Přeskočit na obsah

Pozvánka na Školní stravování 2005

Blíží se květen – doba tradičních konferencí školního stravování, které pořádá Společnost pro výživu. Letos se konference opět uskuteční ve dvou termínech: ve dnech 10.-12. května 2005 a 17.-19. května 2005. Program konferencí vám právě přinášíme.

Autor: SPV

Blíží se květen – doba tradičních konferencí školního stravování, které pořádá Společnost pro výživu. Letos se konference opět uskuteční ve dvou termínech: ve dnech 10.-12. května 2005 a ve dnech 17.-19. května 2005. Přinášíme program konferencí a organizační pokyny.

ÚTERÝ 10. května / 17. května
Odpoledne 13,00 – 17,00 hod.
Zahájení: Prof. Ing. J. Pokorný, DrSc., předseda Společnosti pro výživu (SPV), Praha

I. blok: ŘÍZENÍ, KONTROLA A METODICKÁ POMOC – PŮSOBNOST POVINNÝCH A DOBROVOLNÝCH ORGÁNŮ
Moderátoři: Prof. Ing. J. Pokorný, DrSc., VŠCHT, Praha, Ing. L. Věříšová, CSc., SPV, Praha

Ing. L. Věříšová, CSc., SPV, Praha: Povinnosti MŠMT ČR, krajských úřadů, obcí, městských částí a České školní inspekce
MUDr. J. Ševčík, ZÚ, Teplice: Co dělají orgány hygienické služby a jak s nimi  vyjít
Z. Dlouhá, OŠ, Magistrátu hl. m. Prahy: Práva a povinnosti škol a školských  zařízení
Prof. Ing. J. Pokorný, DrSc., VŠCHT, Praha: Co nabízí Společnost pro výživu
M. Elgr, VIS, Plzeň: Projekt „Zachraňme školní stravování“
Mgr. D. Koranda, ASPOS, Plzeň: Profesní sdružení ASPOS – partner školní jídelny
Diskuse

Firma Vitana, a.s. pořádá od 19,30 hodin pro všechny účastníky konference v obou termínech divadelní představení. Vstupenku s programem obdrží účastníci při prezenci.
 
STŘEDA 11. května / 18. května

Dopoledne 8,30 – 10,20 hod.
II. blok: VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ A VÝŽIVOVÉ DOPORUČENÉ DÁVKY
Moderátoři: MUDr. B. Turek, CSc., SZÚ, Praha, Doc. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT, Praha

Doc. Ing. J. Dostálová, CSc.,VŠCHT, Praha: Co jsou a čemu slouží výživová  doporučení
MUDr. B. Turek, CSc., SZÚ, Praha: O výživových doporučených dávkách
MUDr. L. Ryšavá, Ph.D., ZÚ, Ostrava: Výživová hodnota obědů ve ŠJ
Doc. MUDr. L. Kužela, DrSc., FNKV, Praha, Ing. J. Blattná, CSc. SPV, Praha: Vápník a jiné nutrienty, které potřebují děti
Doc. PhDr. E. Marádová, CSc., PF UK, Praha: Co vědí učitelé a děti o správné výživě a jak vědomosti využívají 
Ing. P. Ludvík, Jídelny.cz, Zlín: Současnost a budoucnost portálu Jídelny,cz
Diskuse

10,30 – 12,00 hod.
Představení výrobců a distributorů potravinářského zboží,  kuchyňského zařízení a strojů, čistících a ochranných pomůcek,  počítačových programů apod.

Odpoledne 13,30 – 14,30 hod.
Pokračování vystoupení výrobců

14,30 – 15,15 hod.
III. blok: MÝTY A POVĚRY
Moderátoři: MUDr. J. Ševčík, ZÚ, Ústí n. Labem, MVDr. P. Otoupal, CSc., SPV, Praha:
 
Prof. MUDr. S. Hrubý, DrSc., IPVZ, Praha, Ing. C. Perlín, CSc., VÚP, Praha: Výživové a potravinářské mýty
 
15,30 – 18,00 hod.
IV. blok: STRAŠÍ NÁS PŘEDPISY ? DISKUSE A DOTAZY NA CELÉ ODPOLEDNE
Moderátoři: MUDr. J. Ševčík, ZÚ, Ústí nad Labem, MVDr. P. Otoupal, CSc., SPV, Praha, Ing. L. Věříšová, CSc., SPV, Praha

JUDr. H. Kuprová, MOP ČR, Praha: Zákon na ochranu spotřebitele
MUDr. M. Zimová, CSc., SZÚ, Praha: Hygienická problematika odpadů

Krátká sdělení k aktuální problematice:
MVDr. P. Otoupal, CSc., SPV, Praha: HACCP po roce, a jak na audit
MUDr. J. Ševčík, ZÚ, Ústí nad Labem: Vyhláška MZd ČR č. 137/2004 – výklad  k častým dotazům
Ing. L. Věříšová, CSc., SPV, Praha: Vyhláška MŠMT o školním stravování a stravování dospělých ve školních jídelnách
P. Fencl, VIS, Plzeň: DPH ve školní jídelně
Diskuse
 
ČTVRTEK 12. května / 19. května

Dopoledne 8,30 – 11,30 hod.
V. blok: MUSÍME NĚCO MĚNIT VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ?
Moderátoři: Ing. E. Šulcová, SPV, Praha, A. Strosserová, ÚMČ Prahy 3

Mgr. M. Marxtová, MŠ, Praha 2: Nutit nebo ne ?
Mgr. J. Belšanová, MŠ, Praha 2: Akce „Jíme všechno“
A. Strosserová, ÚMČ Prahy 3: Novinky v technologii přípravy pokrmů v souvislosti s hygienickými předpisy a jak na naplnění spotřebního koše
M. Zachová, ŠJ, 1. ZŠ, Příbram: Potřebujeme nové receptury ? Chystáme je !
Diskuse
Zhodnocení a závěr: Prof. Ing. J. Pokorný, DrSc., předseda SPV

Organizační pokyny:

Přihlášky je možno získat v SPV u p. Voldánové, tel. 271 732 669. Účastnický poplatek činí 2300 Kč, je možno objednat noclehy se snídaní (cena za 1 noc je 530 Kč), příp. obědy a večeře á 150 Kč.

Autor: SPV

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se