Přeskočit na obsah

Přednášející vás zvou do Pardubic…

V polovině května 2007 proběhnou v Pardubicích dvě konference Školní stravování 2007. V programu je mnoho lákavých vystoupení. Někteří přednášející vám zasílají svá osobní pozvání – o čem budou referovat a k čemu vám mohou být jejich poznatky užitečné.

Autor: Redakce

V polovině května 2007 proběhnou v Pardubicích konference Školní stravování 2007. Úplný program jsme před časem zveřejnili na portálu Jídelny.cz. V programu konferencí je mnoho lákavých přednášek. Naše redakce zaslala některým přednášejícím prosbu, aby vám krátce přiblížili, o čem budou referovat a k čemu vám mohou být jejich poznatky užitečné.

Hygiena a bezpečnost potravin
Jako jeden z prvních se ozval MVDr. Pavel Otoupal, CSc. Jistě si ho pamatujete jako autora článku „Jen udržovaný systém HACCP zabezpečuje bezpečnost pokrmů“, který se stal jedním z nejčtenějších článků na portálu Jídelny.cz v roce 2006.
Oblast hygieny, bezpečnosti pokrmů a přednášky na toto téma budou na konferencích jako vždy v centru zájmu všech účastníků. Pan Otoupal nám zaslal nejen krátkou anotaci své přednášky, ale i pozvání na celou konferenci.

Milé kolegyně a příznivci školního stravování,
z našeho i Vašeho setkávání v Pardubicích se stala již úctyhodná tradice – vždyť její počátek budou naší následovníci hledat v posledních dekádách minulého staletí. Byl jsem vyzván, abych ještě nerozhodnuté jménem Společnosti pro výživu i jménem svým pozval na letošní konferenci Školní stravování 2007. Každoročně vedení naší Společnosti posuzuje, upravuje  a doplňuje návrh programu. Návrh zpracovaný naší milou kolegyní paní Ing. Evou Šulcovou po řadě konzultací s pracovnicemi ze školního stravování, bere v úvahu nejen nejaktuálnější, ale i stálé  problémy, které Vás trápí, ale i to co by bylo dobré znát a na co máte většinou málo času. Významnou pomocí bývají i Vaše návrhy a připomínky, bylo tomu tak i tentokrát. Věřte, že není vůbec jednoduché přednášející často uprosit, aby přijeli ve dvou termínech přednášet, protože řada z nich jsou velmi zaneprázdnění odborníci. Zda se podaří Vás nejen zaujmout ale hlavně poskytnout nové informace a důležité věci připomenout posoudíte sami.
Věřím, že nejen v mé přednášce, která bude věnována většinou zcela praktickým otázkám „správné hygienické a výrobní praxe“ při přípravě pokrmů, ale i v dalších téměř dvaceti sděleních najdete řadu podnětů a rad. Důležitou a zajímavou součástí konference jsou i prezentace a ukázky výrobků a služeb a i společenská součást programu. Přeji všem, aby se Vám v Pardubicích líbilo a těším se na setkání s Vámi.

Hygienou se na konferenci bude rovněž zabývat MUDr. M. Pryszczová z KHS Moravskoslezského kraje. Tématem jejího vystoupení bude uplatňování novelizované legislativy v jídelnách. Autorka posílá následující anotaci své přednášky.
Novela vyhlášky 137/2004 Sb. pod č. 602/2006 vstoupila v platnost k 1. 1. 2007, je  zpracována v souladu  splatnou legislativou Evropského společenství s cílem  dodržet základní požadavek – tj. strávníkům připravit a podat nezávadný pokrm. Základní strategie bezpečné přípravy stravy, praktická aplikace novelizované vyhlášky ve ŠJ,  rozsah prováděného  státního zdravotního dozoru  orgánem ochrany veřejného zdraví.

Výživa dětí
Celý rozsáhlý blok konference bude věnován problematice výživy dětí. Paní Marieta Baliková – vrchní nutriční terapeutka FN Motol vás na přednášky zve velmi srdečně a také uvádí, k čemu vám prakticky její poznatky mohou sloužit:
Vážení kolegové, v květnu se účastním konference Školní stravování 2007 v Pardubicích. Připravila jsem přednášku na téma Alternativní výživové směry u dětí. Na konkrétních případech dětí uvedu, jak takový způsob výživy může negativně ovlivnit jejich zdravotní stav. Jsem přesvědčena, že i Vy se můžete ve své praxi setkat s podobnými případy. Proto si Vás dovoluji na konferenci pozvat a těším se na Vaši účast.

Další zajímavé vystoupení slibuje paní docentka Slávka Fraňková z FF UK, Praha.
Téma přednášky se zaměřuje na některé projevy nezdravého vztahu k jídlu u dětí a mladistvých. Týká se to zejména přejídání a závislostí na určitých potravinách, pochutinách a nápojích. Problém je v tom, jak přispět k výchově dětí k zodpovědnosti za vlastní výživu a zdraví. Mělo by vést k zamyšlení, jaké možnosti dává v současné době školní stravování v boji proti riziku závislostí na jídle.

Poslední pozváním na přednášky o výživě je text, který jsme obdrželi od pana primáře Petra Tláskala z Dětské polikliniky FN, Praha – Motol. Na konferenci bude referovat o nevhodných stravovacích návycích dětí.
Přednáška určená pro konferenci Školní stravování 2007 v Pardubicích je zaměřená na teoretické i praktické zdravotní aspekty nevhodně stravovaných dětí. Mateřské mléko, dále nové složky potravy, až do komplexního jídelníčku dospělých, se podílí na růstu a vývoji dítěte. V případě, že je některých složek výživy nedostatek nebo nadbytek, může nebo nemusí se projevit zdravotní problém. Školní stravování by mělo být vzorem a příkladem, mělo by být praktickým moderátorem zásad správné výživy dítěte.


Věříme, že přijmete pozvání, která vám tito přednášející adresují, a že se všichni společně v Pardubicích setkáme. Přihlášku na Konferenci Školní stravování 2007 můžete zaslat v elektronické podobě – odkaz na přihlašovací formulář najdete i na homepage portálu Jídelny.cz

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Marie

  Žádost o pomoc
  Pomozte nám prosím v Pardubicích už konečně vyřešit jasně a přehledně s co nejmenším zatížením vedoucích jídelen, problém neodhlášených obědů ve školních jídelnách. Mám pocit, že nás to všechny opravdu trápí.

  • Autor: Monika

   Re: Žádost o pomoc
   Spoléhám také na Pardubice. Já sama se nebudu účastnit, ale věřím, že všechny účastnice budou apelovat na přednášející, aby se konečně vyjasnila problematika neodhlášených obědů a také čipů či karet.

 • Autor: Brenda

  K ničemu…!!!
  Tahle koncepce Pradubic je k ničemu, jen další plané tlachání. Co odborník, to názor a názor není návod. Dokud nebude účasten nikdo z MŠMT, je to k ničemu.