Přeskočit na obsah

Konference Školní stravování 2007

V měsíci květnu se v Pardubicích již po mnoho let pořádá konference Školní stravování. Nejinak tomu je letos. Konference je opět proběhne ve dvou termínech. Přijměte dnešní pozvánku na tuto akci, významnou zejména pro oblast školního stravování.

Autor: Redakce

V měsíci květnu se v Pardubicích již po mnoho let pořádá konference Školní stravování. Nejinak tomu je letos. Přijměte pozvánku na tuto akci, významnou zejména pro oblast školního stravování.
Konference bude uspořádána ve dvou termínech: 15. – 17. května 2007 a 22. – 24. května 2007. V jejím programu jsou některá velmi lákavá témata: např. blok přednášek o výživě dětí (i alternativní výživě), obezitě a navazujících zdravotních problémech nebo diskusní odpoledne  o novém Zákoníku práce a odměňování. Pořadatelem konferencí je Společnost pro výživu.

Přihlášky jsou možné i elektronickou formou. Při vyplňování přihlášky zvolte termín akce a kromě vložného (účastnický poplatek) pečlivě vyberte typ a termín ubytování a stravování (možností je více). Věnujte pozornost fakturačním údajům (tedy ne název jídelny, ale identifikační údaje subjektu, který bude hradit účastnický poplatek, může to být např. škola). Zaklikněte také, zda požadujete daňový doklad.
Po zapsání přihlášky budete mít možnost si vytisknout příkaz k úhradě a následně vám SPV zašle daňový doklad.

Jménem organizátorů konference vás na tuto akci srdečně zveme.
 

ÚTERÝ  15. května / 22. května
Odpoledne 13,00 – 17,00 hod.

Zahájeni: prof. Ing. J. Pokorný, DrSc, VŠCHT, Praha, předseda Společnosti pro výživu (SPV), Praha

I. blok: AKTUÁLNĚ O HYGIENĚ
Moderátoři: Ing. S. Slavíková, MZd ČR, Praha, MVDr. P. Otoupal, SPV,  Praha

MUDr. M. Pryszczová, KHS MS kraje, Ostrava: Uplatňování dalších změn legislativy ve školních jídelnách
Prof. MVDr. J. Smola, VFU, Brno: Listerióza a další mikrobiologická nebezpečí a ochrana zdravotní nezávadnosti pokrmů ve školním stravování
MVDr. P. Otoupal, CSc, SPV, Praha: Co se rozumí správnou výrobní praxí a kde najdeme poučení

Diskuze

Přestávka 15,15 – 15,45 hod.

II. blok:TRANS – NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY – CO O NICH VÍME A PROČ NÁS MUSÍ ZAJÍMAT?
Moderátoři: MUDr. P. Dlouhý, 3. LF UK, Praha, Doc. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT Praha

MUDr. P. Dlouhý, 3. LF UK, Praha: Trans – nenasycené mastné kyseliny z pohledu lékaře
Doc. Ing. J. Dostálová, VŠCHT,  Praha: Obsah trans – nenasycených mastných kyselin v jedlých tucích a potravinářských výrobcích  a vhodné tuky pro kulinární praxi školního stravování

Diskuze

Firma Vitana, a.s. pořádá od 19,00 hodin pro všechny účastníky konference v obou termínech divadelní představení. Vstupenku s programem obdrží účastníci při prezenci.

STŘEDA  16. května / 23. května
Dopoledne 8,30  – 12,00 hodin

III. blok: NEVYVÁŽENÝ ZPŮSOB VÝŽIVY DĚTÍ A JEHO DŮSLEDKY PRO ZDRAVÍ
Moderátoři: MUDr. B. Turek, CSc, SZÚ, Praha, MUDr. J. Ševčík. ZÚ, Ústí n.Lab.

MUDr. P. Tláskal, CSc., FN v Motole, Praha: Nevhodné stravovací návyky dětí
N.T. M. Baliková,  FN v Motole, Praha: Alternativní způsoby stravování a jeho možné důsledky
MUDr. Z. Marinov, FN v Motole, Praha: Zdravotní komplikace dětské obezity
Doc. MUDr. M. Kunešová, CSc., EU, Praha: Výskyt dětské obezity v ČR – dochází k vzestupu?

Přestávka 10,00  – 10,30

Doc. PhDr. S. Fraňková, DrSc., FF, Praha: Existuje závislost na jídle u dětí ?
Doc. PhDr.  E. Marádová, CSc., PF, Praha: Prevence dětské obezity v resortu školství
PhDr. M. Nesrstová, FN v Motole, Praha: Vhodný přístup k dětem s odlišnými stravovacími  návyky ve školní jídelně

Diskuze

V průběhu dopoledního programu představení první části výrobců a distributorů potravinářského zboží, kuchyňského zařízení a strojů, čistících a ochranných pomůcek, počítačových programů apod.

Odpoledne 13,30 – 18,00 hod.
V průběhu odpoledního programu vystoupení druhé části výrobců.

IV. blok: Diskusní odpoledne na téma:
ZÁKONÍK PRÁCE A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
MÝTY O VÝŽIVĚ A ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Úvodní přednáška: Ing. B. Suková, Mag. hl. m. Prahy: Nová pravidla pro odměňování
pracovníků školního stravování

Moderují, informují a na Vaše dotazy odpovídají: Ing. B. Suková, Mag. hl.m. Prahy,
Ing. L.Věříšová, CSc., SPV, Praha,  P. Gleichová, MÚ, Praha 6,  Bc. A. Strosserová,
MÚ, Praha 3,  A. Packová, OŠ MÚ, Brno, J. Čožíková a M. Plawetzová, OŠD KÚ Jm
kraje, Brno, MUDr. M. Pryszczová, KHS, Ostrava, Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., FTN,
Praha, NT. T. Starnovská, FTN, Praha 

Firma AG FOODS GROUP a.s. Vás srdečně zve ve středu večer od 20,00 hod. na diskotéku, která se koná v restaurantu PHILADELPHIA, Dům techniky (1. patro), náměstí Republiky.

ČTVRTEK  17. / 24. května
Dopoledne 8,30 – 12,00 hod.

V. blok: PROVOZ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Moderátoři: MVDr. P. Otoupal, CSc., SPV, Praha, P. Gleichová, OŠ MU, Praha 6

V. Müller, EUREST, Praha: Pracovní prostředí z hlediska zaměstnance
J. Viewegh, G team PROJEKT, s.r.o., Jesenice.: Vybavení a rekonstrukce stravovacích provozů – teorie a praxe
P. Gleichová, OŠ MÚ, Praha 6: Koreferát: Stručně o zkušenostech s rekonstrukcemi školních jídelen v Praze 6
Mgr. E. Dvořáčková, OSPŠ, Praha: Povinnosti provozovatele při zajištění bezpečnosti a hygieny při práci
Ing. M. Jechová, KHS Stč. kraje, Praha: Význam soustavného vzdělávání zaměstnanců

Diskuze

Zhodnocení a závěr: prof. Ing. J. Pokorný, DrSc, VŠCHT Praha, předseda SPV

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Evča

  Tak se to konečně povedlo!
  Jídelny.cz už spoluorganizují Pardubice! Shodný přihlašovací formulář je jasným důkazem. Uvidíme, zda tento krok bude přínosný. Co se však nemění, jsou stále stejná jména přednášejících.

 • Autor: Pavel Ludvík

  Tak horké to není 🙂
  To bychom pak mohli říci, že všechny obchody, které používají paragon ze SEVTu, mají jednoho majitele 🙂
  Pořadatelem je SPV, daňové doklady jsou s jejím jménem, výběr přednášek dělali také, konferenci budou řídit její lidé. Vloni jsme nabídli SPV pomoc při organizování konference a SPV ji přijala (marketingový průzkum zájmu o témata přednášek, přednáškové CD, zveřejnění pozvánky). Letos z těchto aktivit něco odpadlo, ale nově jsme jim nabídli náš vyzkoušený přihlašovací formulář. Vzhledem k vysokému počtu účastníků to SPV velmi ulehčí práci. Víte, co to je ručně zpracovat několik set papírových příhlášek a vystavit tolik daňových dokladů?
  Nehledejte v tom, prosím, žádný vedlejší záměr. Tato země je příliš malá na to, aby podobně zaměřené subjekty nespolupracovaly nebo si dokonce vzájemně škodily A na spolupráci mohou účastníci konference jen vydělat..
  Nesouhlasím ale, že jsou tam stále stejní lidé. Nejsou tam už někteří kritizovaní přednášející. Naopak jsou tam ti, kteří byli vloni chválení (např. docentky Fraňková a Marádová), a objevují se tam noví lidé. Těším se také na středeční diskusní odpoledne na téma ZP. Je vidět, že SPV hledá nové cesty.

  • Autor: Lenka

   Re: Tak horké to není 🙂
   Dokud tam budou ty „staré struktury“ , lepší to nebude, já jsem už definitivně rozhodnutá jet do Poděbrad. Tam to mělo nesrovnateně lepší a hlavně pro nás použitelnější úroveň. Nehodlám už zbytečně utrácet peníze. Jen by mohly Poděbrady zvolit lepší termín.

   • Autor: Helena

    Re: Tak horké to není 🙂
    Ano, ale Poděbrady bych změnila, do PLZNĚ !!!!!!!!!!!