Přeskočit na obsah

Porady pro vedoucí školních jídelen v Libereckém kraji nově!

Srdečně Vás zveme na porady vedoucích školních jídelen, kterou pořádá Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve spolupráci se společností Jídelny.cz.

Autor: Redakce

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Liberci se rozhodl podstatně zkvalitnit porady pro vedoucí školních jídelen a jsme rádi, že portál Jídelny.cz jim v této snaze může pomoci. Proto všechny vedoucí školních jídelen z Libereckého kraje co nejsrdečněji zveme na zářijové pracovní porady, kterých se zúčastní nejen vedoucí pracovníci KÚ Liberec, ale i přední odborníci z oborů hygieny, výživy a ze školských odborů. Porady vedoucích školních jídelen pořádá Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve spolupráci se společností Jídelny.cz.

Vstup pouze na základě elektronické rezervace.

Program:

07:30 – 08:00  Prezence    
08:00 – 08:15  Zahájení porady   
08:15 – 09:00  Financování školního stravování a související oblasti
09:00 – 09:15  Informačně propagační vystoupení 
09:15 – 10:00  Zdravá výživa ve školních jídelnách
10:00 – 10:15  Informačně propagační vystoupení
10:15 – 10:45  Přestávka
10:45 – 11:30  Nejčastější nedostatky zjišťované při výkonu státního zdravotního dozoru ve školním stravování
11:30 – 11:45  Informačně propagační vystoupení
11:45 – 12:30  BOZP – práva a povinnosti vedoucí školní jídelny
12:30 – 13:00  Dotazy
Změna programu vyhrazena
 

Podrobnosti o programu

Financování školního stravování a související oblasti
Financování školního stravování je zabezpečováno na základě normativního rozpisu rozpočtu. Bude představeno srovnání normativního zabezpečení školního stravování stanovené jednotlivými krajskými úřady. Vysvětleny budou současně základní principy a rozhodné ukazatele pro rozpis rozpočtu. Nedílnou součástí bude vysvětlení údajů uváděných v rozpisu rozpočtu, a to zejména závazných a orientačních ukazatelů. Diskutovány budou i související oblasti ve vazbě na zabezpečování odměňování nepedagogických pracovníků a zabezpečení činnosti zařízení školního stravování.
Přednášející: Mgr. Leoš Křeček, Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Zdravá výživa
Školní stravování je jednou z významných možností, jak lze ovlivňovat výživové návyky dětí. Motivovat děti, aby zdravě jedly a cvičily, je jednou z nejlepších investicí do jejich budoucnosti. Ti, kteří se naučí a pochopí jak si vybírat správnou výživu, mají větší šanci vést vyvážený životní styl a předávat jej dalším generacím. O pokrmech připravovaných ve školních jídelnách koluje mnoho mýtů, které se postupně daří vyvracet.
Přednáška nabídne příklady aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na nabídku netradičních a nových pokrmů ve školním stravování, které děti obvykle nedokáží napoprvé přijmout.
Přednášející: MVDr. Marcela Mathesová, Státní zdravotní ústav Praha

Nejčastější nedostatky zjišťované při výkonu státního zdravotního dozoru ve školním stravování
Přehled nejčastěji zjišťovaných nedostatků, které jsou porušením platné legislativy v oblasti stravování a možné způsoby jejich řešení/odstranění.
Problematika HACCP ve školních jídelnách se zaměřením zejména na problematiku tzv. „vnitřních auditů“ – co by mělo být jejich obsahem, cílem a jak by měly být prováděny.
Přednášející: MVDr. Milena Frühaufová, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – práva a povinnosti vedoucí školní jídelny
Kdo zodpovídá za BOZP ve školní kuchyni? Vztah školy a školní jídelny z hlediska dokumentace BOZP. BOZP – práva a povinnosti vedoucí školní jídelny (i ostatních pracovníků ŠJ).
Přehled platné legislativy. Fotodokumentace nejčastějších chyb ve ŠJ z hlediska BOZP.
Přednášející: Mgr. Eva Dvořáčková, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Kde a kdy se s námi můžete setkat:

14.09.2009

Semily

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily,
Nad Špejcharem 574, aula

mapka

15.09.2009

Jablonec n/Nisou

Eurocentrum , Jiráskova 7, malý sál

mapka

16.09.2009

Liberec

Krajský úřad LK, U Jezu 642/2a, multimediální sál

mapka

17.09.2009

Česká Lípa

Hotel Olympia, Bulharská 853, kongresový sál

mapka

Podrobnosti – rezervace:
1. Účast na poradě je bezplatná.
2. Na poradu je nutno se přihlásit pomocí elektronické přihlášky.
3. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity sálu, max. kapacita 70 účastníků. Přihlášky nepotvrzujeme, informovat Vás budeme v případě změn.
4. Případné změny programu budou uveřejněny na portálu Libereckého kraje a portálu Jídelny.cz.
5. V případě dotazů volejte 485 226 226 od 8:00 do 11:00 hod.

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se