Přeskočit na obsah

Oslavte Světový den vody!

22. březen se po celém světě slaví jako Světový den vody. Kdy a proč tento den vznikl, jaké akce se k tomuto dni letos připravují? Voda má při přípravě jídel jedinečnou úlohu, zacházíte se ní podle toho?

Autor: Vladimíra Nejezová

Je voda samozřejmostí?
Antoine de Saint – Exupéry v jedné ze svých povídek píše: „Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná. Jsi tím nejcennějším pokladem na světě a také pokladem nejchoulostivějším….“
Často si v našich zeměpisných šířkách ani neuvědomujeme, že pro mnoho obyvatel naší planety není přístup k pitné vodě samozřejmostí. Podle aktuálních odhadů asi 1,1 miliarda lidí nemá přístup k hygienicky nezávadné vodě a 2,2 miliónu lidí v rozvojových zemích, většinou dětí, umírá ročně na choroby způsobené právě zdravotně nevyhovující vodou.

Den vody
Valné shromáždění OSN proto v roce 1992 na podkladě návrhů UNCED vyhlásilo 22. březen Světovým dnem vody. Hlavním cílem, který se tím sleduje, je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. K tomu se vyhlašuje každým rokem aktuální motivující heslo k problému, který je třeba naléhavě řešit. V minulých letech to byla například tato témata: Voda pro život, Voda a katastrofy, Voda pro budoucnost, Voda pro rozvoj, Voda pro zdraví a Voda pro 21. století. Heslem letošního roku je Voda a sanitace.

Voda a sanitace
Sanitace je zásadní pro lidské zdraví, přispívá k důstojnosti a sociálnímu rozvoji obyvatel a k obnově a zachování ekologických zdrojů. Mohli bychom se domnívat, že problém sanitace je problémem pouze v rozvojových zemích. Opak je pravdou. V důsledku urbanizace a demografického růstu se očekává v příštích dvaceti letech zvýšení spotřeby vody ve městech a domácnostech až o 40 %. Poptávka po vodě se tedy bude stále zvyšovat. Přičemž její zdroje na planetě jsou omezené.

Akce ke Dni vody
Připomenutí Dne vody se děje na školách různými formami. Například jsou to vycházky do přírody k vodním tokům, exkurze ve vodárnách nebo čističkách odpadních vod, různé soutěže apod. Zajímavá je i iniciativa Ministerstva zemědělství České republiky, které vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2008 výtvarnou a fotografickou soutěž pro všechny žáky základních škol a víceletých gymnázií pod názvem „Jak jsem potkal vodu.“
Při příležitosti Světového dne vody se i na Slovensku uskuteční více aktivit s cílem upozornit na vážnost tohoto tématu. Jednou z nich bude i mezinárodní konference s názvem: „Světový den vody – Chraňme vodu, voda bude chránit nás“, kterou za účasti odborníků organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Účastníci tohoto setkání budou diskutovat nad problémy ochrany vody.

Voda v kuchyni
Nikdo z nás si jistě nedovede představit vaření bez vody. Na vodu při vaření narážíme doslova na každém kroku. Potřebujeme ji k čištění surovin, připravujeme z ní nápoje i jídlo. Uvařit čaj bez vody nedokáže ani nejlepší kuchař. Vodou omýváme vše: od vlastních rukou přes nádobí až po podlahu v kuchyni. Náklady za vodu jsou, a v budoucnu ještě více budou, nezanedbatelnou položkou v rozpočtu stravovacích zařízení.

Úspory vody v jídelnách
O úsporu vody se můžete snažit i vy v jídelnách. Jak např. vypadají vodovodní potrubí a baterie ve vaší kuchyni? A co ostatní technologická zařízení? Jsou praktická a zároveň úsporná nebo je tomu jinak? Je zajištěna jejich řádná a pravidelná údržba?
Tyto otázky by měly být kladeny především vašim ředitelům a zřizovatelům. Pokládat byste jim je ale měli vy, kteří v daném prostoru denně pracujete a při své každodenní praxi vidíte nejlépe, co a jak funguje.

Pitný režim
V souvislosti s vodou nemůžeme opominout ani pitný režim ve školách, kterému by měla být věnována zvýšená pozornost nejen v Den vody. K pití ve školách je nejvhodnější pitná voda, ovocné nebo bylinkové čaje, čisté ovocné šťávy ředěné pitnou vodou a vitaminizované nápoje. Nehodí se cola, limonády s vysokým obsahem cukru, konzervačních přísad a barviv a silný černý čaj. Důležitý je nejen druh nápoje, ale i jeho dostatečné množství a možnost pít během celého dne.

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se