Přeskočit na obsah

III. kongres ASPOS

III. celorepublikový kongres ASPOS proběhl ve dnech 19. – 20.09.2007 v Poděbradech. Do programu bylo zařazeno několik odborných přednášek, zprávy z činnosti asociace, ale také kulturní program. Kongresu se zúčastnilo asi 80 účastníků.

Autor: Redakce

V lázeňském městě Poděbrady se ve dnech 19. – 20.9. 2007 konal III. kongres Asociace provozovatelů hromadného stravování. Mezi účastníky byly převážně ženy –  vedoucí jídelen, ale i několik mužů, také zástupci závodního stravování a dalších jídelen, jednání kongresu se zúčastnily i některé krajské a městské metodičky. Kongres proběhl jako v loňském roce v menším sále Kongresového centra.

První den zahájil kongres pan Ing. Čížek, jehož přednáška se zabývala problematikou financí a rozpočtů ve školství. Nastínil vedoucím jídelen, z jakých programů EU můžou čerpat dotace. Je zde pouze problém, že tyto programy ještě nejsou odsouhlasené Bruselem. Slečna Andrea Reinová v krátkosti pohovořila o sanitačním řádu, a pak účastníkům doporučila nejlepší přípravky na strojové mytí, na oplach, mycí a čistící přípravky atd. Po přestávce, během které si mohli účastníci prohlédnout připravené výstavní stánky některých firem, měla přednášku Ing. Eva Dvořáčková. Její vystoupení bylo rozděleno na dvě části. První část byla o pracovním řádu ve školství a druhá o bezpečnosti a ochraně zdraví podle zákona č.561/2004 Sb. Po přednáškách  proběhla v sále rozsáhlá diskuse. Další přednášející byly paní Bc. Jana Bradová a paní Bc. Jitka Koutová z České školní inspekce. Po jejich vystoupení se opět v sále rozpoutala zajímavá diskuze. První den kongresu byl ukončen večerním divadelním představením, které pro účastníky zahrálo amatérské divadlo „Rádobydivadlo z Klapý“.

Zajímavý program byl jistě i druhý den kongresu. Pan Ing. Prosa seznámil účastníky se složitou problematikou přestavby a zařízení jídelen s novou technologií. Další přednáška byla o plánovaných novinkách a aktualitách hromadného stravování. Součástí přednášky byly i informace o hygienické kontrole v hromadném stravování. O těchto novinkách měla připravenou přednášku paní Ing. Marie Jechová. Závěrečnou přednášku měl pan Bc. Josef Rund, který mluvil o činnosti asociace ASPOS. Po posledním příspěvku se v sále rozpoutala dlouhá debata a přednášející odpovídali na zajímavé otázky účastníků.

Co dodat na závěr? Z ohlasů účastníků můžeme říci, že III. celorepublikový kongres ASPOS byl úspěšný a doufáme, že se příští rok opět setkáme v lázeňském městě alespoň v takovém počtu jako letos a to již na IV. Celorepublikovém kongresu ASPOS.

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: andy

    dotace EU
    Bohužel si nemohu dovolit účast na kongresu, ale zajímaly by mě programy EU, ze kterých lze čerpat dotace.

    Je možné zde získat bližší informace? Děkuji