Přeskočit na obsah

Pozor na dezinformace v dietním stravování

Autor: Redakce Jídelny.cz
Pozor na dezinformace v dietním stravování

Dietní stravování a školní jídelny, to je téma, které snad nikdy neutichne. V posledních dnech jsme zaznamenali četné dotazy a prosby o vysvětlení, zda se něco mění v současné legislativě.  

Tato nejistota se odvíjí od informací rozšiřovaných některými obchodními zástupci. Ti tvrdí, že chystaná nová metodika vyžaduje specifické školení, bez kterého nebude možné dietní stravování v jídelnách poskytovat.

Je důležité zdůraznit, že podle současně platné legislativy jsou tyto informace nesprávné a jedná se o dezinformaci. Není právně v pořádku, aby vás kdokoliv nutil do konkrétního školení, bez jehož absolvování nemůžete zajišťovat dietní stravování. Toto legislativa nestanovuje.

V této souvislosti je třeba objasnit nejzásadnější rozdíly mezi legislativou a metodikou. Jedná se totiž opravdu o dva rozdílné koncepty.

Metodika je spíše návod či soubor doporučení, jak standardizovat určité procesy či zlepšit práci. Kdežto legislativa je závazný, ucelený soubor zákonů a právních předpisů, stanovuje pravidla, která musí být dodržována.

E-kurz pro vaše potřeby nyní bez poplatku

Na základě této nejasné a pro mnohé z vás chaotické situace, bychom vám rádi po určitou dobu zpřístupnili náš e-kurz na téma Dietního stravování bez jakýchkoli poplatků.

Pokud tedy máte zájem detailně se seznámit s problematikou dietního stravování, pak stačí kliknout ZDE.

Souhrnný přehled, co legislativa ukládá

Dietní stravování pro školní jídelny je ohraničeno vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Tedy pouze to, co je dáno legislativou je závazné a vše nad rámec předpisů je na dobrovolném uvážení každého provozu.

 • Poskytování dietního stravování je dobrovolné
 • Strávník, který potřebuje dietu, musí dodat školní jídelně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost
 • Stravovací provoz musí mít zavedený vnitřní řád k dietnímu stravování
 • Školní jídelna musí mít dietní receptury schválené
  • nutričním terapeutem
  • lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru
   • praktické lékařství pro děti a dorost,
   • dětské lékařství,
   • vnitřní lékařství,
   • všeobecné praktické lékařství,
   • endokrinologie a diabetologie, nebo
   • gastroenterologie, nebo
  • lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru
   • hygiena dětí a dorostu,
   • hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
   • dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
   • dětská gastroenterologie a hepatologie.
 • Výživové normy (spotřební koš) v případě diety nemusí být plněny
 • V rámci dietního stravování může školní jídelna vydávat i pokrmy připravené jiným provozovatelem, pokud tento dodrží  §2 odst 5.
 • V rámci dietního stravování pro diety neplatí finanční normativ, ale stanoví se dle cen potravin, které daná dieta vyžaduje

Co z toho všeho vyplývá?

Pokud se dobrovolně rozhodnete připravovat dietní stravu, je nezbytné vypracovat vnitřní směrnici pro dietní stravování. V případě dětí, které mají dietní požadavky, je nutné získat lékařské potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost. Příprava dietních jídel by měla probíhat podle receptur schválených nutričním terapeutem nebo odborníky definovanými v právních předpisech, konkrétně dle Vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění §2 odstavec 5. Dietní stravování se neřídí finančními ani výživovými normami. Pokud zvažujete zavedení dietního stravování, doporučujeme spolupracovat s nutričním terapeutem, který nabídne školení pro personál, vytvoří dietní alternativy stávajících pokrmů nebo poskytne jinou podporu pro úspěšnou realizaci diet. Nakonec malý, ale důležitý detail: pokud kuchařky připravují dietní pokrmy v souladu s výživovými normami, mohou dosáhnout až na 6. platovou třídu.

Foto: Freepik.com

Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se