Přeskočit na obsah

Konference škol podporujících zdraví

V Praze proběhla konference škol podporujících zdraví. V jejím programu toho zaznělo mnoho i o školním stravování. Jaká tato akce byla, co se její účastníci mohli dozvědět?

Autor: Alena Strosserová

Městská část Praha 8 uspořádala 6. června 2016 konferenci škol podporujících zdraví pod patronací Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR a pod záštitou místostarosty městské části Praha 8 Matěje Fichtnera. Konference se zúčastnilo 150 zájemců o téma Zdravá škola a zdravé školní stravování z řad pražských i mimopražských škol, jejich zřizovatelů i různých zájmových organizací.

Celou konferencí se jako červená niť linula slova zdraví a škola. Bylo představeno několik programů, které se snaží ve školách i školních jídelnách zavádět návyky, mající zlepšit kvalitu života a hlavně mající naučit postupy upevňující zdraví děti od nejútlejšího věku.

Program Škola podporující zdraví, tzv. Zdravá škola, představila Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO v ČR: „Program WHO Zdravé školy se nevěnuje jen zkvalitňování fyzického zdraví, ale i psychického. Snaží se vytvářet příjemné prostředí ve školách, zapojuje do rozvoje škol nejen své žáky, ale i rodiče ve spolupráci se všemi zaměstnanci školy.“

Školní stravování

Konference byla zaměřena také na oblast školního stravování. Během celodenní konference proběhlo mnoho přednášek, které hlavně představovaly různé programy, do nichž se školy zapojují v rámci procesu zdravých škol. Škála byla opravdu rozmanitá, takže se na přednáškovém podiu vystřídaly programy od soukromých sdružení jako je Skutečně zdravá škola až po státem propagované aktivity jako například Zdravá školní jídelna (podpora Ministerstva zdravotnictví a SZÚ).

Rozpaky vzbudila nová hymna Skutečně zdravé školy, kterou nazpívaly známé osobnosti – a která byla součástí prezentace jedné přednášky. O školním stravování se v té písni hovoří opravdu hanlivě, takže pro účastníky konference z řad školního stravování bylo její uvedení na takovém setkání překvapivé.

Paní doktorka Marie Nejedlá ze SZÚ představila program Školy podporující zdraví a manuál, podle kterého se lze do programu zapojit.

Audity ŠJ

Zajímavá část programu se týkala auditů školních jídelen. Zástupci společností, kteří prováděli průzkum úrovně stravování v ZŠ i MŠ zřizovaných MČ Praha 8, představili jeho výsledky.

Jednalo se o dva průzkumy, první se zaměřil na strávníky a jejich rodiče. Otázky byly zvláštní, zejména když si uvědomíte, že byly pokládány i dětem v mateřských školách. Závěry průzkumu byly sporné, neboť téměř u všech otázek se polovina respondentů vůbec nevyjádřila. Navíc většina otázek byla pro cílové skupiny nesrozumitelná, a dle názoru přítomných pracovníků ve školním stravování na ně strávníci neumí odpovědět.

A jaké otázky pro děti a rodiče byly kladeny? Například:
Láká tě jídlo tím, jak vypadá na talíři?
Máš chuť ho sníst?
Jak hodnotíš kvalitu surovin, ze kterých se obědy připravují?
Jak hodnotíš čistotu ve školní jídelně, ať už se jedná o čistotu prostředí nebo nádobí?
Jak hodnotíš chování kuchařek a jejich přístup k vám, žákům?
Jak hodnotíte systém nákupu a objednávání jídel z vašeho pohledu jako rodiče?

Druhý audit se týkal ekonomiky škol, nákupní strategie, posouzení spotřebního koše a analýzy gastronomického vybavení. Závěry šetření a doporučení byly v některých bodech sporné, například omezování práškových potravin vyvolalo dotaz z publika, aby se tento druh potravin blíže specifikoval. Bohužel odpověď tento typ surovin neobjasnila. Také doporučení využít ušetřené prostředky například k nákupu čerstvých ryb nesvědčí zrovna o tom, že by autoři zprávy byli orientovaní v nabídce trhu pro školní stravování.

Závěr z těchto průzkumů byl takový, že je potřeba, aby Praha 8 obnovila funkci metodičky školních jídelen.

Dobrá metodička

Pozitivním překvapením byl závěr zprávy auditorů, že vedoucí jídelen v Praze 8 jsou proškoleny v problematice školního stravování a že v minulosti byly velmi dobře nastaveny parametry práce ve školních jídelnách metodičkou Marií Tichou. Toto ocenění za celoživotní práci pro školní jídelny si bývalá metodička z Prahy 8 opravdu zaslouží, a zároveň je to důkazem toho, že pokud se se školními jídelnami intenzivně spolupracují odborníci, je to dobrá deviza i v dlouhodobém horizontu.

Zajímavá byla přednáška Jarmily Kotrbové, ředitelka MŠ Korycanská, jež má dlouholetou praxi s dětmi se stravovacími problémy: „Naše mateřská škola je pro děti, které vyžadují dietní stravování a odborný dohled zdravotních sester. Jedná se o děti s alergií potravinovou, pylovou, dotykovou, děti s celiakií, diabetes, děti po operacích atd.“

Závěrem lze konstatovat, že tento počin Prahy 8 přinesl mnoho zajímavých zpráv, zejména pro pracovníky ve školním stravování. Program měl sice širší záběr ohledně výchovy ke zdraví, ale přesto jeho nejpodstatnější a nejzajímavější částí byly právě přednášky bezprostředně se týkající školních jídelen. Je vidět, že školní stravování prochází v současnosti velkými změnami a je třeba se s nimi seznámit. Pokud máte zájem přečíst si jednotlivé prezentace, jsou k dispozici na stránkách Prahy 8.

Bc. Alena Strosserová, metodička školních jídelen 

Autor: Alena Strosserová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Linda L.

    Konference
    O konferenci jsem vůbec nevěděla, opět jsem propásla nejspíš něco užitečného.