Přeskočit na obsah

Krajské konference začaly

Cyklus letošních podzimních Krajských konferencí byl zahájen v pondělí 3. října 2011 ve východních Čechách. Jaké přednášky účastníky zaujaly? Proč se této akce zúčastnit?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Cyklus letošních podzimních Krajských konferencí byl zahájen v pondělí 3. října 2011 ve východních Čechách. Krajskou konferenci v Pardubicích navštívilo asi 70 lidí, na konferenci do Hradce Králové dorazilo více než 90 účastnic a účastníků.
Úvodem byli účastníci seznámeni se novým designem portálu Jídelny.cz a s jeho novými funkcemi, hovořilo se také o činnosti asociace ASPOS a o jejím nadcházejícím kongresu.

Přednášky o značení potravin
Dvě přednášky programu Krajských konferencí se týkaly označování potravin. Dozvěděli jsme se, jaké informace a v jaké formě mají být na obalu uvedeny.
V brzké době se očekává zveřejnění novely evropského Nařízení o poskytování informací. Toto nařízení definuje minimální velikost písma, kterým je označení provedeno. U všech potravin bude muset být uvedeno 7 základních údajů (energie, tuky, nasycené tuky, sacharidy, bílkoviny, cukry a sůl). Na velmi malých obalech mohou být informace uvedeny v redukovaném rozsahu.
Jak zdůraznila přednášející, Ing. Jitka Kabátková, informace důležité pro strávníky jako např. přítomnost alergenů, by měla jídelna předat strávníkům na jídelním lístku.
Mezi povinnými údaji je rovněž doba použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti potraviny. Podrobnému výkladu těchto údajů včetně jejich umístění na obalu, přebírání záruky, řešení reklamací nebo případům, kdy datum nemusí být uvedeno, byla věnována druhá přednáška.

Školení hygienického minima
Ranní blok konference obstaralo téměř tradiční školení Hygienické minimum pro školní jídelny. Školení bylo zaměřeno na osobní a provozní hygienu stravovacích zařízení, zdůraznilo účastnicím požadavky z legislativních předpisů, které musí být ve stravovacích zařízeních splněny.
Lektorka školení Jitka Kabátková řekla:
„Uvedla jsem i možná pochybení z hlediska osobní hygieny a manipulace s potravinami, která mohou při práci nastat. Nabyté znalosti jsme si v průběhu školení ověřovali formou testu s 8 otázkami.“
Školení v Hradci Králové bylo na rozdíl od Pardubic velmi spontánní a vyznačovalo se živou diskusí.

O ranní školení hygienického minima je na všech konferencích poměrně velký zájem. Důkazem toho je, že mnoho školení je již dnes obsazeno. Protože organizační tým se snaží dodržet určitou kvalitu školení, je kapacita školení omezena na 20-30 lidí (podle dostupných prostor) a nelze ji zvyšovat. Bohužel na obou úvodních konferencích některé vedoucí dorazily brzy ráno na školení nepřihlášené a chtěly se ho zúčastnit. Organizátoři proto prosí, aby zájemci o toto školení nechodili bez přihlášky předem.

Italský den ve školní jídelně
Krajské konference se konají díky přispění mnoha sponzorů. Při vystoupení jejich zástupců jsme vyslechli řadu informací o výrobcích, které tyto firmy dodávají, a o novinkách v jejich sortimentu. Zazněla i velmi zajímavá nabídka možnosti uspořádat Italský den ve školní jídelně. Jeho cílem by mělo být nejen podat dětem nový typ jídla, ale také zavést do stravování něco zvláštního, co jídelna může využít v propagaci, a přitáhnout strávníky do jídelny. V rámci této akce může jídelna dostat nejen sadu kvalitních těstovin, k nimž přidá omáčku, kterou mají strávníci v největší oblibě, ale také originální italské receptury, výzdobu jídelny pro Italský den, upomínkové předměty pro strávníky apod.

Staročeská kuchyně stylově
Účastnice konference zaujalo i vystoupení šéfkuchařky ve stylovém staročeském kuchařském úboru, která pomocí videoukázek názorně předvedla přípravu některých jídel. Přineslo rovněž náměty na netradiční použití příloh a omáček, ukázky technologických postupů a rady k nastavení konvektomatů.

Přednáška o ekonomice jídelen
Závěrečnou přednáškou krajských konferencí jsou Střípky z ekonomiky školních jídelen. Týkala se inventur a odepisování majetku podle nového českého účetního standardu č. 708. Vystoupení Bc. Pavla Fencla se v obou městech zúčastnil již podstatně nižší počet účastnic, ale podle jejich reakcí šlo o vedoucí dobře znalé problematiky, které se nebály reagovat a vznášet dotazy.

Školení DPH
Ekonomický blok pokračoval odpoledne školením DPH, které bylo určeno pro úzce specializovanou skupinu zástupců jídelen – plátců DPH.

Proč se zúčastnit
O přestávkách jsem zjišťoval důvody, které návštěvníky (převážně ženy, jen několik mužů) vedou k navštívení konference.
– V programu se vždy dají najít nové informace.
– Vidím zde i nové dodavatele, které zatím neznám.
– Každý nový nápad je dobrý, i když ne vše můžeme uplatnit. Jsme z domova důchodů a příprava jídel je tam trochu jiná.
– Pro nás bylo nejdůležitější ranní školení Hygienické minimum.
– Odpovědi na různé otázky poskytují nejen přednášky z programu, ale také diskuse s kolegyněmi v předsálí přednáškového sálu.

Zajímavý důvod uvedla skupinka vedoucích v Hradci Králové: Někdy se program dotýká aktuální žhavé diskuse na portálu Jídelny.cz a nabídne odpověď na problém, o kterém se diskutuje.
Ve vašich odpovědích se velmi často objevovalo, že oceňujete možnost vzájemné diskuse a že setkání s kolegyněmi je vždy přínosné. 

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: dalimil

    krajské konference
    Vážení, dnes už jako důchodkyně a bývalá pracovnice školního stravování se ráda vracím na stránky portálum jídelny,cz a vždy se dozvím, co je nového. Někd jsem upřímně ráda, že se mne už tyto problémy netýkají . vŠEM ALE VŘELE DOPORUČUJI ÚČAST NA KRAJSKÝCH KONFERENCÍCH . Kdo jiný vám může dát tolik dobrých infomací, které se tady dozvíte ? Vždyť na chudáky pracovnice školních jídelen si vzpomenou na ministerstvu jen tehdy, když potřebují ušetřit najejich platech. Ocenění nikde. Přeji hodně sil a pavných nervů do dalších dnů