Přeskočit na obsah

Jarní Krajské konference portálu 2009 – rekapitulace

Během března a dubna 2009 proběhly tradiční krajské konference hromadného stravování. Pro všechny, kteří se konferencí zúčastnili, ale i pro ostatní, přinášíme stručné shrnutí těchto akcí. Zajímavé informace v článku, které vyplynuly až ze závěrečného vyhodnocení, jistě uspokojí zvědavost všech, kteří se o školní stravování zajímají.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Během března a dubna 2009 proběhly již tradiční krajské konference hromadného stravování. Tyto akce se konají každoročně ve dvou cyklech – jarním a podzimním. Letos jsme zaznamenali malé jubileum. Víte, že se jednalo již o 5. ročník jarních konferencí a že pozvánku na jarní kolo prvního ročníku jsme otiskli již v březnu 2005?

Pár zajímavých čísel úvodem
Letošní konference nabídly pestrou směsici témat: BOZP, úspora vody a energií, problematika mezd, manažerské činnosti ve školní jídelně, vzdělávání. Tím vším se Krajské konference postupně vzdalují od témat, která léta dominovala (jako např. hygiena), a byli jsme zvědavi, co na to řeknete.
Naši nabídku jste přijali, celkem se vás jen přednáškové části konferencí zúčastnilo 1210. Z výsledků anket vyplývá, že vaše spokojenost byla velká (průměrná známka byla 1,2) a my vám za toto uznání děkujeme. Největší účast (neuvěřitelných 166 osob) jsme zaznamenali na konferenci v Ostravě, více než 100 lidí se objevilo v Brně, Praze, Zlíně a Českých Budějovicích. Zcela mimořádný zájem o doprovodné školení Manažerského minima projevila Ostrava (trojnásobek celorepublikového průměru).

O programu
Ranní blok konferencí byl věnován nekonečnému evergreenu všech pracovišť: bezpečnosti práce. Účastnice semináře si nejen oprášily znalosti týkající se BOZP, ale odnesly si i osvědčení o absolvování školení.
Vzrůstající ceny energií vás možná přiměly pečlivě vyslechnout první přednášku konference „Šetříme vodou a energií“. Přednáška byla technická, nabitá odbornými termíny, kalkulacemi a propočty. Z ankety na konci konference bylo dobře vidět, že tento styl je pro řadu z vás neznámý a že vám nesedí. Přednáška byla však nejen nekompromisní řečí čísel, ale také návodem, jak se orientovat v široké nabídce gastrozařízení. Pokud Vás zajímá, kolik můžete v kuchyni díky moderní technologii ušetřit vody a dalších energií a hledáte pádné argumenty, kterými přesvědčíte svého zřizovatele, že je nevyšší čas obnovit vybavení kuchyně, pak se s přednáškou Bc. Čataiové určitě seznamte. Velkým pomocníkem Vám může být i příloha od společnosti Kronen, která Vám byla doručena s pozvánkou.

V další přednášce rezonovaly úpravy platových tabulek pro nepedagogické pracovníky, které proběhly během období konferencí. Paní Mgr. Dvořáčková z ČMOS ve svém vystoupení „Odměňování v roce 2009“velmi zapáleně popsala aktivity ČMOSu a přístupnou formou vysvětlila změny, které jsou v odměňování v tomto roce prováděny nebo chystány. O tom, že se jedná o velmi atraktivní téma, svědčí i to, že lektorka dostávala dotazy nejen během přednášek, ale i o přestávce, a v několika městech se také účastnila odpoledního diskusního bloku. Tato přednáška byla také bezkonkurenčně nejlíp hodnocena.

V poslední přednášce využil své dlouholeté zkušenosti s řízením pracovníků Ing. Bureš a prezentoval praktické manažerské postupy, které lze při řízení školní jídelny uplatnit. Pokud máte zájem o tyto znalosti, podívejte se na osnovu jeho přednášky a přihlaste se na letní manažerské kurzy. Výklad o manažerských technikách pokračoval i v odpoledním placeném školení Manažerské minimum, které navazovalo na předchozí přednášku

Velký zájem byl i o možnosti vzdělávání pro pracovníky stravovacích provozů, které nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. O těchto kurzech se ostatně živě debatovalo v diskusi portálu Jídelny.cz již několik měsíců před konferencemi.

Ankety na konferencích
Příjemným překvapením pro nás byla vaše ochota účastnit se ankety a následného losování anketních lístků. Z odpovědí jsme se dozvěděli mnohé a tak dnes máme inspiraci, co vás trápí, zajímá a tedy co připravit na další akce. Za vyplněné ankety, za vaše názory a připomínky vám jménem organizačního týmu děkuji.
Několik desítek z vás neváhalo a do anketních lístků přidalo navíc svůj osobní vzkaz. Téměř ve třetině se objevila slova díků a zejména pro naši redakci bylo velmi příjemné i zavazující číst pochvaly na obsah portálu.

Díky všem
Na Krajské konference se většinou přihlašuje kolem 1200 účastnic a účastníků. Takové množství se nedá zvládnout telefonicky. Proto děkujeme všem, kteří disciplinovaně využili elektronický přihláškový systém, šetřící čas i nervy účastníků.
Děkujeme rovněž všem sponzorům Krajských konferencí, kteří zajistili občerstvení i praktické možnosti pro seznámení s novinkami v oboru.


Upřímné díky patří také pronajímatelům prostor, v nichž se akce konaly. Odvedli veliký kus práce při přípravě zázemí pro konání Krajských konferencí.
V sekci Ke stažení najdete PDF prezentace všech, kteří na konferencích přednášeli.


Těšíme se na Vás na podzim 2009.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Jana Hartová

    hodnocení
    Určitě je na místě vám všem co se podílíte na organizaci školení poděkovat, za úžasná věcná a tématická školení ,která pro nás přádáte.Velmi se vždy těšíme co nového se dozvíme na váš čas co nám vždy ochotně věnujete při dotazech a také na setkání s vedoucími z jiných stravoven na výměnu názorů popřípadě i rady nad zlato, báječné degustace,které nás motivují k obohacení jídelníčků o něco nového.Děkujeme.