Přeskočit na obsah

Pozvánka na VIII. kongres Asociace společného stravování

Asociace společného stravování vás zve na osmý ročník svého celorepublikového kongresu. Jde o tradiční setkání nejen pracovníků školního stravování, letos s podtitulem „Jak ochránit a zvelebit školní jídelnu.“

Autor: Ing. Lucie Janotová PhD.

Dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na tradiční setkání nejen pracovníků školního stravování, na již osmý ročník celorepublikového kongresu Asociace společného stravování s podtitulem „Jak ochránit a zvelebit školní jídelnu“.

Všeobecné informace

 • termín konání: 18. – 19. září 2012
 • místo konání: ABC klub, Štolbova 2665, Pardubice 53012 (mapa


Program kongresu

18. září 2012 (úterý)

11:30 – 12:15   Prezence
12:15 – 12:30   Zahájení kongresu
12:30 – 14:00   Odpady, chemické látky, chladiva a ekologická újma ve školní jídelně
14:00 – 14:20   Přestávka
14:20 – 14:25   Pozdrav účastníkům konference za OŠKT Krajského úřadu Pardubického kraje
14:25 – 14:50   Poznatky z kontrolní činnosti ve školních jídelnách z pohledu odboru školství,
                      kultury a tělovýchovy (OŠKT) Pardubického kraje
14:50 – 15:35   Jak ochránit svoji jídelnu před převzetím externím provozovatelem
15:35 – 16:35   Manažerské dovednosti z praxe
16:35 – 16:50   Přestávka
16:50 – 17:50   Jak uspět ve výběrovém řízení na vedoucí nebo ředitelku školní jídelny? (1. část)


19. září 2012 (středa)

08:30 – 08:35   Zahájení
08:35 – 08:50   Přehled činnosti ASPOS v roce 2011/2012 
08:50 – 09:50   Jak uspět ve výběrovém řízení na vedoucí nebo ředitelku školní jídelny? (2. část)
09:50 – 10:35   Kalkulace ceny jídla a její vztah k rozpočtové kázni
10:35 – 10:50   Přestávka
10:50 – 11:20   Kalkulace ceny jídla – rady a zkušenosti ze školní jídelny
11.20 – 11.50   Školní stravování a výchova ke zdraví
11:50              Závěr kongresu

Změna programu vyhrazena.

Každý účastník obdrží písemné materiály.


Podrobnosti o programu

Odpady, chemické látky, chladiva a ekologická újma ve školní jídelně
(články související s touto problematikou: Víte, jaké máte povinnosti, pokud používáte klimatizaci nebo chladicí zařízení?; Zákon o ekologické újmě)
Tématem jsou novinky z oblasti životního prostředí, abyste neplatili pokuty a v ochraně životního prostředí šli příkladem.
Z obsahu vybíráme:

 • Třídění odpadů v jídelně – příklady, nejvhodnější stojany, pytle a koše na našem trhu.
 • Jak a proč vést průběžnou evidenci odpadů?
 • Komu mohu odpad předat? Jak nakládat se zbytky pokrmů, aby byly splněny legislativní povinnosti?
 • Proč a jak zpracovat „Pravidla pro nakládání s chemickými látkami?
 • Jak zpracovat základní hodnocení rizik vyplývající ze zákona o ekologické újmě? Nová povinnost.
 • Jak splnit povinnosti vyplývající z používání chladicích/mrazicích zařízení nebo klimatizaci?
 • Je pravděpodobné, že mě přijde někdo zkontrolovat?
Přednášející: Ing. Jana Königová, odborný poradce pro nakládání s odpady

Jak ochránit svoji jídelnu před převzetím externím provozovatelem
Na vaši jídelnu začíná starosta nebo ředitel vodit neznámé pány v kravatách. Na vaše otázky dostáváte neurčité a vyhýbavé odpovědi. Z doslechu zjišťujete, že obec uvažuje o předání jídelny jinému provozovateli. Umíte si s touto situací poradit? Víte, co je dobré udělat předem, aby se to vůbec nestalo? A co udělat potom? Jak situaci zachránit? Existují vyzkoušené a vysoce účinné postupy, které uvedeným situacím předcházejí, mohou je i následně vyřešit a navíc přispějí k Vaší vyšší spokojenosti a úspěchům ve vaší práci.
Přednášející: Ing. Vladimír Bureš

Manažerské dovednosti z praxe
Praktické postřehy, rady a zkušenosti z každodenní práce ve školní jídelně. 
Z obsahu vybíráme:

 • Manažerské dovednosti a jejich uplatnění ve školní jídelně
 • Kultura osobního projevu Komunikace s ředitelstvím
 • Typy vedoucích
 • Rozdělení kompetencí
 • Konflikty v kuchyni
 • Řízení zaměstnanců
 • Motivace zaměstnanců
Přednášející: Ing. Marcela Cacková, ředitelka Zařízení školního stravovaní Matiční dům, Opava

Jak uspět ve výběrovém řízení na vedoucí nebo ředitelku školní jídelny?
Chystáte se na účast v konkurzu na ředitelku nebo vedoucí školní jídelny? Přemýšlíte, jak nejlépe zaujmout hodnotitele? Zvažujete, jak napsat změnový projekt na zvelebení jídelny? Chcete si vyměnit zkušenosti s dalšími uchazeči a účastníky z jiných měst? Je pro Vás důležité uspět? Zvažujete změnu zaměstnání? Pokud jsou alespoň dvě odpovědi ANO, pak je přednáška určena právě Vám. Získáte cenné náměty, jak zvýšit Vaši šanci na úspěch v konkurzu. Poznatky budete moci uplatnit i v dalších osobních i pracovních situacích, kdy si vytknete jakýkoliv cíl a chcete ho dosáhnout. Pomůžeme Vám častěji vyhrávat a méně prohrávat.
Přednášející: Ing. Vladimír Bureš

Přehled činnosti ASPOS v roce 2011/2012
Přehled o činnosti a připravovaných novinkách. Zpráva o jednání s ČŠI a další zajímavosti z činnosti asociace – Víte, že ASPOS vznesl dotaz na MZ ČR ohledně možnosti nakupování surovin pro školní stravování na farmářských trzích?; Víte, že ASPOS vznesl dotaz na MZ ČR ohledně používání vlastních výpěstků ve školních jídelnách?
Ing. Lucie Janotová, Ph.D., předseda

Kalkulace ceny jídla a její vztah k rozpočtové kázni
Víte, jak vás správná kalkulace ceny jídla uchrání před porušením rozpočtové kázně? Jak vám pomůže zvýšit mzdu za doplňkovou činnost? Jak vám umožní vyjednat s obcí správnou výši dotace na provoz? Jak správně a rychle kalkulaci udělat v případech, kdy produkujete mnoho těžko porovnatelných služeb a výrobků? Naučíme vás, jak kalkulaci rychle sestavit, z čeho vycházet, jak si ověřit její správnost. Kalkulace ceny jídel je důležitý interní dokument, který vám usnadní mnoho konkrétních situací při kontrolách a jednáních s nadřízenými orgány.
Přednášející: Ing. Vladimír Bureš

Kalkulace ceny jídla – rady a zkušenosti ze školní jídelny
Cenné, praktické rady a zkušenosti s kalkulací ceny jídla z každodenní práce ve školní jídelně. 
Přednášející: Marta Kacálková, ředitelka Školní jídelny Žamberk

Školní stravování a výchova ke zdraví
Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování. Jaké jsou statisticky nejčastější a nejvážnější nálezy při kontrolách ČŠI? Jakým způsobem jim může ŠJ předejít? Jaká jsou práva a povinnosti kontrolovaného a kontrolujícího subjektu? Tyto a další otázky budete moci položit Ing. Aleně Fűrstové, dlouholeté zkušené pracovnici ČŠI.
Přednášející: Ing. Alena Fűrstová


Dotazy týkající se problematiky jednotlivých přednášek, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: mail@aspos.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.

Přihlášky

Pokud vás program zaujal, přihlaste se prostřednictvím elektronického formuláře.

Kolonky ve formuláři označené hvězdičkou je nutné vyplnit. Předpis k platbě získáte vyplněním přihlášky. Věnujte, prosím, vyplnění přihlášky mimořádnou pozornost, na jejím základě bude vystaven daňový doklad o platbě, který obdržíte u prezence.


Účastnický poplatek

 • Při platbě převodem 1200,- Kč (1000,- Kč pro členy s uhrazeným členským příspěvkem)
 • Při platbě v hotovosti na místě se účastnický poplatek zvyšuje o 200,- Kč vč. DPH!

Při účasti pouze v úterý 18. září 2012 činí účastnický poplatek:

 • Při platbě převodem 900,- Kč (800,- Kč pro členy s uhrazeným členským příspěvkem)
 • Při platbě v hotovosti na místě se účastnický poplatek zvyšuje o 100,- Kč vč. DPH!

Účast na kongresu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku. Účastnický poplatek je splatný nejpozději 7 dnů před zahájením kongresu převodem na účet 35-1702910257/0100 u Komerční banky. 

POZOR – PRÁZDNINOVÁ AKCE

Sleva 100,- Kč a roční členství v ASPOS zdarma (pro stávající členy prodloužení členství o rok) pro každého přihlášeného při současné objednávce 5 osob a více.
Zvažují i Vaši spolupracovníci, kolegové a kolegyně účast na kongresu? Potom využijte naší prázdninové nabídky, přihlaste se najednou (min. 5 osob) a získejte slevu! Poskytnutí slevy je podmíněno zaplacením účastnického poplatku všemi přihlášenými osobami převodem na účet 35-1702910257/0100 u Komerční banky nejpozději do 31.8.2012. Předpisy k platbám budou jednotlivým zájemcům zaslány e-mailem.
V tomto případě nevyplňujte elektronický formulář (přihlášku), ale zašlete následující informace o každém zájemci elektronickou poštou na e-mail mail@aspos.cz:
– jméno a příjmení
– název zařízení
– ulice, číslo popisné, město a PSČ
– e-mail
– telefonní kontakt
– informaci o účasti: účast 18. – 19.9.2012 nebo účast pouze 18.9.2012

Storno poplatky

Bezplatné storno přihlášky přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kongresu. Po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 150,- Kč/osoba. Přihlášku lze zrušit pouze elektronickou poštou (e-mail: mail@aspos.cz). Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka účastnický poplatek nevracíme.


O dalších podrobnostech nebo případných změnách budete neprodleně informováni na stránkách www.aspos.czwww.jidelny.cz.

Ubytování

Ubytování pořadatelé nezajišťují, zájemci si je musí objednat sami. Mohou využít např. tento přehled ubytovacích kapacit.


Jsme přesvědčeni, že program kongresu je příslibem nejen získání nových poznatků, ale i příležitostí pro neformální setkání a budeme velmi potěšeni, přijmete-li naše srdečné pozvání na VIII. kongres Asociace společného stravování.

Těšíme se na setkání s vámi.

Ing. Lucie Janotová, Ph.D., předseda ASPOS a výkonný výbor ASPOS

Partneři Asociace společného stravování:
Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň;  Veřejná informační služba, spol. s r.o., Plzeň

Autor: Ing. Lucie Janotová PhD.

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: majka 1

  ubytování
  Dobrý den, je na akci zajištěno ubytování nebo máte alespoň nějaký tip, kam se obrátit?

  • Autor: Jídelny.cz

   Dobrý den, Majko, ubytování zajištěno není. Přehled o ubytování v Pardubicích naleznete zde: www.ipardubice.cz/ubytovani/
   S pozdravem J.Fejtková

 • Autor: jajka

  kongres
  Dobrý den, prosím, uvažujete o možnosti kongresu na moravě? Zrovna tato témata jsou zajímavá. Při mém platu 10600,-Kč hrubého si nemohu dovolit z rozpočtu dát asi 4000,-Kč. Škola nemá peníze.

  • Autor: ASPOS

   Dobrý den, o uspořádání letošního ročníku kongresu na Moravě neuvažujeme (na Moravě byl kongres loňský). Pokud byste se chtěla zúčastnit letošního kongresu v Pardubicích, tak Vás jednodenní účast bude stát přibližně 1.400,-Kč (900,-Kč účastnický poplatek pokud nejste člen ASPOS + cca 500,-Kč průměrné cestovní náklady vlakem). Dvoudenní účast by Vás přibližně stála 2.500,-Kč (1.200,-Kč účastnický poplatek pokud nejste člen ASPOS + cca 500,-Kč průměrné cestovní náklady vlakem + 800,-Kč průměrná cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji). S přáním pěkného dne L. Janotová