Přeskočit na obsah

Co možná nevíte o watercoolerech

Před časem se v televizi a tisku objevila zpráva o tom, že voda z watercoolerů je závadná. A protože je spousta těchto stojanů na vodu i ve školních jídelnách, pátrali jsme, kde je problém. A co jsme pro vás zjistili, si můžete přečíst v dnešním článku.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Během posledních let jsme si už zvykli potkávat na nejrůznějších místech stojany, z kterých si zdarma můžeme kdykoli načepovat vodu a tím uhasit svůj neodbytný pocit žízně. Rozmísťují se pro klienty v čekárnách u lékaře, v halách bankovních ústavů, v obchodech, na pracovištích, ale i v mateřských a dalších školách. Můžeme si opravdu vodu v klidu načepovat a vypít, když se před časem v televizi a tisku objevila zpráva o tom, že voda je závadná? Pojďme se tedy na problém watercoolerů podívat.

Umístění watercoolerů
Watercooler v překladu znamená ochlazovač vody. Jde o výdejní zařízení pro čepování pitné vody balené ve velkoobjemových vratných plastových obalech – barelech. Podle konkrétního typu přístroje může být voda ochlazována, ohřívána nebo udržována při okolní teplotě. Watercooler je nutné umístit do bezprašného, čistého a dobře větratelného prostředí tak, aby byl chráněn proti povětrnostním podmínkám, vlhku a přímému slunečnímu záření. Musí být respektována také bezpečná vzdálenost od tepelného zdroje (kamna, ústřední topení).

Kdo nese zodpovědnost?
Na našem trhu je řada obchodních společností, které nabízejí dodávku stojanů a vody a související servisní činnost. Vždy je třeba dát pozor při uzavírání smlouvy mezi dodavatelem a provozovatelem, v jehož prostorách je stojan instalován na podmínky odpovědnosti za kvalitu čepované vody. V současné praxi obvykle dodavatel vody nezávadnost čepované vody negarantuje, a tak je zodpovědnost na provozovateli. Podle vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, nesmí být čepovací zařízení zdrojem mikrobiálního znečištění a nesmí obsahovat nežádoucí bakterie. Voda čepovaná z watercooleru musí podle vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod, splňovat stanovené mikrobiologické požadavky.
Ne každá balená voda je vhodná k nabízení ve watercooleru. Různé vody mají různou kvalitu a bakterie se v nich mohou množit pod vlivem mnoha faktorů různým tempem. Závisí to mimo jiné na chemickém složení vody, na procesu čerpání vody z podzemního zdroje, následné úpravy a stáčení do obalů i na kvalitě a čistotě vratných obalů. Za kvalitu vody v barelu zodpovídá výrobce. Pokud má barel objem více než 5 litrů, je výrobce povinen na obalu uvést doporučenou dobu spotřeby obsahu po otevření obalu, tj. od nasazení barelu do přístroje. Problematické je uvedení tohoto údaje na místa, která jsou po umístění barelu do stojanu pro spotřebitele nepřístupná, například na víčko obalu. Ale jak zjistíme, kdy byl barel s vodou nasazen? Tento údaj obvykle nenalezneme vůbec. Délku doporučené doby spotřeby určují výrobci různě, od 5 až do 14 dnů po otevření. Státní zdravotní ústav však doporučuje, aby byl obsah barelu spotřebován do 3 dnů.

Důležitost pravidelné a důkladné sanitace
Aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost vody čepované do kelímku, je nutné pečlivě se starat o čistotu a sanitaci watercooleru. Před každou výměnou barelu je nutné přístroj povrchově očistit. Minimálně 4 x ročně musí být provedena celková sanitace, kterou většinou nabízí v rámci svých služeb dodavatelská firma. Úroveň sanitace přímo ovlivňuje zachování mikrobiologické čistoty a stability stáčené vody. V každém watercooleru totiž dochází zhruba po 3 měsících provozu k vytvoření tzv. biofilmu, který se tvoří na všech plochách, se kterými přijde voda do styku. Mikroorganizmy obsažené v biofilmu jsou vysoce odolné vůči přirozené imunitě člověka i působení antibiotik. Zvláště malé a dospívající děti, těžce nemocní a oslabení lidé by mohli mít vážné a dlouhotrvající zdravotní problémy. Proto je tak důležité provádět pravidelně důkladnou sanitaci.
V čem sanitace spočívá? Nejdříve je potřeba demontovat ty části přístroje, které přicházejí do styku s dodávanou vodou. Pak je nutné mechanicky pomocí kartáčku a čisticího prostředku biofilm odstranit. Poté se musí provést proplach součástí vhodným dezinfekčním prostředkem a následně čistou pitnou vodou, aby se odstranily zbytky dezinfekce. Sanitace je účinná jedině tehdy, provádí-li se v celém, popsaném rozsahu. Ošetření jenom dezinfekčním roztokem není účinné proti vznikajícímu biofilmu. Stává se, že distributor při nabídce přístroje nezdůrazňuje nutnost jeho pravidelné a pečlivé sanitace, která je základním předpokladem toho, aby načepovaná voda byla opravdu čistá a zdravá a přispívala tak ke správnému dodržování pitného režimu. Asi by takové upozornění snížilo atraktivnost nabízeného produktu.

Na co si dát pozor
Možná, že přímo ve vaší provozovně nějaký watercooler stojí. Zjistěte podle dodavatelské smlouvy, kdo je za zdravotní nezávadnost čepované vody odpovědný. Jestliže to není jednoznačně určeno jinak, je veškerá zodpovědnost právě na vaší straně. V takovém případě se doporučuje nechat provést alespoň 2 x ročně v nezávislé akreditované laboratoři rozbor vody alespoň ve dvou ukazatelích: Pseudomonas aeruginosa a koliformní bakterie. Cena za výkon se pohybuje okolo 340 Kč. Pokud budou zjištěné hodnoty překračovat limity dané vyhl. Ministerstva zdravotnictví č.275 /2004 Sb., je nezbytné přístroj odstavit a provést sanitaci.

Co říci závěrem?
Než se rozhodneme, zda watercooler pořídit, je dobré si zjistit co nejvíce informací jak o výdejním zařízení, tak o kvalitě dodávané vody a o poskytovaných službách a cenách. Jejich rozsah se může u různých firem poněkud lišit. Jsme totiž zodpovědní za zdraví našich spotřebitelů, kteří se chtějí napít vody z našeho watercooleru. A oni spoléhají na nás.

Zdenka Macháčková je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se