Přeskočit na obsah

Pravidla soutěže Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování

Seznamte se s pravidly soutěže určené pro kuchařky a kuchaře společného stravování s názvem Nejlepší kuchař roku 2018. Vyberte si soutěžní kategorii a ukažte všem, že umíte vařit zdravě a chutně.

Autor: Miroslav Kubec

Asociace kuchařů a cukrářů ČR vyhlašuje 1. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol, základních škol, nemocnic, domovů seniorů atd.

Soutěž má 4 kategorie:

 • Nejchutnější svačinky v mateřských školách
 • Nejchutnější hlavní pokrm v základních školách
 • Nejlepší racionální pokrm
 • Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+

Pro školní jídelny v České republice jsou určeny první dvě kategorie, které jsou volným pokračováním kulinářských soutěží.

Proč se soutěž koná:

Smyslem tohoto klání je ukázat, že kuchařky a kuchaři ve školních jídelnách mají co nabídnout a práce pro ně není jen každodenní rutinou, ale umí být i zajímavá a kreativní. Chtěli bychom prezentovat, že stravování ve školních jídelnách je na vysoké úrovni a pracovníci těchto zařízení umí připravit stravu nejen kvalitní, ale zároveň chutnou a atraktivní pro žáky.

V letošním roce je soutěž rozdělena zvlášť pro jídelny mateřských škol a zvlášť pro jídelny základních škol, není určena pro jídelny středních škol. Každá kategorie má své vlastní téma. V přihlašovacím formuláři si přihlašující vybere svou kategorii a do té vloží recepty.

Téma soutěže pro MŠ:

Kategorie: Nejchutnější svačinky v mateřských školách

Chutné, pestré a výživově hodnotné svačinky v MŠ

Podmínky účasti v soutěži:

 1. Zájemci se mohou přihlašovat do 15. října 2018 zde.
 2. K vyplněné přihlášce se přiloží naskenovaný jídelní lístek, ze kterého bude patrné, že svačinky prezentované na soutěži jsou v MŠ opravdu podávány, a rovněž fotografie jednotlivých svačinek.
 3. Svačinky musí být nanormovány na 10 porcí věkové kategorie 3–6 let, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.
 4. Cena za potraviny na přípravu jedné kompletní svačinky nesmí překročit 9 Kč, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.
 5. Každá ŠJ zašle požadované údaje pro 3 kompletní svačinky (2 slané a 1 sladkou) – moderní, nutričně hodnotné, a hlavně oblíbené dětmi z jejich MŠ.
 6. Finále soutěže se zúčastní dvoučlenný tým školní jídelny.
 7. Praktická část soutěže se bude konat 10. listopadu 2018 a zúčastní se jí soutěžící, kteří se umístí v korespondenční soutěži na prvních 10 místech.

Téma soutěže pro ZŠ:

Kategorie: Nejchutnější hlavní pokrm v základních školách

Chutný a nutričně hodnotný hlavní pokrm

Podmínky účasti v soutěži:

 1. Zájemci se mohou přihlašovat do 15. října 2018 zde.
 2. K vyplněné přihlášce se přiloží naskenovaný jídelní lístek, ze kterého bude patrné, že pokrm prezentovaný na soutěži je v ZŠ opravdu podáván, a rovněž fotografie pokrmu.
 3. Pokrm musí být nanormován na 10 porcí věkové kategorie strávníků 11–14 let, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.
 4. Cena za potraviny na přípravu jedné porce nesmí překročit 25 Kč (již poníženo o průměrnou cenu za polévku).
 5. Každá ŠJ zašle požadované údaje pro hlavní pokrm – moderní, nutričně hodnotný, a hlavně oblíbený žáky v jejich ZŠ.
 6. Finále soutěže se zúčastní dvoučlenný tým školní jídelny.
 7. Praktická část soutěže se bude konat 10. listopadu 2018 a zúčastní se jí soutěžící, kteří se umístí v korespondenční soutěži na prvních 10 místech.

Forma a účast v soutěži:

Soutěž je dvoukolová:

 • Korespondenční kolo probíhá od 22. 8. 2018 do 15. 10. 2018.
 • Finálové kolo vaření se koná 10. 11. 2018 zúčastní se ho 10 nejlepších týmů z každé kategorie.

Zúčastnit se může školní jídelna mateřské nebo základní školy, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení a provozovaná podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Finále

Proběhne v sobotu 10. listopadu v Praze v Makro akademii ve Stodůlkách.

Týmy postupující do finále dostanou informaci k účasti emailem nejpozději do 31. 10. 2018.

Bc. Miroslav Kubec – prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, kontinentální ředitel World Chefs pro centrální Evropu

Autor: Miroslav Kubec

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se