Přeskočit na obsah

Konference Společné stravování 2004

Ve dnech 7. – 8.12.2004 proběhne v Pardubicích konference Společné stravování 2004. Tradičně ji pořádá Společnost pro výživu. V našem článku vás blíže seznámíme s programem akce a zdůrazníme ty body programu, které jsou pro jídelny velmi aktuální.

Autor: Monika Pečková

Ve dnech 7. – 8.12.2004 proběhne v Pardubicích konference Společné stravování 2004. Tradičně ji pořádá Společnost pro výživu, společně se svou servisní organizací Výživa servis s.r.o. Společnost pro výživu sdružuje přední odborníky ve výživě i další zájemce o tuto oblast.

7. prosince 2004
Program prvního dne konference bude zajímavý, posuďte sami:

Zahájení: 10,30 hod.
Prof. Pokorný: Z činnosti Společnosti pro výživu
MVDr. Jiří Dvořák, HS Ml. Boleslav:
Vyhláška MZ č. 137/2004 – výklad k častým  dotazům

(Tento výklad by mohl být velmi zajímavý, patří k naším tipům, protože vyhláška 137/2004 je jednou ze základních vyhlášek pro stravovací provozy.)

Panelová diskuse k problematice HACCP: 13,30 – 17,00 hod
Krátké úvodní přednášky na téma: Jak jsme si poradili s HACCP
1. V závodní jídelně s rozšířenými stravovacími službami – M. Ryšková, ZJ, Praha 6
2. V provozech s odloučenými pracovišti –  V.  Müller, Eurest, Praha, J. Halámková, Karosa, Vysoké Mýto
3. Ve školních jídelnách – Zita Dlouhá, OŠ Magistrátu hl. m. Prahy
4. V nemocničním provozu – Tamara Starnovská, FTN Praha 
5. Ve vojenských léčebných a rekreačních zařízeních – MVDr. P.Otoupal
6. V restauračních provozech, bufetech a stáncích – MVDr. J. Dvořák
Diskuse, dotazy, odpovědi

(Tento blok považujeme za velmi důležitý. Poprvé je zde možnost seznámit se s tím, jak se kritické body osvědčují v praxi. HACCP platí již přes půl roku, ovšem praktické zkušenosti dosud nikde prezentovány nebyly. Je zde tedy jedinečná šance si je poslechnout právě na tomto semináři.)

8. prosince  2004
8,30  – 12,00 hod.

I. blok: Poznámky  k technologii
MUDr. S. Richterová, ZÚ, Ústí n. Labem – Jaké je a jaké by mělo být zaměstnanecké stravování
Prof. S. Hrubý: Rychlé a minutkové pokrmy z hlediska hygienika výživy
Ing. Z. Hladík, J. Zachová: Čím přispívá moderní potravinářský průmysl k plnění požadavků společného stravování a vyhlášky 137/2004

II. blok: Důležité zákony
Ing. P. Rutrle, CIS Praha – O daních z přidané hodnoty
MUDr. J. Ševčík: Práva a povinnosti provozovatele v souvislosti s kontrolou Hygienické služby
Ing. J. Tržický, MPO, Praha: Zákon na ochranu spotřebitele
MUDr. M. Zimová, SZÚ: Hygienická problematika odpadů

(Tento blok také doporučujeme, poněvadž legislativa k veřejnému stravování se poslední dobou prakticky neustále mění. Je těžké se v ní vyznat a odborníci, kteří na semináři vystoupí, by vám s ní jistě mohli pomoci. Určitě bude možné vznést také konkrétní dotazy na problémy přímo zatěžující vaši jídelnu.)

Program konference slibuje mnohé. Věříme, že se tato očekávání naplní a že vám seminář bude přínosem. Navíc, taková setkání jsou skvělou příležitostí potkat své kolegy a poradit se i s nimi. Přece jen – čím víc člověk ví, tím lépe může jídelna fungovat.

Monika Pečková je redaktorkou portálu Jídelny.cz

Autor: Monika Pečková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se