Přeskočit na obsah

Jak může vedoucí ŠJ účinně prosadit své zájmy

Drzý žák, neoblomný dealer, rozlícený rodič, mrzutý nadřízený, učitelé, podřízení … Se všemi musíme každý den jednat, často je musíme odmítat, se všemi musíme vyjít – nejlépe vstřícně, s úsměvem, ale tak, abychom dostáli svým povinnostem a zájmům. Je to vůbec možné?

Autor: Výkonný výbor ASPOS

Ve dnech 16.-17.9.2008 proběhne v Poděbradech kongres ASPOS, jehož významná část bude zaměřena právě na řešení výše uvedených každodenních starostí vedoucí nebo ředitelky školní jídelny. Ta nejžádanější témata pak chceme ve zkrácené podobě zopakovat na podzimních konferencích Jídelny.cz. Společně s psychology připravujeme konkrétní praktické návody na ty nejčastější situace, se kterými vedoucí jídelen zápolí. Chceme, aby šlo o školení ze života, aby si každý odnesl praktické a okamžitě použitelné rady. Proto nejprve potřebujeme s vaší pomocí vytipovat nejčastější problémové situace. Zatím jsme jich připravili 18 v členění podle toho, kdo je partnerem vedoucí jídelny. Můžeme se ale mýlit – přečtěte si konkrétní minipříběhy ze života a pomozte nám vybrat to opravdu nejdůležitější:

1) Jednání se zřizovatelem (se zástupcem obce)
1a) Starosta malé obce provedl provozem jídelny manažera nadnárodní gastronomické firmy. I z dalších náznaků je vidět, že s ním jedná o možnosti předat provozování jídelny soukromé firmě. Ředitelka nebo vedoucí chce od starosty znát záměry. Starosta ji odbývá: Věnujte se své práci, až přijde vhodný čas, vše se dozvíte. Jak přimět starostu, aby včas informoval o připravovaných změnách?

1b) Chystá se rekonstrukce školní jídelny, ale vedoucí jídelny nebo ředitelka není k jednáním o projektu vůbec přizvána. Ona přitom zná příběhy z okolí, kdy nová jídelna nesplňuje důležité provozní parametry. Jak přesvědčit zřizovatele, aby mohla do projektu mluvit?

2) Jednání s ředitelem školy (přímý nadřízený)
2a) Ředitel školy určuje nebo schvaluje ceny jídel a vedoucí ho upozorní, že poměr cen pro dospělé strávníky a děti neodpovídá velikosti jejich porcí – tj. učitelé se stravují na úkor dětí. On to řešit nechce a odpovídá: Neřešte to, nechte to tak. Vedoucí má z minulosti špatnou zkušenost, že ji ředitel vytknul nález kontrolního orgánu, přestože ona na problém ústně upozorňovala již dříve. Jak má vedoucí ředitele buď přesvědčit, aby respektoval vyhlášku, a nebo jak má od něj získat písemný důkaz, že ho na problém upozornila? (ředitel zásadně odmítá cokoliv podepsat a předložit mu písemný návrh a žádat jeho podpis je pro vedoucí nepředstavitelné)

2b) Vedoucí žádá po řediteli, aby jí poslal na placené školení. Poukazuje, že učitelé jezdí nejméně jednou ročně na celodenní školení. Ona byla na školení naposledy před 6 lety. Ředitel ji odbývá, její práci zlehčuje – není důvod se školit, vařit přece umíte, nebo ne?  …
Jak ředitele přesvědčit, že vzdělávat se musí každý pracovník?

2c) Ředitel dal vedoucí jídelny zodpovědnost za veškerý provoz a výsledky jídelny, ale nepředal jí potřebné pravomoce, o všem chce rozhodovat sám. Jak mu říci a přesvědčit ho, že k zodpovědnosti patří také příslušné pravomoce, že k řízení lidí patří také rozhodování o jejich odměnách, že ředitel nemůže sám přímo nařizovat práci pracovníkům, kteří jsou podřízeni vedoucí jídelny, že by vedoucí sama mohla rozhodovat o drobných nákupech, atd.?

2d) Vedoucí žádá ředitele o nový počítač. Ředitel ji odbývá – co máte vám ještě musí stačit. Přitom zbytek školy je vybaven nejnovější technikou, ředitel sám má právě na stole druhý počítač – notebook se zcela špičkovými parametry. Jak si vymoci obdobné pracovní nástroje, jaké mají k dispozici ostatní pracovníci?

2e) Ředitel chce po vedoucí jídelny zajistit slavnostní raut, ale nechce jí zaplatit ani potraviny, ani dát odměnu zaměstnancům – tlačí ji do protiprávního jednání (však vy to nějak zařídíte …). Jak odmítnout?

3) Jednání s ekonomkou školy
3a) Ekonomka školy vyžaduje od vedoucí jídelny stále další a další práci, která s provozem jídelny přímo nesouvisí. Jak odmítnout další práci? Jak si vymínit, že práci jí musí určit její nadřízený – zpravidla ředitel školy? Ředitel ve škole žádná pevná pravidla zavedena nemá, ve všem se spoléhá na ekonomku a svého zástupce.

4) Jednání s učiteli
4a) Učitel si bere oběd do kastrůlku a rozčiluje se, že dostal jen malou porci (v kastrůlku vypadá standardní porce jako velmi malá) – žádá přídavek, na který nemá nárok a právě dnes je nejistota, zda s porcemi vyjdou. Jak vše vysvětlit a nepřiměřený požadavek odmítnout?

4b) Učitelka před dětmi kritizuje kvalitu jídla. Jak ji přesvědčit, aby takto negativně děti neovlivňovala?

5) Jednání s vlastními podřízenými
5a) Vedoucí chce, aby hlavní kuchařka normovala stravu na PC a naučila se na PC provádět nejnutnější každodenní operace, aby mohla vedoucí jídelny zastoupit v době její nepřítomnosti. Kuchařka nechce na PC sáhnout, bojí se, že něco zkazí, brání se, že to není její práce, vůbec to nechce ani zkusit … Jak přimět kuchařku, aby to alespoň zkusila?

5b) Kuchařka vyčítá své vedoucí, že si vzala volno:
Vás už práce nebaví, že tu pořád nejste? To já bych si nikdy nedovolila odejít z práce!
Jak si zajistit přiměřený respekt a úctu od podřízených?

6) Jednání s dealery
6a) Dealer navštívil vedoucí a nabízí jí zboží, o které ona nemá právě zájem. Vedoucí chce rozhovor ukončit, protože potřebuje dělat jinou práci – on je neodbytný a ještě jí chce ukázat a vysvětlit další produkty … Jak rychle a slušně rozhovor ukončit a přimět dealera odejít z kanceláře?

6b) Dealer vyčítá vedoucí, že snížila objem svých objednávek a vytváří u ní pocit viny, vyhrožuje (vždyť jsme byli domluveni …., v minulosti jsem pro Vás udělal toto …, takhle mne přivedete na buben …, nemůžete takhle naši firmu na trhu diskriminovat …). Jak trvat na svém, zůstat v klidu a vše slušně a rychle vyřídit?

7) Jednání s rodiči žáků
7a) Rozlícený rodič přijde do kanceláře – jak si mohli dovolit jeho dítěti nevydat oběd! Pravda je taková, že jeho dítě už potřetí zapomnělo kartu a nechtělo čekat na úřední hodiny, kdy mu vedoucí vydá náhradní stravenku. Mimo úřední hodiny vedoucí neměla čas. Jak rychle vysvětlit?

7b) Matka vyžaduje pro své dítě zajištění dietní stravy a má pocit, že to nemůže být žádný problém – ona sama taky umí vařit. Jídelna k tomu nemá vždy podmínky a není povinna toto zajistit. Jak rychle vysvětlit?

8) Jednání se žáky
8a) Žák zapomněl kartu, chce náhradní stravenku a chová se drze – odmítá počkat na úřední hodiny v kanceláři. Jak správně žáka odmítnout?

8b) Žák vede s kuchařkou rozhovor:

Ž: No brrrr, to je běs. To mám jíst?
K: Nebuď drzý, koukej se chovat slušně!
Ž: Já nejsem drzý, jen jsem se Vás slušně zeptal, jestli to mám jíst.
K: Co si vlastně myslíš?
Ž: Myslím si, že byste mi neměla tykat, jsem plnoletý tak jako Vy (minulý týden mu bylo 18 let)
atd …
Jak předejít takové situaci?


Všechny tyto příběhy jsou odpozorovány a odposlouchány z každodenní praxe školních jídelen. Nevíme ale, co je časté, co je významné, složité. Pomozte nám. Vyberte, prosím, 3 témata, která vnímáte jako nejdůležitější, a další 3 témata, která byste raději vyřadili, a napište nám je. Pomůžete tak připravit program kongresu zajímavější. Pokud vás ve vztazích na pracovišti trápí něco úplně jiného, napište nám to také. Stejně tak nám napište, pokud jste nějakou z uvedených situací úspěšně zvládli – můžete psát na info@aspos.cz a nebo do diskuse k tomuto článku.

Na kongresu ASPOS v Poděbradech 16.-17.9.2008 zkušený psycholog vysvětlí a předvede všem účastníkům (nejen členům ASPOS), jak v těchto situacích správně asertivně jednat. Ke každé situaci lze přistoupit pasivně (zvolit ústup) nebo agresivně (útočit). Asertivní přístup znamená dosáhnout svých oprávněných zájmů a přitom zbytečně nevytvářet konflikt, jednat s ostatními s maximálním respektem, vstřícně, s úsměvem. Tato dovednost je velmi důležitá nejen v zaměstnání, ale i pro šťastný osobní život. Proto pište a rezervujte si čas na zajímavý kongres v Poděbradech.

Výkonný výbor ASPOS

Autor: Výkonný výbor ASPOS

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Kamila

  Jednání s ředitelem
  Největší problém vidím určitě v jednání s ředitelem ve všech uvedených bodech. Určitě by bylo prospěšné i vystoupení právníka, který by nám vysvětlil, na co z hlediska práva máme nárok jako vedoucí zaměstnanci – máme např. podle ZP zabezpečovat odměňování pracovníků, ale nemáme např. přístup k rozpočtu na mzdy.

  • Autor: Zazana

   Re: Jednání s ředitelem
   Ano, to je trefa do černého. Přesně sdílím názor Kamily.

  • Autor: mihuulka

   Re: Jednání s ředitelem
   vše je v lidech,nastupovala jsem jako náhrada za MD na dobu určitou a vztahy jídelna x škola byly téměř katastrofální.Za 2,5 roku se mi podařilo velké zlepšení k prospěchu všech.Právník vás může nasměrovat a vybavit argumentací,ale jednání je stejně na vás.Pokud jste úspěšní v jednání doposud, nedělejte si velké iluze, že zmiňované školení bude obratem k lepšímu.Snad jen v případě, že vezmete ředitele,nebo zástupce obce sebou.A troufám si tvrdit,že to je docela utopistická představa… takže vám stejně nezbyde nic jiného nežli se obrnit trpělivostí , neústupností a vysvětlovat a vysvětlovat… je to běh na dlouhou trať s výsledkem nejistým. Tak vám všem přeji hodně štěstí při jednáních, žádné rozčilování /vždycky se najde nějaký blbec,který vás chce vytočit,tak proč dávat šanci zrovna tomuhle/ a hodně osobní pohody.K tomu bych ráda přidala přání , aby všichni vaši nadřízení byli ochotni vám naslouchat a schopni vám pomoci,nebo vám alespoň tu práci ulehčit čili neztěžovat…. ale takových bude hodně málo.Nicméně krásné prázdiny všem Eva K.

 • Autor: ella

  jednání ředitele
  u nás ředitelka školy rozhoduje,skoro o všem
  nemá na každýho stejný metr.Odměny dává
  kuchařce,za práco kterou nemohla ani provést ,protože nemá klíče od skladu.Jako vedoucí
  jídelny nemůžu o ničem rozhodnout,mě jenom nařizuje a pořád jenom snižuje úvazek.