získá dostatek prostředků, aby byla reálná naděje k dosažení stanoveného cíle.

Proto neváhejte a pomozte přebudovat ASPOS – nejlépe teď hned:

Je to na Vás – těch, co chtějí změnu, bude 300, 3000 nebo všech 30000 pracovníků ŠJ?

Výkonný výbor ASPOS

Autor: ASPOS

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Anonymní

  Vyber téma
  Je těžké vybrat jedno téma. Všechna jsou důležitá a souvisí spolu.

  • Autor: 3w

   Re: Vyber téma
   Samozřejmě, že vše souvisí, ale pokud se zamyslíte nad svými prioritami, tak to snad takový problém nebude.

 • Autor: Pavel Ludvík

  Výběr témat
  Když si pozorně přečtete související článek „Rozhodněte o dalším směřování…“, tak se dočtete, že máte vybrat hned 5 témat, ne jedno. A to už snad tak těžké není.

 • Autor: Ela

  Výběr témat
  1) Sjednocení tabulek – zrušit tabulku pro nepedag.prac. – tento bod by měl mýt jako první, chybí tady.
  2) Bod č. 2 – úvazky (což asi nelze nikdy vyřešit, všude jsou jiné podmínky a jiní ředitelé).
  3) Bod 1 – katalog prací – vedoucí ŠJ vždy minimálně do 8. třídy.

 • Autor: Tereza

  Něco chybí
  Zajímavé, že v článku nezmiňujete diskusi „co to na nás ušili“… Ta se přece týká stejného tématu a řeší podobné věci. Navíc je/byla daleko bouřlivější. Je fakt, že pouze nechválí, ale o to je možná cennější. Nebo by to snad tomu článku uškodilo? Tomu nevěřím…

  • Autor: Vladimír Bureš

   Re: Něco chybí
   V době psaní článku ta diskuse neexistovala – byla založena až následně, patrně jako reakce právě na tento článek.