Přeskočit na obsah

Drtiče kuchyňského odpadu

Moderní doba si vyžádala moderní a ekologické formy likvidace kuchyňského odpadu. Jednu z možností představují drtiče.

Autor: Milan Burget

1. Proč si kupovat drtiče kuchyňského odpadu.

Mezi základní principy moderní společnosti patří i odpovědný přístup k řešení hygienických podmínek v provozech, kde se připravují jdla pro více lidí. Gastronomická zařízení jsou nejrizikovější provozy pro šíření různých infekčních nemocí, které jsou způsobeny nebezpečnými bakteriemi. Nejedná se vždy pouze o nemoci zcela evidentní, ale často dochází k šíření nemocí, které se projevují postupně a někdy ne zcela viditelně. Jsou to především různé nemoci kožní v podobě různých ekzémů a vyrážek. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou ve světě a dnes i u nás předpisy a vyhlášky, které se snaží tato nebezpečí maximálně minimalizovat. Jedním z předpisů je například zákaz křížení tzv.“čistých a špinavých “ provozů. Jde o to, že odpady při přípravě zeleniny se nesmí vyskytovat v prostředí, kde se připravují již upravené čisté suroviny. Stejně tak se nesmí „potkat“ v kuchyni odpadky z jídel se surovinami, připravenými k jídlu.

Tyto předpisy se dají řešit různě pomocí oddělených místností a chlazenými místnostmi na odpadky, ale upřímně řečeno dnes je většinou v kuchyních gastronomických zařízení často velmi těsno, a proto není přebytek místa pro nějaké „zbytečné“ místnosti.

2. Jak vlastní drtič odpadků pracuje ?

Drtič kuchyňského odpadu je kuchyňský vestavný (menší počet jídel) nebo samostatný spotřebič, jehož pomocí likvidujeme organické zbytky v kuchyni. Vlastní průběh drcení probíhá tak, že pustíme studenou vodu, zapneme drtič a postupně do něj vhazujeme organické zbytky, které vzniknou při přípravě a po konzumaci jídla. V drtiči se tyto zbytky rozdrtí na částečky o velikosti zrnka rýže . Tuto rozdrcenou část voda v poměru 3 : 1 s rozdrcenou částí odplaví do kanalizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o drcení a ne jak si někdy lidé pletou o řezání, není nutné drtič nijak udržovat broušením. Jedinou podmínkou správného používání drtiče je používání dostatečného množství vody v průběhu celého procesu drcení.

V drtiči lze maso kosti z kuřete, ryb, a tenčí vepřové kosti – těstoviny a rýži – zbytky pečiva – papírové ubrousky – další zbytky z jídel.

3. Jaké drtiče na našem trhu jsou k výběru?

Na našem trhu je dneska několik nabídek různých drtičů kuchyňského odpadu, ale pouze nabídek. To znamená, že prodejcům jde pouze o rychlý prodej, ale vůbec je už nezajímá, co bude potom.

Pomineme-li výše uvedenou skutečnost tak lze drtiče pro gastroprovozy rozdělit asi takto

– drtiče pro menší gastroprovozy s objemem jídel do 40 ( cca 22.000 Kč)
– drtiče pro střední gastroprovozy s hodinovým objemem jídel 40 – 80 ( cca 35.000 Kč)
– drtiče pro větší gastroprovozy s hodinovým objemem jídel 80 – 150 ( cca 75.000 Kč)
– drtiče pro velkokapacitní gastroprovozy s hodinovým objemem jídel nad 150 jídel ( cca 150.000 Kč a více)

Dále můžeme rozdělit drtiče rozdělit podle vlastní konstrukce:

– podle permanentním magnetem
Jedná se o drtiče, které mají klasický elektromotor s permanentním magnetem, tedy motorem, který se používá pro běžné elektrospotřebiče jako jsou mixery, šlehače, vysavače apod. Tento motor pracuje na bázi zvýšeného počtu prvotních otáček, které se úměrně snižují s výkonem. Pokles otáček klesá podle výkonu až na 40 % počátečních otáček. Tento motor je nutné po určité době udržovat, například výměnou uhlíků, případně celého motoru, který se může unavit.

– Drtiče s indukčním motorem
Tyto drtiče mají speciální indukční motor, který je konstruován přímo pro vlastní drtiče. Tento motor pracuje na principu konstantního počtu otáček, které neklesají se zatížením. Z toho vyplývá, že nedochází k únavě motoru. Tento motor je bezúdržbový , takže po celou dobu životnosti , která je asi o 50 % vyšší než životnost motoru s permanentním magnetem, není nutné s drtičem nic provádět.

4. Jaké drtiče si máme vybrat a od koho ?

V zásadě lze doporučit si před vlastním výběrem drtiče nechat udělat konkrétní nabídku na daný provoz. Nezbytnou součástí nabídky by měla být referenční listina, v kterých provozech se již drtiče pro gastronomická zařízení od nabízející firmy realizovala a kdy. Podle referenční listiny je vhodné si vytipovat nějaké podobné provozy s vlastním provozem a přímo se tam zeptat, jak jsou spokojeni s daným drtičem a také se záručním a pozáručním servisem.

Na základě výše získaných informací můžeme přistoupit k vlastnímu výběru vhodného drtiče a dodávající firmy. Při vlastním výběru musíme vždy dbát na to, aby drtič odpovídal kapacitě naší kuchyně, a zásadně si do gastroprovozu nebudeme vybírat drtič pro domácnost, i když nás může lákat rozdíl v ceně.

Velký důraz musíme brát na zaručení záručního a pozáručního servisu. Opět platí základní pravidlo, že si vybíráme pomocníka do kuchyně na několik let a ne na pár měsíců, takže by měla rozhodovat kvalita výrobku a ne pouze cena. V případě rozhodování o druhu motoru se přikláníme zcela zásadně k volbě drtiče s indukčním motorem, pro jeho větší výkon, delší životnost a spolehlivost a také, že je v gastronomických provozech jednoznačně upřednostňován.

Firmu si vyberte podle toho, která nejlépe splní všechny výše doporučené zásady.

5. Co drtič a životní prostředí ?

Tato otázka je velmi rozšířena a je i mnoho různých názorů, ale řada názorů, které drtič odsuzuje je založena na neznalosti některých základních principů. Existuje studie, kterou vypracovala skupina světových odborníků na základě zkušeností z různých částí světa a závěr této studie jednoznačně podporuje používání drtičů. Jako nejvíce známé efekty jsou snížení zátěže spaloven o organický odpad, který se v přírodě velmi dobře rozloží a díky rozdrcení za velmi krátkou dobu. Dále je znám přínos používání drtičů pro snížení hlodavců ve městech. To je způsobeno tím, co nás učili na základní škole, že hlodavci svojí potravu hlodají a v případě, že nemají co hlodat, tak jim odumírají zuby, a proto v případě, že nemají co hlodat, stěhují se za potravou jinam. Ve městech, kde se dávají organické zbytky do popelnic nebo se splachují ve výlevkách nebo WC, se tak velmi daří hlodavcům. V městech, kde se používají drtiče se zbytky ke hlodání neobjevují, a to nutí hlodavce se stěhovat jinam. Zatím se nenaučili potravu pít nebo srkat brčkem.

Není vhodné drtiče umisťovat tam, kde jde odpad přes LAPOL , neboť tam zbytky nepatří, protože zvyšují zátěž LAPOLU a likvidaci tuků, pro které je určen. V těchto provozech je nutné umístit drtič tak, aby přes LAPOL nešel. Vlastní objem tuků při drcení není tak vysoký, aby bylo nutné je zachytávat přes LAPOL. Celkový přínos drtiče kuchyňského odpadu je velký, jak pro prostředí ve vlastní kuchyni, kde se docílí vysoké čistoty, tak i pro životní prostředí v přírodě.

Ing. Milan Burget pracuje ve firmě A.F.S. International s.r.o., Soukenická 23, 110 00 Praha 1, která se zabývá dodávkami gastronomických zařízení.

Autor: Milan Burget

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se