Přeskočit na obsah

Kulatý stůl v Poděbradech pro pracovníky školních jídelen

V říjnu 2012 proběhla v základní škole v Poděbradech konference „Učíme se navzájem“, jejíž součástí byl i Kulatý stůl pro pracovníky školních jídelen. Co bylo cílem těchto akcí a jak proběhly, to se dočtete v dnešním článku.

Autor: Irena Nováková, Jana Smíšková

V říjnu 2012 proběhla na naší škole národní konference „Učíme se navzájem“, jejíž součástí byl i Kulatý stůl pro pracovníky školních jídelen. Tuto národní konferenci pořádá Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ) již několikátým rokem. Cílem akce je vzájemné předávání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci projektu WHO „Škola podporující zdraví“, a to nejen mezi školami zařazenými do projektu (cca 90 ZŠ v ČR), ale i ostatními školami. Pro letošní rok byla místem pro pořádání této akce vybrána naše škola – ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech.

Konference Učíme se navzájem

Konferenci jsme uspořádali jako dvoudenní, kdy garantem prvního dne byl SZÚ (hradil např. lektorné, cestovné, občerstvení) a druhý den probíhal pod záštitou „zdravých“ poděbradských subjektů (MŠ Astra v Palachově ul., ZŠ TGM, Zdravé město Poděbrady). Celkový počet účastníků konference byl asi 80 lidí, naše jídelna pro ně připravovala stravu, děti měly ředitelské volno.

V odborné části ze strany SZÚ proběhly semináře na téma Terapie hrou pro MŠ, Místně zakotvené učení a Výchova ke zdraví pro ZŠ. Naše škola nabízela témata Etický kodex, Kyberšikana, Sexuální výchova a Kulatý stůl pro pracovníky školních jídelen (semináře vedli vedle externích lektorů i zkušení pracovníci naší školy). Témata dalších seminářů byla: K čemu je užitečná školám konzultační podpora aneb z undergroundu k systémové spolupráci a Bezpečnost potravin v ČR a prevence onemocnění z potravin. Zájemci si mohli u erudované zdravotní sestry nechat změřit krevní tlak.

Večerní program umožnil neformální výměnu názorů účastníků a druhým dnem konference pokračovala relaxačními a kulturně sportovními aktivitami, které umožňuje naše lázeňské město. Na tyto části konference však zůstávalo už jen pár lidí, asi 15.

Kulatý stůl

Ve školní kuchyni jsme se na přípravu stravy pro účastníky a na akci s názvem Kulatý stůl připravovaly již dlouho dopředu. Chtěly jsme ukázat, že umíme připravit chutné a přitom i zdravé jídlo. Na pomoc jsme si pozvaly pana kuchaře Alberta Hauptmana z firmy Bonduelle, se kterým máme ty nejlepší zkušenosti. Pomohl nám sestavit jídelní lístek pro tento den.

K přesnídávce jsme podávaly chlebíčky a ovocné mísy.  K obědu byla Italská tomatová polévka s kukuřicí, terina z králíka se zeleninou Versailles a šťouchanými brambory. Oběd zakončila ochutnávka kukuřice Corn stars. Na odpolední svačinu jsme upekly kynuté koláče.

Po obědě začal diskusní Kulatý stůl. Vůbec jsem nevěděla, co mě u něj čeká, jak bude celá beseda probíhat, ani jak se na ni připravit. Jediné co jsem předpokládala, že se účastníci budou chtít podívat do kuchyně, protože kdybych já byla na cizí škole, tak by mě kuchyň určitě také zajímala. Většina zařízení naší kuchyně je starší dvaceti let, ale díky šetrnému zacházení a pečlivé údržbě zatím funguje. Jediným nejnovějším přírůstkem je multifunkční pánev od firmy InterGast. Pozvala jsem proto zástupce této firmy, paní Janečkovou, aby tento přístroj účastníkům představila.

A tak to také probíhalo. Sešlo se nás asi 8 a nebyly to jen pracovnice školních jídelen, ale i jeden pan ředitel a pár účetních. Po seznámení jsem jim ukázala naši kuchyň a prohlédli si novou multifunkční pánev. Pak jsme se vrátili do jídelny, kde jsem jim vyprávěla o naší snaze zapojit školní jídelnu do dění školy; o soutěžích, které pořádáme pro děti, o spolupráci s dětským parlamentem; o tom jak se snažíme dětem přiblížit naši práci formou nástěnek a setkávání, které pořádám pod názvem Svačina s paní vedoucí.

Debata se rozproudila, každého zajímalo něco jiného a každý přidal své zkušenosti. Na závěr debaty se k nám připojil i náš pan ředitel, který odpovídal na otázky týkající se financování zařízení kuchyně.

Myslím, že kulatý stůl byl přínosem pro všechny zúčastněné. Lidé, kteří pracují v kuchyni, si mají vždy o čem povídat.

Irena Nováková, vedoucí ŠJ, Mgr. Jana Smíšková, koordinátorka konference, ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech

Autor: Irena Nováková, Jana Smíšková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se