Přeskočit na obsah

Co zajímavého bude na kongresu ASPOS?

Asociace ASPOS připravuje svůj další kongres. Na její výroční setkání se jí podařilo získat několik mimořádných přednášejících, jejichž příspěvky budou jistě vyslechnuty s velkým zájmem. Co vám můžeme doporučit, na co se těšit?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Většina z vás zaznamenala, že v říjnu 2009 pořádá Asociace společného stravování (ASPOS) svůj pravidelný kongres. Je to akce poněkud jiného druhu než konference a školení, které pořádá portál Jídelny.cz, a tak není divu, že některé postupy organizátorů i některé body programu vzbuzují pozornost a živě se o nich diskutuje. Od organizačního týmu kongresu dostáváme nyní pravidelná sdělení o průběhu příprav.

Příprav kongresu a jeho obsahu jsme se více či méně podrobně zatím dotkli v těchto zprávách:
Připravuje se kongres ASPOS
Pozvánka na kongres
Právě nyní máme velké možnosti ke zdokonalení své jídelny

Na internetu najdete i formulář pro přihlášku na kongres.

Kromě provozních záležitostí týkajících se chodu ASPOS bude mít kongres i zajímavý odborný program. A ten může být pádným důvodem pro účast. Pro vedoucí jídelen budou v programu velmi zajímavé dva body. Přednáška Jitky Koutové z České školní inspekce o kontrolách ve školním stravování a vystoupení Pavla Zemana na téma odměňování a financí. Proč zrovna tyto?

Informace ČŠI
Během léta 2009 zveřejnil portál Jídelny.cz dvě přednášky pracovnic ČŠI, které zazněly na konferenci Školní stravování. Přednášky měly podobný název, ale zatímco první od Jitky Koutové se týkala kontrol ve ŠJ, druhá od Aleny Fürstové byla zaměřena na obecný vztah ČŠI a školního stravování.

Oba články měly neobyčejně vysoký počet čtenářů a dokonce vás i vyprovokovaly k diskusi. Také velký počet čtenářů pocítil nutnost článek oznámkovat, průměrné hodnocení bylo vynikající, zejména u článku o kontrolách. Jsme v redakci zvyklí, že o prázdninách počet návštěvníků portálu Jídelny.cz prudce klesá, ale na článku o kontrolách to vůbec nebylo znát.
Mám pocit, že ČŠI v poslední době jasněji pojmenovává problémy, které ve školním stravování jsou, upozorňuje na ně a tím napomáhá jejich řešení. I vy si ve svých diskusích v poslední době vyměňujete zkušenosti z kontrol ČŠI nebo navrhujte, aby se řešení určitých potíží mělo řešit na půdě ČŠI. Zdá se, že vás její činnost velmi zajímá.
Je dobře, že aktivity ČŠI se stávají pravidelnou a nedílnou součást koloběhu školního stravování, že ČŠI má jasně zformulovány závěry z kontrol a že dokáže zaujmout stanovisko k problémům jako spotřební koš, doplňková činnost, oběd v první den nepřítomnosti ve škole. Důležité však je, že má také snahu s nimi odbornou veřejnost seznámit.
Vystoupení Jitky Koutové z ČŠI na téma kontrol ve školním stravování bude pro vedoucí ŠJ určitě velkým přínosem. Máte mimořádnou příležitost si její sdělení nejen vyslechnout, ale i se zúčastnit následné diskuse.

Odměňování a finance
Druhým bodem programu, na který bych vás rád upozornil, jsou dvě vzájemně související přednášky Mgr. Pavla Zemana na téma odměňování zaměstnanců a finanční hospodaření ŠJ. Zaujaly mne mj. proto, že když si přečtete anotace jeho přednášek, tak v podstatě jakoby kopírovaly nejnavštěvovanější diskuse na portálu Jídelny.cz (ostatně i p. Koutová z ČŠI v přednášce přiznala inspiraci v diskusi portálu Jídelny.cz). Autor má v přednáškách zařazeny např. tyto body:
– Kompetence zřizovatele vůči řediteli zřizované přísp.organizace
– Pravidla tvorby rozpočtu ve školním stravování
– Normativní rozpis, koeficienty, počty zaměstnanců a dohodovacího řízení
– Zdroje pro odměňování zaměstnanců ve školním stravování
– Celkové zdroje pro financování činnosti ŠJ, závazné ukazatele hospodaření PO
– Mimořádné úspory na sociálním pojištění 2009-2010
– Závodní stravování – odlišné podmínky pro vlastní zaměstnance a pro ostatní

Poznáváte? Jde o témata velmi žhavá, která vás velmi zajímají, o kterých diskutujete, a myslím, že ti, kdo se zúčastní kongresu ASPOS, rozhodně neprohloupí.

Často v diskusích portálu Jídelny.cz žádáte rady odborníků. Na kongresu ASPOS tuto možnost budete mít. Nenechte si ji proklouznout mezi prsty. Podle zpráv organizátorů jsou ještě na kongresu volná místa, ubytování a stravování se vám jistě také podaří zajistit. Přihlásit se na kongres je možno zde.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se