Přeskočit na obsah

Jaké byly kurzy pro ústavní stravování

Bez velké publicity, potichu a nenápadně proběhly v dubnu a květnu 2009 pod patronátem portálu Jídelny.cz odborné kurzy pro pracovníky ústavního stravování. Přesto, že kurzy byly úzce zaměřeny, zúčastnilo se jich množství zájemců. Stravování přestárlých, nemocných a postižených je v mnohém jiné než stravování školních dětí, ale přece se mu v mnohém podobá.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Je pro vás překvapením informace, že portál Jídelny.cz nenavštěvují jen kuchařky a vedoucí školních jídelen? Stovky našich čtenářů a čtenářek totiž pracují v různých jiných stravovacích zařízeních. A právě pro ně byl určen cyklus odborných kurzů ústavního vzdělávání, který bez velké publicity proběhl v dubnu a květnu 2009 pod patronátem portálu Jídelny.cz. Proběhl podobně nenápadně jako se všechny kuchyně ústavů sociální peče starají o své klienty, a to za často ještě horších podmínek, než jaké mají školní jídelny.
Přesto by se však o těchto akcích mělo více vědět, protože i školní jídelny se často setkávají s dětmi nemocnými, závislými na dietním stravování. Letošního cyklu se zúčastnilo téměř 500 zájemců, zaznamenali jsme 33% nárůst účastníků a kurzy s povedlo realizovat ve všech krajských městech ČR.

Jací byli účastníci
Oproti loňskému nezájmu o tyto akce ve Zlíně, Karlových Varech a Pardubicích (vyjádřenému prakticky nulovým počtem přihlášek) se ve všech  těchto městech našlo kolem 20 i více zájemců o tento kurz. V Brně se počet zájemců zvýšil o téměř 60% a 10-20% nárůst zájemců napočítali organizátoři i v řadě dalších měst.
A z jakých zařízení pocházejí? Zatímco účastnice Krajských konferencí v drtivě většině případů uvádějí do příslušné kolonky slova školní jídelna, zde byl výčet zaměstnavatelů pestřejší: domovy pro seniory, centra sociální pomoci, ústavy sociální péče, nemocnice, charitní domovy apod. Obzvláště nás potěšil zájem mnoha nemocnic, z nichž některé si i přímo vyžádaly anonce na další podobné akce.

Éčka vždy a všude
Program kurzu obsahoval 4 delší přednášky. Témata stanovil organizační tým na základě vašich podnětů z roku 2008 a zdá se, že udělal dobře.
Jednoznačně nejlépe hodnocenou přednáškou byla Éčka v potravinách, kterým nejlepší známku, tedy jedničku, přidělilo 89% účastníků. O úspěch tohoto referátu se kromě atraktivního tématu zasloužila i přednášející, MVDr. Mathesová ze Státního zdravotního ústavu Praha, pracoviště Náchod.
Řada lidí si dnes myslí, že všechna éčka jsou škodlivá. Jenže éčka jsou dnes ve všech potravinách a je jen na výrobci, jestli na obal uvede kyselina citronová nebo E330. Přednáška byla věnována právě charakteristice éček, jejich obsahu, působení na lidský organismu a celkové orientaci ve světě přídatných látek.
 
Obezita a diabetes
Zaujala však i dvojice přednášek Mgr. Lindy Říhové z SZÚ na téma stravování osob s nadváhou, obezitou a diabetiků.
Přednášky pojednávaly o rizikových faktorech obezity, její zdravotní důsledcích, vhodných pohybových aktivitách  seniorů a jejich redukčním režimu. Právě pohyb je velmi důležitý, léky a podpůrné prostředky by měly přijít na řadu až na konec. Posluchači se dozvěděli i o rizikových  faktorech diabetu, o onemocnění samotném a o úpravě stravovacího režimu.
Vystoupení Mgr. Říhové však nebylo jen pouhou přednáškou, posluchači museli vyvinout i vlastní aktivitu. Byli rozděleni do skupin a dostali za úkol vytvořit vhodný jednodenní jídelníček pro diabetiky. Pro některé to byl zcela nevšední úkol, s jakým se běžně nesetkávají. Jedna skupina pak svůj jídelníček přečetla a všichni společně ho pod vedením přednášející rozebírali.

Přestávka ve znamení obezity
Má-li personál stravoven připravovat stravu pro obézní strávníky, měl by jim ovšem sám jít příkladem. O přestávce proto měli zájemci možnost si vyzkoušet přístroj na měření tuku v těle a řada z nich s překvapením zjistila, že se pohybují na hranici začínající obezity. Přítomné odbornice jim na místě pomáhaly s návrhem lepšího a vhodnějšího jídelníčku.

Rozbor jídelního lístku
Nabitou poznatky z praxe byla přednáška MVDr. Mathesové spojená s rozborem konkrétního jídelního lístku z jednoho domova pro seniory. V jejím průběhu se všichni měli možnost seznámit s tím, jaké zásady uplatňovat při sestavování jídelního lístku z hlediska jeho biologické a nutriční hodnoty, jaké nutrienty v něm musí být a které by v něm naopak být neměly. Důležité byly i poznatky o zastoupení bílkovin, tuků a sacharidů. Zmíněný jídelní lístek v SZÚ podrobili detailní analýze pomocí počítačového programu a na konkrétních příkladech jsme se pak mohli dozvědět, jakých látek se v jídelníčku nedostává, které přebývají a jaké úpravy by byly vhodné, aby skladba jídla byla optimální. Přednášející procházela jídelní lístek a krok za krokem ukazovala, co je špatně, jak se jídla opakují, co zlepšit.

Líbilo, nelíbilo?
Celkovou úroveň těchto akcí hodnotili všichni známkami 1 a 2. Když jsem pročítal vaše hodnocení, viděl jsem opakující se slova jako vynikající, poučné, zajímavé, jen tak dál. Kladně jste hodnotili bezprostřednost a vtipnost přednášek, líbilo se vám, že přednášky nebyly nezáživné a suché. Jako vedoucího redakce portálu Jídelny.cz mne osobně potěšily vaše zmínky, že portál Jídelny.cz sledujete, přestože pro tuto skupinu zařízení ústavní péče nepřinášíme příliš speciálních informací.
Nemohu ale zamlčet, že v hodnoceních se objevovala i kritika: nevyhovovala vám délka a náročnost přednášek (chtěli jste více přestávek), nedostatek nápojů, cena kurzu. Chtěli jste alespoň základní písemné podklady k přednáškám. Věřím, že naše obchodní skupina, který tyto kurzy pořádá, se nad vašimi výtkami zamyslí a že vaše spokojenost bude příště ještě větší.

Z vašich reakcí se zdá, že stravování seniorů, diety, výživa nemocných, ležících pacientů a mentálně i fyzicky postižených osob poskytuje do budoucna nepřeberné množství témat pro vzdělávání. Můžete se proto těšit na další podobný cyklus, který proběhne na jaře 2010.

 Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se