Přeskočit na obsah

Konference Školní stravování 2012 v Pardubicích

Ve dnech 22. až 24.5.2012 se v Pardubicích konala tradiční konference Školní stravování 2012. Jako vždy přinesla několikadenní blok přednášek a široké spektrum informací pro vedoucí školních jídelen. Přinášíme článek o průběhu akce.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Ve dnech 22. až 24.5.2012 se v Pardubicích konala tradiční konference Školní stravování 2012. Nabídky k účasti využilo asi 180 účastníků, z toho asi 30 se přihlásilo pouze na středeční program.

Úterní odpoledne bylo převážně věnováno dětské obezitě. Přednášky se zabývaly nárůstem obezity, její prevencí a možnostmi, jak mohou obezitu ovlivňovat školní jídelny. MUDr. Marinov z FN v Praze-Motol uvedl ve své přednášce řadu příkladů, jak právě školní jídelny mohou bránit nárůstu obezity. Organizátoři konference při této příležitosti připomněli, že v roce 2011 ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a s pracovní skupinou Sekce dětské obezitologie vyhlásili 25. květen Dnem boje proti dětské obezitě.

Velmi kladně byla v programu úterního odpoledne hodnocena přednáška Výživové hodnocení pokrmů pomocí programu Nutricom, která informovala o tom, jak pracovníci KHS v Hradci Králové dokáží detailně zhodnotit jídelní lístek jakékoli školní jídelny. V přednášce bylo rovněž uvedeno množství prohřešků v jídelníčcích a výdejkách.

Středeční dopolední blok přednášek byl věnován racionálnímu využívání surovin a konvenience a obsahoval přednášky s rozličnou tématikou. Úvodní vystoupení se zabývala používáním konvenience a představovala různé pohledy na tyto pohotové potraviny. Mgr. Slavíková ve svém vystoupení uvedla, a že hranice se stále posunuje, že mnohé potraviny dnes už ani za konvenienci nepovažujeme. Její vystoupení (podobně jako její úterní přednáška) zaujalo posluchače svou profesionalitou.

Tradičně velmi zajímavé bylo středeční odpoledne, kdy jsme si vyslechli několik přednášek o aktuálních problémech školních jídelen. Přednášející hovořili o novele vyhlášky o školním stravování z ledna 2012, o hospodaření ŠJ a pracovně právních vztazích, vystoupili rovněž zástupci Ministerstva zdravotnictví a České školní inspekce. Vystoupení Ing. Fürstové z ČŠI bylo zaměřeno na uplatňování základních principů účetnictví a vedení skladů ve školní jídelně.

Středeční program byl zakončen diskusí, v níž vystupovali přítomní odborníci. Dotazy se týkaly pracovního práva, výživy, metodické podpory školních jídelen, činnosti Ministerstva zdravotnictví a ČŠI. Živou debatu vyvolal dotaz, zda je možné a vhodné používat kosti na vývary. Závěr přítomných odborníků je následující:  Z hlediska výživového není použití kostí přínosem. Obsahují velké množství cholesterolu, ale jejich použití není zakázáno. Když už se používají, rozhodně čerstvé. Doporučuje se proto dělat vývar ze zeleniny a masa.

Závěrečný den konference byl zaměřen na hygienu a bezpečnost práce ve školní jídelně. V přednáškách zaujaly např. informace o novele zákona o veřejných zakázkách nebo o vedení skladů a návaznost na DPH ve školní jídelně. Součástí konference byla i výstava produktů dodavatelů, vystoupení zástupců firem a večerní kulturní program pro všechny účastnice.

Na konferenci se bohužel nedostavil zástupce MŠMT, který měl referovat o možnostech zavedení dietního stravování do ŠJ, naopak potěšil zájem radní Pardubického kraje pro školství Jany Pernicové, která vystoupila s krátkým pozdravem. V programu vystoupily i zástupkyně slovenského školního stravování, které posluchače seznámily se změnami, které ve školních jídelnách na Slovensku probíhají.


Předsedy Společnosti pro výživu, MUDr. Petra Tláskala, jsem se po skončení konference zeptal:

Jak hodnotíte průběh konference?

Ta část konference, které jsem se mohl z časových důvodů zúčastnit, proběhla myslím dobře. Rovněž ohlasy účastníků byly velmi dobré. Diskuse byla aktivní a chtěl bych tímto všem účastníkům poděkovat za zájem o školní stravování. Konference se zúčastnili i hosté ze Slovenska, což jsem velmi přivítal v rámci další možné spolupráce, výměny zkušeností i možností působení na centrální orgány, které školní stravování řídí.

Hodně se hovořilo o výchově dětí ke stravování a zdravému životnímu stylu. Mají jídelny možnosti – čas, finance – takovou výchovu realizovat?

25.5.2011 byl vyhlášen na konferenci školního stravování v Pardubicích „Den boje proti dětské obezitě“. Školní jídelny se do této akce zapojují již tím, že vaří podle spotřebních košů. Tento den by měl pomoci k aktivizaci všech možných preventivních opatření, která může veřejnost (v našem případě škola) provádět.
Myslí se tím spojení výuky ke zdravému životnímu stylu – zdravé výživě a pohybu – s praktickou realizací těchto zásad ve školní jídelně a fyzické aktivitě dětí. Školní prostředí není často příznivé, nevhodně zde zasahuje výběr nápojů ve školních automatech či bufetech. K nápravě tak vznikla výzva, která je uveřejněna na webových stránkách SPV. Odpověď na výzvu není řízena centrálně, ale musí vyjít z jednotlivých pracovišť, škol, které by se měly více této problematice věnovat a podpořit ji vzájemnou spoluprací vedoucích školních jídelen, učitelů pro zdravý životní styl, ředitelů a zřizovatelů škol, ale i žáků, rodičů či dalších subjektů.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz
Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se