Přeskočit na obsah

Co Vás čeká na odborných konferencích ústavního stravování?

Pracujete v ústavech sociální péče, v nemocnici, v domově pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením? Právě pro Vás je určen odborný program konferencí pro ÚSP, který jsme připravili ve spolupráci s odborníky Státního zdravotního ústavu v Praze.

Autor: Redakce

Pozvánka na konference (termíny, časový program a přihláškou)

Konference pro ÚSP jsou určeny poměrně širokému okruhu organizací, které zajišťují ústavní stravování. Pracujete v ústavech sociální péče, v nemocnici, v domově pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením? Právě pro Vás je určen náš odborný program, který jsme připravili ve spolupráci s odborníky Státního zdravotního ústavu v Praze. V letošním, již druhém ročníku konferencí ústavního stravování, bychom vám rádi nabídli tato témata.

1. Hygiena přípravy a výdeje pokrmů v ústavech poskytujících sociální péči
V rámci ústavního stravování je nezbytné se řídit platnou legislativou. Připomeneme Vám nejdůležitější předpisy týkající se hygieny přípravy a výdeje pokrmů. Poradíme Vám, jak si dispozičně uspořádat Vaše stravovací provozy. Stále rozšířenější snahou je zachovat rodinný styl zařízení ÚSP. Nabízíme praktické rady řešení tohoto požadavku v souladu s legislativou. Jednou z podmínek výdeje pokrmů je dodržování teplotních podmínek. Jak tyto podmínky dodržet při přípravě mixované stravy, při krmení sondou nebo při transportu pokrmů v jídlonosičích? Na tyto a další otázky vztahující se například k systému HACCP vám odpoví naše přednáška.

2. Služby sociální péče – poskytování základních činností podle zák. 108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách nám ukládá řadu povinností. Jednou z běžných činností je zajištění pomoci například při osobní hygieně nebo při podávání stravy. Poradíme, jak posoudit a stanovit stupeň závislosti pomoci na jiné fyzické osobě. Řada osob má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jakým způsobem uspokojit jejich specifické potřeby? Skýtá jejich zajištění i určitá rizika? Důležitou oblastí péče ve Vašich zařízeních je poskytování aktivizačních služeb pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením. Poukážeme na možné formy sociální aktivizace včetně poskytnutí důležitých kontaktů a informací o možnostech využití finančních zdrojů.

3. Stravování v ústavech poskytujících sociální péči z pohledu správné výživy
Strava, kterou podáváte ve vašich zařízeních, musí být nejen zdravotně nezávadná, ale měla by dodat organismu potřebné živiny a energii. Mnohdy se zamýšlíte nad tím, jak zajistit dostatečnou biologickou hodnotu připravované stravy a zároveň vařit chutně, hospodárně v souladu se správnou výživou. Během přednášky se zmíníme o nejdůležitějších zásadách správné výživy včetně technologických postupů přípravy stravy. Podávaná strava značně ovlivňuje naše zdraví. Mnoho strávníků trpí určitými zdravotními potížemi a právě pro ně je určen dietní systém. K nejčastěji připravovaným patří dieta racionální, šetřící a diabetická. Se specifiky těchto diet a se zásadami pro sestavování jídelníčku Vás seznámí naše přednáška.

4. Stravování seniorů
Senioři patří k rizikovým skupinám populace, proto se na ně zaměříme i na naší konferenci. Uvědomění si změn organismu, ke kterým dochází v důsledku stáří, Vám osvětlí specifické potřeby seniorů v rámci stravování. Co všechno by jejich strava měla obsahovat a na co se zaměřit z hlediska správné výživy? K základním potřebám seniorů patří dostatek tekutin. Dozvíte se, jakým způsobem se dá uhradit pitný režim těchto osob a proč je voda pro náš organismus tak důležitá. Na závěr zodpovíme, zda i Vaši pracovníci mají ze zákona nárok na poskytování nápojů v pracovní době.

Na jedné straně musí mít sociální pracovníci pro výkon povolání příslušnou odbornou způsobilost, na straně druhé by se měli dále vzdělávat. Jednou z možností je také účast na těchto konferencích, které jsme připravili zejména pro pracovníky ÚSP. Akce jsou zařazeny do kreditního systému České asociace sester, za účast dostanete 3 body. Proto neváhejte, kontaktujte nás a přihlaste se.

Na setkání s vámi se ve Vašem kraji těší všichni pracovníci Jídelen CZ a přednášející ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Vláďa

    připomínka – nebo dotaz?
    Zajímalo by mě,jak se zachovat při případných zdravotních problémech našich některých klientů, kteří si o výkendech vaří „sami“v samostatném bydlení domácí stravu „vaří samozdřejmě vychovatelky“, když nejsou proškoleny ani ze základních hygienických pravidel?
    Jde takovéto vaření nějak opečovat když při prvních příznacích střevních potíží se samozřejmě vlítne na ústavní kuchyňˇ?
    Díky za případnou radu