Přeskočit na obsah

Porada pro vedoucí ŠJ – Nymburk

Srdečně Vás zveme na poradu vedoucích školních jídelen ve Středočeském kraji, kterou pořádáme ve spolupráci s paní Marií Sitnou, referentkou OŠ MěÚ Nymburk.
Před poradou je možné zúčastnit se placeného školení hygienického minima, ve kterém si můžete osvěžit své znalosti hygieny a HACCP.

Autor: Redakce

Srdečně Vás zveme na poradu vedoucích školních jídelen, kterou pořádá společnost Jídelny.cz ve spolupráci s paní Marií Sitnou, referentkou odboru školství MěÚ Nymburk. Záštitu nad akcí převzal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství a sportu. Účast na poradě je bezplatná.

Ve stejný den Vám nabídneme i mimořádné školení hygienického minima, které pořádá společnost Jídelny.cz a proběhne ráno před poradou. Školení je určeno pro všechny, kdo si chtějí osvěžit potřebné znalosti a důležité hygienické dovednosti. Jedná se o placené školení.

Přihlášku na poradu i na školení hygienického minima najdete zde.


Porada pro vedoucí školních jídelen

Program:
08:30 – 09:00  Prezence
09:00 – 09:15  Zahájení porady
09:15 – 10:00  MVDr. Marcela Mathesová – Zdravá výživa (ukázky jídelních lístků)
10:00 – 10:15  Informačně propagační vystoupení
10:15 – 10:45  MVDr. Marcela Mathesová – Polotovary ve školní jídelně a jejich vliv na zdraví dětí
10:45 – 11:00  Informačně propagační vystoupení
11:00 – 11:30  Mgr. Milan Adamec – Metodika rozpočtu kraje
11:30 – 12:00  Přestávka
12:00 – 13:00  Mgr. Eva Dvořáčková – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
13:00 – 13:15  Diskuse


Podrobnosti o programu:

Zdravá výživa – ukázky jídelních lístků
MVDr. Marcela Mathesová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
Na příkladech konkrétních jídelních lístků si ukážeme, jak jídelníček vyhodnotit nejen z hlediska spotřebního koše, ale i obsahu výživných látek a energetické hodnoty. Srovnání vhodného a nevhodného menu.

Polotovary ve školní jídelně a jejich vliv na zdraví dětí
MVDr. Marcela Mathesová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
V posledním období je hodně diskutována problematika používání instantních a práškových směsí při přípravě pokrmů ve školních jídelnách. Přednáška nabídne pohled do této oblasti, čeho si všímat při použití té které směsi nebo základu, zejména co do složení z hlediska přídatných látek nevhodných pro děti.

Metodika rozpočtu kraje
Mgr. Milan Adamec, KÚ Středočeského kraje
1) Metodika rozpočtu se zaměřením na školní jídelny
2) Normativní rozpočet a normativní soustava
3) Statistiky (vývoj a porovnání jednotlivých ukazatelů rozpočtu)

BOZP
Mgr. Eva Dvořáčková, ČMKOS
Nedílnou součástí povinností vedoucího pracovníka je zevrubná znalost BOZP. Tématem přednášky budou zásadní legislativní změny v BOZP, ke kterým došlo v posledním roce. Dozvíte se také, jaká oblast BOZP je ve vaší zodpovědnosti a jaká je v kompetenci ředitele školy. Závěr přednášky bude interaktivně demonstrovat nejčastější závady ve školních jídelnách, možnosti jejich řešení a čas bude i na vaše připomínky a dotazy.

Termín a místo konání porady:
1. července 2010, od 08:30 hod.
Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Komenského 1565

Podmínky rezervace:

 • Účast na poradě je bezplatná.
 • Na poradu je třeba se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky.
 • Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity sálu. Max. 70 účastníků.
 • Případné změny programu budou uveřejněny na portálu Jídelny.cz.
 • V případě dotazů volejte 325 501 308 od 08:00 do 11:00 hod.

Školení hygienického minima
Školení hygienického minima pořádá společnost Jídelny.cz. Za účast na tomto školení zaplatíte účastnický poplatek.

Termín a místo konání školení:
1. července 2010, od 07:00 hod. do 08:45 hod.
Základní škola Komenského, Komenského 589/12, Nymburk

Podrobnosti o programu:
Lektorka: MVDr. Marcela Mathesová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
Přehled základní platné legislativy ČR i ES, pravidla správné hygienické praxe při přípravě, výdeji a rozvozu pokrmů, přehled nebezpečí kontaminace potravin při skladování, přípravě i výdeji potravin, problematika HACCP – jak zjednodušit a aktualizovat stávající příručky, diskuze.

Na závěr školení obdržíte Osvědčení o absolvovaném školení.

Podmínky rezervace:

 • Na školení je nutné se přihlásit elektronickou formou.
 • Maximální kapacita – 30 účastníků
 • Vstupné činí
  – V hotovosti 600,-Kč
  – Převodem na účet 500,-Kč
 • Platbu musíme na našem účtu evidovat nejpozději 10 dnů před konáním školení. Předpis pro platbu získáte po řádném vyplnění přihlášky. Daňový doklad o platbě obdržíte u prezence.
 • Přihlášky lze zrušit pouze písemně na e-mail: info@jidelny.cz. V případě, kdy účastník oznámí svou neúčast až den před konáním školení nebo ji vůbec neoznámí, se účastnický poplatek nevrací. Na školení můžete vyslat osobu, která Vás zastoupí.
 • Případné změny programu budou uveřejněny na portálu Jídelny.cz.
 • V případě dotazů volejte na 377 457 329 od 08:00 do 11:30 hod.


 

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se