Přeskočit na obsah

Pozvánka na podzimní krajské konference 2008

V současné době probíhají Krajské konference hromadného stravování. Jsme rádi, že si tyto konference u vás získaly takovou oblibu a srdečně vás na ně zveme.
Aktualizováno 10.10.2008.

Autor: Ing. Vladimíra Nejezová
je spolupracovnicí redakce

Prosíme, čtěte aktualizace na konci článku!

Úvod
Nový školní rok je již zase v plném proudu. Do jídelen se nahrnuli strávníci od nováčků z prvních tříd až po ostřílené „skoro dospěláky“. Jaký ten letošní rok bude? Které úkoly čekají pracovníky v jídelnách? Co jim může ulehčit práci? A na co se určitě těší? Jistě na možnost setkat se na podzimních krajských konferencích, kde mohou získat inspiraci, promluvit si s kolegyněmi, načerpat nové zkušenosti a poznatky, seznámit se s novými nápady.

Letos jsme pro Vás připravili tento zajímavý program:

Program

08:00 – 09:45

Hygienické minimum ve stravovacích službách (placená část)

09:15 – 09:45

Prezence

09:45 – 10:00

Zahájení konference – Jídelny.cz

10:00 – 10:15

Informačně propagační vystoupení

10:15 – 10:35

Nebezpečné chemické látky ve stravovacích provozech

10:35 – 10:50

Informačně propagační vystoupení

10:50 – 11:10

Zkušenosti z auditů ve stravovacích provozech

11:10 – 11:25

Cesta kolem světa s Vitanou

11:25 – 11:55

Jak se MŠMT a ASPOS dívají na školní stravování

11:55 – 12:10

Gastronomie ve světle pokroku – Nestlé

12:10 – 12:40

Přestávka – občerstvení s informací hostitelů

12:40 – 13:25

Víte, jak má účinně komunikovat a argumentovat vedoucí školní jídelny?

13:25 – 13:30

Přestávka

13:30 – 15:30

Trénink správného jednání s podřízenými, dealery, rodiči a žáky (placená část)

Anotace

Hygienické minimum ve stravovacích službách
Prokážete, že dodržujete znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a průběžně je doplňujete? Víte, jak pravidelně ověřovat zavedené postupy přípravy zdravotně nezávadných pokrmů?
Zopakujte si s námi bezpodmínečně nutné požadavky hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe; principy úchovy potravin; základní znalosti o mikroorganismech, o tom, proč rády vegetují v potravinách, a jak zamezit tomu, aby způsobily onemocnění strávníků.
Cílem školení je připomenout základní požadavky na pracovníky pracující ve stravovacích službách a doplnit či zopakovat, co vše by měli vědět a dodržovat, jaké potřebné znalosti musí mít.
Počet účastníků kurzu je omezen, max. počet je 45 účastníků. (placené školení)
Přednášející: Ing. Lucie Janotová, UniConsulting s.r.o., Praha

Zahájení konference – Jídelny.cz
Zásadní a velké události přicházejí většinou skoro nepovšimnuty. Když Kolumbus objevil Ameriku, tak se informace, že nějaký mladík omylem nedojel do Indie, skoro nedostala na veřejnost. Abyste dnes VY nepropásli aktuální zprávy z oboru a byli vždy v obraze, o to se stará portál Jídelny.cz. Pokud pravidelně navštěvujete stránky www.jidelny.cz a konference portálu Jídelny.cz, tak se nemusíte bát, že „objevení Ameriky“ v hromadném stravování proběhne bez Vás.
A co nového pro Vás Jídelny.cz v roce 2008 připravily a v budoucnu ještě připraví? To vše Vám řekneme při zahájení konference.
Přednášející: Ing. Martina Karlíčková, Jídelny.cz, s.r.o.

Nebezpečné chemické látky ve stravovacích provozech
Na sanitaci se v potravinářských provozech často používají chemické látky a přípravky. Víte, jak jsou klasifikovány nebezpečné látky a přípravky? Znáte práva a povinnosti při nakládání právě s touto skupinou chemických látek a přípravků? Znáte povinnosti vyplývající z manipulace s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako žíravé?
Přednáška vám přiblíží, co všechno byste měli vědět o nebezpečných látkách a přípravcích.
Přednášející: Ing. Lucie Janotová, UniConsulting s.r.o., Praha

Zkušenosti z auditů ve stravovacích provozech
Tušíte, jaké jsou časté hygienické prohřešky v provozech uzavřeného stravování a v dokumentaci související se zabezpečením zdravotní nezávadnosti? Netýkají se tyto prohřešky i vašeho provozu! Přednáška vychází z poznatků zjištěných při auditech a je zaměřena na výčet nejčastěji opakujících se problémů a nedostatků. Přináší řadu námětů jak tyto neshody řešit.
Přednášející: Ing. Lucie Janotová, UniConsulting s.r.o., Praha

Jak se MŠMT a ASPOS dívají na školní stravování
Školní stravování se dostává do popředí zájmu novinářů, politiků i občanů. Ing. Vladimír Bureš se za ASPOS zúčastnil několika jednání na MŠMT a zúčastnil se kongresu ASPOS. Seznámí Vás s nejdůležitějšími aktuálními závěry, poznatky a pokusí se zodpovědět důležité otázky: Má školní stravování do budoucna šanci? Jak může tuto šanci ovlivnit vedoucí jídelny? Jak úspěšně jednat s ředitelem školy? Jak posilovat svůj vliv na chod školní jídelny? Jak získat čas a klid pro svoji práci? Jak uskutečnit svoje představy o moderní školní jídelně?
Přednášející: Ing. Vladimír Bureš, ASPOS, Plzeň

Víte, jak má účinně komunikovat a argumentovat vedoucí školní jídelny?
V loňském roce jsme poprvé ochutnali, jak využívat asertivitu v jednání s dodavateli, rodiči, žáky a kontrolními orgány. Na Vaše přání budeme i letos pokračovat – tentokrát i s videoscénkami a jejich rozborem. Přijďte diskutovat, jaká reakce je nejúčinnější!
Přednášející: lektoři Grafia, s.r.o., Plzeň

Trénink správného jednání s podřízenými, dealery, rodiči a žáky
Na základě vybraných videoscének z reálného prostředí budeme trénovat asertivní jednání a zkoušet vybrat správnou variantu chování. Naučíme se poznávat modelové situace a vyzkoušíme, jak na ně reagovat. Nejde o to předělávat sám sebe, ale využít své schopnosti k tomu, abychom ze situace vytěžili maximum možného.
Počet účastníků kurzu je omezen, max. počet je 40 účastníků. (placené školení)
Přednášející: lektoři Grafia, s.r.o., Plzeň

Kde a kdy se s námi můžete setkat:

06.10.2008

Karlovy Vary

Hotel Richmond a.s., Slovenská 3, čp. 567, mapka

07.10.2008

Ústí nad Labem

Dům techniky, Veleslavínova 14, mapka

08.10.2008

Liberec

Dům kultury, Soukenné nám. 613, mapka

09.10.2008

Praha

Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, mapka (Ranní školení Hyg.minimum vyprodáno, náhradní začíná v 13:30 hod)

13.10.2008

Zlín

Interhotel Moskva, Náměstí Práce 2512, mapka

14.10.2008

Olomouc

Slovanský dům, Hynaisova 11, mapka

15.10.2008

Ostrava

Kulturní zařízení Ostrava-jih, Dr. Martínka 1439/4, mapka

16.10.2008

Brno

Evropská základní škola, Čejkovická 10, mapka

10.11.2008

České Budějovice

Hotel GOMEL a.s., Pražská 14, mapka

11.11.2008

Jihlava

DKO, Tolstého 2, mapka

12.11.2008

Pardubice

ABC klub, Štolbova 2665, mapka

13.11.2008

Hradec Králové

Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábř. 375, mapka

19.11.2008

Plzeň

INWEST – K, Americká 49, mapka

Přihlášky

 • Na konferenci i školení je nutno se přihlásit (pomocí elektronické přihlášky nebo telefonicky na čísle 377 457 329 od 8:00 do 11:30 hod).
 • Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity sálu, nejpozději však do 7 dní před datem konference.
 • Vstupné na školení „„Hygienické minimum“ činí 500 Kč a je splatné nejpozději 7 dní před datem konání konference převodem na účet. Příkaz k úhradě získáte vyplněním přihlášky na www.jidelny.cz. Věnujte, prosím, vyplnění vaší přihlášky mimořádnou pozornost, na jejím základě bude vystaven zjednodušený daňový doklad, který obdržíte u prezence. Oznámení o platbě přineste, prosím, s sebou. Max. 45 účastníků.
 • Vstupné na školení „„Trénink správného jednání“ činí 500 Kč a je splatné nejpozději 7 dní před datem konání konference převodem na účet. Příkaz k úhradě získáte vyplněním přihlášky na www.jidelny.cz. Věnujte, prosím, vyplnění vaší přihlášky mimořádnou pozornost, na jejím základě bude vystaven zjednodušený daňový doklad, který obdržíte u prezence. Oznámení o platbě přineste, prosím, s sebou. Max. 40 účastníků.
 • Při zrušení přihlášky vám budeme účtovat storno poplatek ve výši 100 Kč. Přihlášku lze zrušit pouze písemně (e-mail info@jidelny.cz) nejpozději 2 dny před konáním každé konference.
 • Pro členy ASPOS platí na každé školení sleva 100 Kč. (V den konání konference musí být řádným členem ASPOS, tzn. musí mít zaplacený členský příspěvek).
 • Případné změny programu budou uveřejněny na portálu Jídelny.cz.
 • Aktualizováno 24.9.2008
  1. V některých městech jsou  konference pořádány v jiných prostorách, než tam tradičně probíhaly. Informujte se na přesné místo konání!
  2. V Praze 9.10.2008 je ranní školení Hygienické minimum ve stravovacích službách již vyprodáno! Zajistili jsme však náhradní termín. Školení proběhne tentýž den odpoledne v době 13:30-15:30, ale v místnosti s menší kapacitou (pouze 30 lidí). Cena zůstává stejná.

  Aktualizováno 10.10.2008
  Věnujte, prosíme, pozornost nejpozdějšímu termínu přihlášek 7 dní před začátkem konference a platbě bankovním převodem!
  Abychom mohli dostatečně pečlivě zpracovat soubory přihlášek (na každý týden jde o několik set účastníků), je opravdu nutno se přihlásit na konferenci nejpozději 7 dnů předem. Po tomto datu jsou elektronické přihlášky uzavřeny. Příp. další přihlášky a změny je pak nutno řešit na přetížené telefonní lince. Děkujeme.

  Těšíme se nashledanou na Krajských konferencích.

  Autor: Ing. Vladimíra Nejezová
  je spolupracovnicí redakce

  Diskuze

  Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

  Přihlásit se
  • Autor: Anicka

   hyg. minimum
   Školení v otázkách hyg. minima se mi zdá poněkud „drahé“, myslím si,že si přečtu raději odbornou literaturu a even. se pozeptám hygieničky.

  • Autor: ludm

   Konference
   Taky se mi zdá dosti drahé, když vyšlu ved.strav. a ved.kuchařku, nechť taky ví o čem je řeč, jelikož kuchařky si myslí, že si vymýšlíme.Možná to stojí za úvahu.Přednáška cca 1 hod?