Přeskočit na obsah

Pozvánka na VI. kongres Asociace společného stravování

Asociace společného stravování a Jídelny.cz vás zvou na tradiční setkání pracovníků a příznivců školního stravování. Seznamte se s programem a dalšími podrobnostmi.
POZOR – změna místa konání kongresu!

Autor: Organizační tým ASPOS

Dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na již šestý ročník celorepublikového kongresu Asociace společného stravování, který se koná ve dnech 10. – 11. 11. 2010 v Poděbradech. Seznamte se s programem a dalšími podrobnostmi.

VI. kongres Asociace společného stravování
10. – 11. listopadu 2010
POZOR – změna místa konání kongresu! Nové místo konání kongresu: SOŠ Poděbrady, Boučkova 355, Poděbrady (mapka)


Přihláška na kongres ASPOS


Program kongresu

10. 11. 2010 (středa)
11:30 – 12:15  Prezence
12:15 – 12:35  Zahájení a novinky v činnosti ASPOS v roce 2010/2011
12:35 – 14:05  Odpady a chemické látky ve školní jídelně
14:05 – 14:35  Přestávka
14:35 – 15:35  Praktické rady a zkušenosti ze školní jídelny
15:35 – 16:35  Sanitace ve školních jídelnách
16:35 – 17:05  Přestávka
17:05 – 18:05  Dětská strava – jak ovlivnit konzumaci   
18:05 – 19.00  Večeře

11. 11. 2010 (čtvrtek)
08:30 – 08:35  Zahájení
08:35 – 08:45  Přehled činnosti ASPOS v roce 2009/2010 
08:45 – 09:00  Přestávka
09:00 – 10:20  BOZP ve školní jídelně
10:20 – 10:35  Přestávka
10:35 – 11:35  Výživa školních dětí
11:35 – 11:40  Závěr kongresu
11:40 – 12:40  Oběd

Změna programu vyhrazena.

Podrobnosti o programu

Odpady a chemické látky ve školní jídelně
Zákon o odpadech po euronovele účinné od 1.7.2010.
Z obsahu vybíráme:
– Třídění odpadů v jídelně, dá se tříděním odpadů ušetřit?
– Jak a proč vést průběžnou evidenci odpadů?
– Komu mohu odpad předat?
– Je pravděpodobné, že mě přijde někdo zkontrolovat?
– Proč a jak zpracovat „Pravidla pro nakládání s chemickými látkami?
Přednášející: Ing. Jana Königová, odborný poradce pro nakládání s odpady

Praktické rady a zkušenosti z provozu školní jídelny
Z obsahu vybíráme:
– Nákup surovin a jejich kvalita
– Využití všech dostupných potravin
– Flexibilita v kuchyni
– Vzdělání, odbornost a snaha se vzdělávat
– Jídelníček
– Stanovený finanční limit na stravu žáka
Přednášející: Radek Šubrt, šéfkuchař

Sanitace ve školních jídelnách
Z obsahu vybíráme:
– Legislativní rámec
– Správné postupy čištění a dezinfekce ve školní jídelně
– Detergenty (typy, účinné látky)
– Dezinfekce (druhy dezinfekce, faktory ovlivňující dezinfekční proces, účinné látky, správné postupy, střídání účinných látek, nejčastější chyby při provádění dezinfekce)
– Bezpečnost práce
Přednášející: Ing. Radka Bartlová, Ecolab Hygiene s. r. o.

Dětská strava – jak ovlivnit konzumaci
Výživa dětí je vysoce specifickým oborem. Je třeba si uvědomit, že v dětství se utváří stravovací návyky, které přetrvávají i v dospělosti. Jedná se nejen o množství stravy, ale také o výběr a zpracování jednotlivých potravin. V neposlední řadě je důležitě zaměřit se na problematiku kultury stolování, úpravu pokrmů na talíři, kombinace chutí a barev apod.
Přednášející: Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeut a spolupracovník Poradenského centra Výživa dětí

Cílem Poradenského centra Výživa dětí je zlepšit informovanost dětí a rodičů o nutnosti správné výživy a zdravého životního stylu jako prevence civilizačních onemocnění včetně obezity a postupně zlepšovat stravovací návyky u dětí. Často se ještě setkáváme s názorem, že porce dětského jídla je vlastně poloviční porcí dospělého. Tyto a další otázky řeší Poradenské centrum Výživa dětí.

BOZP ve školní jídelně
Novela Nařízení vlády pod č. 68/2010 Sb., s platností od 1.5.2010 mění některá ustanovení Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Přednáška je zaměřena zejména na oblasti:
– Členění rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich zjišťování a hodnocení
– Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek
– Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů
– Hygienické limity ruční manipulace s břemeny
– Zařazování bezpečnostních přestávek
– Teplota na pracovištích a jejich větrání
– Osvětlení pracoviště, úklid a malování
Přednášející: Ing. Karel Cichovský, odborný poradce pro BOZP

Výživa školních dětí
Až 80 % stravovacích návyků z dětství si dítě odnáší do dospělosti. Výživa formuje zdravý vývoj dítěte, zejména v období rychlého vývoje fyzického i duševního. Výživa v dětství má velký vliv i na zdravotní stav v dospělosti, již nyní vytváříme prevenci nebo rizika budoucích civilizačních nemocí. Týká se to jak vlastního příjmu potravy, tak stravovacích návyků.
Příjem energie obvykle není problémem a přijímáme jí více než je potřeba. Důležité jsou živiny, pokud jich dítě nedostává v jídle dostatek, opožďuje se jeho vývoj jak fyzický, tak duševní. Proto je vytvořen spotřební koš, jehož dodržováním máme jistotu, že dítě dostává všechny potřebné živiny. Spotřební koš má smysl jen při jednom jídle. Při výběru z více jídel nemáme možnost zjistit, zda každé dítě dostává všechny živiny a nestravuje se jednostranně.
Pro zdravý vývoj dítěte je důležitý pestrý výběr kvalitních potravin a šetrná příprava čerstvých pokrmů, pokud možno bez aditiv. V dětství se také vytvářejí stravovací návyky a tak výživa není jen o dostatečném příjmu energie a živin, ale i o rozložení jídla v průběhu dne a preferenci určitých potravin a chutí. Je dobré naučit dítě akceptovat nové potraviny a chutě. Pro děti musíme vařit s fantazií a láskou.
Dieta znamená řadu omezení v jídelníčku a má velký význam při léčbě a kompenzaci onemocnění. Protože se dieta týká zdraví, patří do rukou odborníka. Proto pro přípravu diet potřebujeme vytvořit podmínky. Diety nemůže vařit každý. U dětí je při dietních omezení nezbytná spolupráce s rodiči a individuální přístup.
Přednášející: RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc., poradce pro zdravý životní styl a moderní výživu

PřihláškyPřihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře.

Kolonky ve formuláři označené hvězdičkou je nutné bezchybně vyplnit, neboť slouží jako údaje pro dodavatelskou fakturu.

Účast na kongresu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku. Účastnický poplatek je splatný nejpozději 14 dnů před zahájením kongresu převodem na účet.

Účastnický poplatek:
– při platbě převodem 1200,- Kč (1000,- Kč pro členy ASPOS s uhrazeným členským příspěvkem)
– při platbě na místě 1400,- Kč (1200,- Kč pro členy ASPOS s uhrazeným členským příspěvkem)
Pokud se nebudete moci zúčastnit, můžete vyslat náhradníka.

Storno poplatky:
Bezplatné storno přihlášky přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kongresu. Po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 100,- Kč. Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka účastnický poplatek nevracíme.

Ubytování: odkaz na seznam ubytovacích zařízení

Program kongresu je příslibem nejen získání nových poznatků z oboru, ale i příležitostí pro neformální setkání.
Těšíme se na setkání s vámi v krásném prostředí lázní Poděbrady


Organizační tým kongresu ASPOS

Autor: Organizační tým ASPOS

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se