Přeskočit na obsah

Dezinsekce a deratizace ve stravovacích provozech

Zveřejňujeme stručný záznam další přednášky z Krajských konferencí 2007. Tentokrát jde o přednášku k desinfekci a deratizaci, která by měla posloužit všem účastníkům konferencí k osvěžení informací k této problematice

Autor: Lucie Janotová

(Text je bez vysvětlujícího komentáře neúplný)

Dezinsekce a deratizace patří k činnostem, kterými je zajišťována provozní hygiena.

Dezinsekce (odhmyzování):
– proces, kterým ničíme hmyz a ostatní členovce (např. mouchy, komáry, skladištní škůdce) a bráníme jejich přežívání a rozmnožování uvnitř i v okolí provozovny

Deratizace:
– proces, kterým ničíme hlodavce (např. myši, potkany) a bráníme jejich přežívání a rozmnožování uvnitř i v okolí provozovny

Postupy regulace škůdců
Se škůdci je nutné „bojovat“

 • mohou vnášet infekci
 • na zákazníky působí nepříznivým dojmem
 • jejich přítomnost v provozu je v rozporu s legislativními požadavky

„Boj“ proti škůdcům = provádět (pravidelně) ochrannou dezinsekci, deratizaci.

Ochranná dezinsekce, deratizace (zákon č. 258/2000 Sb., díl 2, §55 – §61, v platném znění)
Zákon č. 258/2000 Sb. „říká“:

Ochranná dezinsekce a deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

Člení se na:
a) běžnou ochrannou dezinsekci a deratizaci – jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů
b) speciální ochrannou dezinsekci a deratizaci – odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů

Běžnou ochrannou dezinsekci a deratizaci má za povinnost podle potřeby provádět každý pracovník pracující v provozovně, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
Speciální ochrannou dezinsekci a deratizaci je za povinnost podle potřeby v provozovně zajistit při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Speciální ochrannou dezinsekci a deratizaci může vykonávat jen osoba způsobilá.

Při provádění ochranné dezinsekce, deratizace:

 • je možné používat jen „schválené přípravky“ a musí být dodržován návod k použití stanovený výrobcem
 • je možné použít přípravky a postupy jen v míře nezbytně nutné (účel ochranné dezinsekce a deratizace je dosažen a životní podmínky nejsou ohroženy ani poškozeny)
 • je povinnost kontrolovat účinnost ochranné dezinsekce a deratizace
 • je povinnost vést evidenci o provedené ochranné dezinsekci a deratizaci (úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., § 3, odst. 1, písm. h)

Jaké dokumenty (doklady) požadovat od odborně způsobilé osoby/firmy provádějící ochrannou dezinsekci, deratizaci:

 • smlouvu
 • seznam pracovníků provádějících ochrannou dezinsekci, deratizaci
 • kopie osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků
 • plán provádění
 • seznam používaných přípravků (včetně bezpečnostních listů)
 • plánek provozovny se zakreslením nakladených návnad (včetně označení jednotlivých nástrah)
 • zápis pracovníka o provedeném zásahu (včetně popisu postupů) 
 • zápis pracovníka o účinnosti provedené dezinsekce, deratizace
 • způsob a četnost ověřování účinnosti dezinsekčních, deratizačních postupů

Metody dezinsekce, deratizace

 • mechanické („mechanická likvidace“) – např.:
  – pasti
  – lepové pásy, feromonové lapače
 • biologické – např.:
  – přirozený mezidruhový boj (ptáci, kočka)
  – mikroorganismy
 • fyzikální – např.:
  – teplota (nízká, vysoká)
  – záření (sluneční, ionizující) a ultrazvuk
  – elektrické lapače hmyzu
 • chemické – např.:
  – používání insekticidů (prostředky na hubení hmyzu), rodenticidů (prostředky na hubení hlodavců)

Časté problémy z praxe: 

 • papírové staničky
 • návnady ve formě granulí
 • rozsypané návnady
 • neúplná dokumentace (chybějící potřebné dokumenty)

Zdroj: UniConsulting s.r.o.

Zdroj: UniConsulting s.r.o.

Užitečné odkazy: 

www.mzcr.cz 
(pro širokou veřejnost / ochrana veřejného zdraví / nové přípravky do oběhu / seznam biocidních přípravků)

www.uskvbl.cz
(registrace a schvalování / biocidy / seznam DDD)

Přednášku vypracovala: ing. Lucie Janotová, firma UniConsulting s.r.o.

Autor: Lucie Janotová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se