Přeskočit na obsah

Od základů k dokonalosti – hygienické kontroly

Autorka článku – zástupce dodavatelské firmy – přináší svůj pohled na to, co znamená připravit jídelnu na návštěvu hygienika.

Autor: Miriam Dostalíková

I když je v poslední době vzhledem k připravované daňové reformě situace pro podnikání nesnadná s ohledem na vstup ČR do EU, dovolte mi pár postřehů, které je nezbytné si uvědomit před vkročením do podnikatelského sektoru v oblasti gastronomie.

Prvním krokem pro investora je zvolená lokalita a typ stravovacího objektu (restaurace, kavárna, školní jídelna apod.). Každý z těchto provozů má svá specifika, která jsou zachycena v prováděcích předpisech k Zákonu č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ (např. 106/2001 Sb. , 107/2001Sb., 108/2001 Sb. atd.)

Vezměme tedy jako modelový příklad školní jídelnu. Na tento typ subjektu se vztahují především dvě výše citované vyhlášky (107/2001Sb. a  108/2001 Sb.) .

Uvažujme tedy školní zařízení, jehož provoz bude nezbytné sladit právě s těmito vyhláškami. Známe tedy stávající schéma provozu a požadovanou kapacitu strávníků. Pokud jsou nezbytné stavební úpravy (příčky, rozvody, odpady, podlahy, skladovací prostory pro chemii apod.), je nutné připravit projektovou dokumentaci pro daný provoz pro všechny subdodavatele (stavební práce, gastronomická zařízení, chemické prostředky atd.). Při takto sladěné projektové dokumentaci a znalosti počtu strávníků můžeme nyní zvolit ta gastronomická zařízení, která jsou po praktické i ekonomické stránce  nejvhodnější (myčky, konvektomaty, varné kotle atd.). V tento okamžik se nemalou měrou zapojují do problematiky stravování firmy zabývající se čisticími a dezinfekčními prostředky, určenými především pro gastronomický sektor.

Firma, kterou zastupuji, je výhradním dovozcem čisticích a dezinfekčních prostředků německé firmy  Dr. Weigert určených pro gastronomii (pozn. zdravotnictví i laboratoře). Vzhledem k tomu, že škála produktů je poměrně široká, pro názornost uvádíme jednotlivé kategorie, do kterých, jsou jednotlivé produkty zařazeny:

– tekuté prostředky pro myčky
– práškové prostředky pro myčky
– prostředky pro speciální myčky
– prostředky pro oplachování
– prostředky pro odstranění vodního kamene, namáčení a předčištění
– prostředky pro leštění, čištění a ošetřování zařízení
– tekuté prostředky pro všeobecné použití
– dezinfekční čisticí prostředky a přísady

Ze sortimentu našich služeb nabízíme poradenskou činnost v oblasti správného výběru chemického produktu s ohledem na ošetřovaný materiál, četnost použití, ekonomické aspekty apod., dále zhotovení nezbytného sanitačního plánu pro specifický provoz s ohledem na hygienické kontroly stravovacích zařízení a v neposlední řadě poskytnutí dávkovacího zařízení pro tunelové či jednokomorové myčky, veškeré tyto služby včetně servisu a montáže dávkovacího zařízení jsou poskytovány zcela zdarma. Takto sladěný provoz je potom zcela připraven ke kolaudaci i návštěvě hygienika.

Věříme, že Vás nabídka našich služeb zaujala, a rádi Vám pomůžeme při řešení Vašich problémů.

Ing. Miriam Dostalíková, BMT a.s., Cejl 50, Brno 656 60; www.bmt.cz
(mycí a dezinfekční prostředky Dr.Weigert pro gastronomii a catering)
miriam.dostalikova@bmt.cz, tel.+420 604 29 70 66

Autor: Miriam Dostalíková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se