Přeskočit na obsah

Jaké byly Nové trendy 2008?

V únoru a březnu 2008 se po celé ČR konala školení portálu Jídelny.cz určená pro kuchařky. Pod názvem Nové trendy v moderním vaření se skrýval blok teoretických přednášek i praktické ukázky přípravy pokrmů. Přinášíme krátké ohlédnutí za touto mimořádnou akcí.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V únoru a březnu 2008 se po celé ČR konala školení portálu Jídelny.cz určená pro kuchařky. Pod názvem Nové trendy v moderním vaření si všichni mohli vyslechnout blok teoretických přednášek, schovaný v praktických ukázkách přípravy příloh a doplněný ochutnávkami mnoha druhů pokrmů, které šéfkuchaři během předvádění uvařili. Jídla to nebyla ledajaká. Převážně šlo o přílohy s vysokým podílem luštěnin a zeleniny, tedy o takové pokrmy, které moderní výživa i spotřební koš vyžaduje. Jídla jako cizrna po záhorácku, šneci s listovým špenátem, rýže s čočkovou mozaikou, cocacolová rýže apod. lákala nejen svým vzhledem, ale i názvem.

Receptář Nové trendy
Jsem rád, že školení vám poskytlo nejen nové informace, zážitky a zkušenosti, ale také praktický receptář připravovaných pokrmů, který můžete najít na portálu Jídelny.cz v sekci Receptáře. Najdete v něm 20 receptů, které odpovídají moderní výživě a které vám pomohou dodržovat spotřební koš.

Několik čísel
O průběhu školení jsme mnohokrát referovali. Zájem byl neobyčejně velký. V některých městech musel organizační tým zajistit další školení nad plán. Dvě školení se uskutečnila v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně. Organizace kurzů byla poměrně složitá, na uspořádání každého školicí dopoledne se podílelo kolem 10 lidí a velké pochopení musela projevit zejména jídelna, kde se vše pořádalo. Bohužel se nepodařilo zajistit vhodné místo v Liberci, takže v tomto krajském městě jako v jediném školení neproběhlo.
Celkem bylo uspořádáno 16 školení, kterých se dohromady zúčastnilo kolem 1400 osob. Přijely však nejen kuchařky, mezi účastníky byli i kuchaři – muži. U prezence se však hlásily i vedoucí jídelen a úředníci či úřednice z města obcí. Jejich pracovní zaměření však někdy vedlo k rozčarování nad náplní akce, jejich představy byly poněkud jiné než požadavky kuchařek.

Vaše reakce
Ochutnávka uvařených jídel, zmiňovaná v úvodu, se stala i velkou výměnou zkušeností, protože kuchařky nemají mnoho možností se pravidelně setkávat. Jak se vyjádřila jedna z účastnic, na posledním školení pro kuchařky byla za totality …. Reakce zúčastněných byly převážně velmi pozitivní, odrážely nadšení z této mimořádné akce. Některé názory si můžete přečíst v diskusi.

Díky sponzorům…
Školení Nové trendy proběhlo díky mimořádnému pochopení sponzorů, kteří společnými silami zajistili personál, techniku a suroviny, z nichž se vařilo.
Asociace kuchařů a cukrářů a společnosti Nowaco a Vitana připravily se svými šéfkuchaři program přípravy netradičních pokrmů a sestavily recepty.
Protein Foods: firma dodala netradiční potraviny zdravé výživy (Šmakoun)
Hofman Bohemia – partner gastronomie: společnost zajistila mobilní gastrotechniku
Biogena: zabezpečila pitný režim účastníků školení

… jídelnám
Zatímco Krajské konference portálu Jídelny mohou proběhnout v podstatě v jakémkoli průměrném sále nebo sálku, požadavky na místo tohoto školení byly poměrně tvrdé. Organizátoři měli značné nároky na jídelnu, její prostorové dispozice a vybavení. Řada z jídelen svou kapacitu nabízela  k uspořádání školení a přesto jsme je museli odmítnout. Proč?. Právě z toho důvodu, že nevyhovovaly požadavkům organizátorů. Nešlo však jen o technické vybavení. Jídelna musela dodat i personál, který zajistil provozuschopnost kuchyně, který pomáhal kuchařům, který ráno prostory připravil,  odpoledne je uklidil a který umyl horu nádobí, která po degustaci vzorků zbyla.
Jménem organizátorů bych proto chtěl vyjádřit díky pracovnicím všech jídelen, kde školení Nové trendy proběhlo. Musely být v jídelně již v předvečer školení a druhý den absolvovaly vlastně celodenní směnu. Ve Zlíně, kde proběhla dvě školení po sobě, se končilo večer kolem 20. hodiny. Klobouk dolů a děkujeme za nevšední pochopení.


Těšíme se na setkání na podobných školeních v roce 2009.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se