Přeskočit na obsah

Konference Školní stravování v Pardubicích

V Pardubicích proběhla konference Školní stravování, kterou tradičně navštěvují zejména vedoucí školních jídelen, ale i hygienici, výživáři a krajské metodičky. Seznamte se některými informacemi z programu akce a se zajímavostmi, které na ní zazněly.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Ve dnech 23.–25. května 2017 proběhla v Pardubicích tradiční konference Školní stravování. Plánovaný třídenní program skládající se z 36 vystoupení sice nebyl beze zbytku naplněn, to ani není možné, ale přesto se v něm objevila řada hodnotných informací, aktuálních zpráv i zajímavostí.

V úterní odpoledne na konferenci mimo jiné zazněly informace ze studie živin prováděné Státním zdravotním ústavem. Dvě vystoupení byla také věnována projektu Zdravá školní jídelna, obsahovala nejen obecné informace, ale také konkrétní zkušenosti ze Zlínského kraje. Tento projekt běží již třetím rokem. Víte, že se chystají drobné změny v jeho podmínkách? Budou se však týkat jen těch jídelen, které budou do projektu vstupovat od září 2017.

V přednáškách o bramborách jsme byli přesvědčováni, že brambory jsou nutričně velmi hodnotná potravina. Je škoda, že z jídelníčku mladých lidí výrazně mizí, zatímco v jídelníčku starších osob nebo malých dětí jsou výrazně zastoupeny. Stoupá spotřeba brambor z průmyslově vyrobených potravin: v ČR to tvoří 14 kg z celkem 66 kg celkové spotřeby na osobu a rok.

Zaujala poznámka, že 80 % brambor se v ČR kupuje v supermarketech. Ovšem požadavky nákupčích ze supermarketů jsou jen dva: aby brambory byly levné a hezké na pohled. Jsou však pak také k jídlu? Ing. Čížek z Výzkumného ústavu bramborářského doporučil jídelnám co nejvíce nakupovat u producentů brambor, u farmářů nebo tzv. ze dvora.

Ve středu odpoledne měli zahájit program zástupci MŠMT s informacemi o personálních standardech a Katalogu prací. Oba se však z různých důvodů nedostavili. Náhlé odvolání pracovníka ministerstva na jednání do Senátu nebo nemoc se jistě dá pochopit, ale protože se podobný přístup MŠMT poslední léta opakuje, jeho počínání už vzbuzuje pochybnosti.

Příspěvek plný informací o kontrolách prováděných v jídelnách a završený zajímavou diskusí přednesla Marcela Chládková z ČŠI. Doslova bombou byla informace, že 6 % jídelen nesleduje spotřební koš! Její vystoupení bylo ukázkou, jak lze suché statistické údaje podat zajímavou a pozitivní formou.

Výkladu o změnách v Katalogu prací se proto ujala Bc. Bradová z KÚ z Plzně. Upozornila, že Ministerstvo vnitra se znovu rozhodlo katalog otevřít. Mimo jiné z toho důvodu, že jsou čím dál větší problémy se získáváním kuchařek a změny v Katalogu prací by větší atraktivitě tohoto povolání mohly prospět. Požadavek, aby se v něm objevila funkce vedoucí školní jídelny, však opět neprošel. Přesto v něm byly provedeny určité změny, které však ještě musí projít připomínkovým řízením a schválením.

Samostatný blok referátů byl věnován školením, akcím a projektům, orientovaným na vzdělávání kuchařek a vedoucích. Ing. Malát referoval o úspěšných projektech Dny thajské kuchyně a Dny norské kuchyně.

MVDr. Třísková z Ministerstva zemědělství v úvodu vystoupení k potravinářským přídavným látkám ve školním stravování uvedla, že ministerstvo řídí program, pomocí něhož může proplácet obědy sociálně slabším žákům. Ovšem pouze 4 kraje o tyto dotace žádají. Vyzvala školní jídelny, aby upozornily své nadřízené orgány, že na tyto dotace je možno podat žádost.

Některé návštěvnice konference, hlavně ředitelky samostatných jídelen, cíleně mířily na začátek čtvrtečního bloku na dvě přednášky Ing. Zukalové s pracovně právní problematikou. Přednášející upozornila na přesuny v platových tabulkách na podzim 2017, které způsobily mnoho nejasností, a už je se chystá další novela nařízení 564 a jeho platových tabulek, která by měla přinést navýšení platů v jídelnách minimálně o několik set korun. Dále se zabývala metodickým pokynem MŠMT k odměňování z roku 2013, a rejstříkem škol. Upozornila, že od roku 2019 se očekává změna financování školního stravování, zatím ovšem nejsou známy bližší podrobnosti.

Ing. Janotová z Asociace hromadného stravování měla působivé vystoupení na téma likvidace odpadů ve školní jídelny, doplnění velkou řadou příkladů, které dokumentovaly její zkušenosti z praxe. Její vystoupení podnítilo značnou diskusi, zejména téma elektrického kompostéru. Nejasné je však zatím další použití vyprodukovaného kompostu.

Zarážející byla nízká účast posluchačů v přednáškovém sále, přestože podepsaných na prezenční listině bylo hodně. Řada vedoucích se však v předsálí živě zapojovala do diskusí, které svou rozsáhlostí předčily debaty u přednášek. Některé dokonce uvedly, že vzájemná setkání a diskuse jsou pro ně přínosnější než odborný program.

V závěru konference byly vyhlášeny jídelny, které se probojovaly do finále celostátní soutěže O nejlepší školní oběd:

MŠ Matěchova, Praha 4, Halasova 1069

Střední odborná škola a Stření odborné učiliště, Polička, Čs. armády

Základní škola Český Brod, Žitomírská

ZŠ a MŠ Leskovec, okres Vsetín

ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice

ZŠ a MŠ Velký Beranov u Jihlavy

Mateřská škola Jaroměř, Knappova

Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová

Základní škola Mánesova Otrokovice

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se